Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Шановні учасники Конференції!

Пропонуємо Вашій увазі остаточну програму конференції-конкурсу молодих учених "Актуальні проблеми біохімії та біотехнології-2015", яка відбудеться 23-24 квітня у актовій залі Інституту біохімії ім О.В. Палладіна НАН України.

Запрошуємо всіх колег відвідати Конференцію та взяти участь у обговоренні доповідей.

 

 

23 квітня (четвер)

9.30 – Реєстрація учасників конференції

10.00 – Вступне слово академіка НАН України С.В.Комісаренка

10.15 – І пленарне засідання. Секція Біотехнології

(головуючий: д.б.н., Колибо Д.В.).

10.15 – І пленарне засідання. Секція Медичної біохімії

(головуючий: д.б.н., Колибо Д.В.).

13.00 – Обідня перерва

14.00 – ІІ пленарне засідання. Секція Медичної біохімії (продовження)

(головуючий: проф. д.б.н. Великий М.М.).

15.30 – ІІ пленарне засідання. Секція Онкології

(головуючий: проф. д.б.н. Великий М.М.).

17.00 – Завершення роботи першого дня конференції

24 квітня (п’ятниця)

9.30 – Реєстрація учасників конференції

10.00 – ІІІ пленарне засідання. Секція Біохімії

(головуючий: академік НАНУ Костерін С.О.).

13.00 – Обідня перерва

14.00 – ІV пленарне засідання. Секція Біохімії

(головуюча: проф. Борисова Т.О.)

17.00 – Підведення підсумків, нагородження переможців і закриття конференції.


 

 


Програма Конференції

 

І пленарне засідання

23 квітня 10.15 – 13.00

Секція: Біотехнологія

1. Нечипуренко Олексій Олександрович

Вплив джерел карбону, нітрогену та солей металів на продуктивність каротинсинтезувальних штамів Bacillus subtilis 1.1 та B. amyloliquefaciens УКМ В-5113

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України, м. Київ

2. Маринюк Микола Олександрович

Вплив препарату «Мембраностабіл» на формування колострального імунітету у новонароджених телят

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ.

3. Лихота Олена Борисівна

Активність та компонентний склад інгібітора трипсину у тканинах злакових рослин за дії Fusarium graminearum та жасмонової кислоти

Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення, м. Одеса.

4. Бахмачук Анна Олегівна

Дослідження взаємодії ІgG з рекомбінантним білком A Staphylococcus aureus, іммобілізованим на сенсорній поверхні спектрометра поверхневого плазмонного резонансу

Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, ННЦ «Інститут біології», м. Київ

5. Дубовецький Артем Сергійович

Розробка методу одностадійної очистки фрагментів αС-регіону фібриногену.

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, м. Київ

6. Сокольвяк Олена Юріївна

Вплив агресивних чинників шлунково-кишкового тракту на життєздатність  лакто- та біфідобактерій in vitro.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, м. Київ

Секція: Медична біохімія

7. Хоменко Анна Вікторівна

Вітамін D3 і остеотропні цитокіни в регуляції метаболізму кісткової тканини за глюкокортикоїд-індукованого остеопорозу

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, м. Київ.

8. Слівінська Оксана Миколаївна

Оксидативно-нітративний стрес у щурів з експериментально-індукованим діабетом та його корекція цитратом хрому

Інститут біології тварин НААН, м. Львів.

9. Коляда Олександр Костянтинович

Біохімічні та генетичні маркери ліпідного обміну при хворобі Паркінсона

Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України, м. Київ

 

IІ пленарне засідання

23 квітня 14.00 – 16.00

Секція: Медична біохімія (продовження)

 

10. Іваночко Руслана Богданівна

Вилив сеансу гемодіалізу на стан системи NO-синтаза/аргіназа і оксидативних процесів у лімфоцитах у хворих з хронічною нирковою недостатністю

Львівська обласна клінічна лікарня , відділення хронічного гемодіалізу, м. Львів

11. Мазанова Анна Олександрівна

Синтез 25OHD3-KLH кон’югату та отримання анти-25OHD3 поліклональних антитіл

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН Українии, м. Київ.

