Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

  В І Т А Є М О !
  Переможці Конференції молодих учених,
  присвяченої 100-річчю від дня народження академіка В.О. Бєліцера


І місце
Винницька Божена Орестівна
(Інститут біології клітини НАН України) Розподіл множинних молекулярних форм адаптерного білка CIN85/RUK між субклітинними фракціями клітин аденокарциноми молочної залози людини лінії MCF7 за нормального фізіологічного стану та за умов індукції апоптозу.

ІІ місце
Старокадомський Петро Львович (Інститут молекулярної біології і генетики НАН України) Використання білкового сплайсингу для оптимізації отримання та очистки рекомбінантних білків.
Редчук Тарас Анатолійович (Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України) Вивчення властивостей рекомбінантних білків Mycobacterium bovis, як потенційних компонентів тест-системи на туберкульоз великої рогатої худоби.

ІІІ місце
Жукова Анастасія Іванівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України) Рецептор тромбіну на В-лімфоцитах.

Премії за активну участь у роботі конференції

Ржепецький Юрій Анатолійович (Інститут біології клітини НАН України) Ідентифікація протеїнкіназ залучених до посттрансляційної модифікації адаптерного білка RUK/CIN85.
Стадник Віталій Віталійович (Інститут біології клітини НАН України) Експресія адаптерного білка Ruk/CIN85 у пухлинах молочної залози людини.
Гільчук Юлія Миколаївна (Інститут молекулярної біології і генетики НАН України) Вивчення експресії гена апоА-1 людини під регуляцією різних гібридних послідовностей в СНО-К1.
Карбовський Віталій Леонідович (Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України) Оптимізація технології отримання тромбіноподібного ферменту "Анцистрон В" з яду Agkistrodon blomhifii ussuriensis з метою промислового масштабування.