12. Боренко Ольга Юрiївна

Вітамінний статус глибоко недоношених дітей

Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України, м. Київ

13. Макаренко Тетяна Олександрівна

Корекція гострих уражень печінки моноетаноламіном аміду стеаринової кислоти

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

14. Степаненко Катерина Іванівна

Вплив Bifidobacterium animalis VKL на мікрофлору урогенітального тракту мишей за умов фізіологічної норми

Інститут мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, м. Київ

Секція: Онкологія

15.Калмикова Олеся Олександрівна

Порівняння морфо-функціональних характеристик трансформованих та мезенхімальних стовбурових клітин після впливу тейхоєвої кислоти

Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, ННЦ «Інститут біології», м. Київ

16.Жердєва Поліна Іванівна

Зміна електролітного складу крові і сечі за введення кластерної сполуки ренію з ферулатним лігандом у моделі пухлинного росту

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гочара, м. Дніпропетровськ.

17.Горак Ірина Романівна

Функціональні властивості клітин аденокарциноми грудної залози миші лінії 4Т1 залежать від рівня експресії адаптерного протеїну Ruk/CIN85

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, м. Київ

18.Гавриш Крістіна Владиславівна

RAD50 як потенційний предиктивний маркер протипухлинної терапії

Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, ННЦ «Інститут біології», м. Київ.

19.Березін Олександр Борисович

Дослідження фрактальної розмірності чутливих та резистентних до дії доксорубіцину клітин раку молочної залози, експонованих у магнітному полі

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ.

 

IІI пленарне засідання

24 квітня 10.00 – 13.00

Секція: Біохімія

 

20.Пиршев Кирило Олександрович

Динаміка ліпідів плазматичної мембрани живих та апоптотичних клітин

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, м. Київ.

21.Старосила Сергій Анатолійович

Раціональний дизайн низькомолекулярних інгібіторів протеїнкінази ASK1

Інститут високих технологій Київського національно університету ім. Тараса Шевченка, м. Київ.

22.Протопопов Микола Васильович

Похідні піридин-3-карбонітрилів як нові інгібітори протеїнкінази FGFR1

Інститут Високих технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ.

23.Вишневський Сергій Георгійович

Біохімічні показники крові індичат за сечокислого діатезу

Кафедра терапії і клінічної діагностики НУБіП України, м. Київ.

24. Павлова Олександра Сергіївна

Зміни рівня тіамінпірофосфокінази та стан астроглії у головному мозку щурів за умов аліментарного В1-дефіциту та його корекції

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН Українии, м. Київ.

25.Яценко Тетяна Андріївна

Дослідження впливу фрагментів фібриногену на різні ланки системи фібринолізу

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, м. Київ.

26.Хаджинова Вероніка Євгенівна

Моноклональні антитіла І-5А проти С-регіону молекули фібрин(оген)а, та їх практичне використання

Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, м. Київ.

27.Пастухова Дар’я Володимирівна

Вплив вуглеводної компоненти на імуногенність рекомбінантного фрагменту α7(1-208) нікотинового ацетилхолінового рецептору, на властивості одержаних антитіл і їх ефекти в мозку

Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, ННЦ «Інститут біології», м. Київ.

28.Парілова Олена Олександрівна

Активні форми азоту як маркер алергічного запалення

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, м. Київ.

 

29. Базалій Андрій Вікторович

Особливості експресії генів NOX та продукування активних форм кисню у клітинах аденокарциноми грудної залози людини лінії MCF-7 з надекспресією адаптерного протеїну Ruk/CIN85

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, м. Київ.

 

IV пленарне засідання

24 квітня 14.00 – 16.00

Секція: Біохімія

 

30. Булигіна Тетяна Володимирівна

Функціональна і біологічна активність ліпополісахаридів Pantoea agglomerans Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, м. Київ

31.Ніколаєв Роман Олександрович

Показники ендогенної інтоксикації у щурів за умов токсичного ураження на фоні аліментарної нестачі протеїну

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Інститут біології, хімії та біоресурсів, м. Чернівці.

32. Голота Юлія Вікторівна

Зміни спектру коротколанцюгових жирних кислот та експресії рецепторів в товстій кишці щурів після введення цефтріаксону

Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, ННЦ «Інститут біології», м. Київ

33.Дударенко Марина Володимирівна

Нові ефекти алостеричного модулятора GАВАB рецептора, rac-BHFF

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, м. Київ.

34. Буряченко Семен Васильович

Відновлення функції білка CFTR активацією генів мікро-РНК138 нанокристалами галлузіата при муковісцидозі

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків.