Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

 

Інформаційний лист № 2

 Вельмишановні колеги!

 Маємо честь повідомити, що 6-7 червня 2013 року у приміщенні конференційної зали Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України (Київ, вул. Леонтовича, 9; І корпус Інституту, ІІІ поверх) відбудеться Конференція молодих учених “Актуальні проблеми біохімії та біотехнології–2013”. Порядок денний та програма Конференції додаються.

Тривалість доповіді не повинна перевищувати 10 хвилин, а відповідей на запитання – 5 хвилин. Мова доповіді – українська, російська або англійська. Серед технічних засобів у розпорядженні доповідачів будуть мікрофон, лазерна указка та комп’ютер з проектором для демонстрації презентацій у “Power Point”. Підготовлену презентацію у “Power Point” можна надіслати заздалегідь або завантажити файл з презентацією на компакт-диску чи флеш-накопичувачі.

З метою всебічної та об’єктивної оцінки представлених на Конкурс робіт сформовано Конкурсну комісію.

Конкурсна комісія при оцінці робіт учасників Конференції-конкурсу звертатиме особливу увагу, перш за все, на актуальність піднятої проблеми, адекватність обраних методичних прийомів експерименту, відповідність висновків поставленій меті та отриманим результатам, вміння подати матеріал та вільне володіння ним, аргументованість та вичерпність відповідей на запитання. Переможці конференції-конкурсу визначаються за середнім балом після автоматичної обробки бюлетенів конкурсної комісії.

Переможцям конкурсу буде вручено дипломи та грошові премії:

I  місце – 2000-1500 гривень,

II місце – 1500-1250 гривень,

III місце – 1250-1000 гривень.

Кількість та сума премій буде остаточно визначена в залежності від якості доповідей, представлених на конкурс. Премії оподатковуються.

Матеріали Конференції будуть опубліковані у вигляді тез доповідей в одному з найближчих номерів “Українського біохімічного журналу” під відповідною рубрикою.

Нагадуємо наші реквізити:

01030, Київ, вул. Леонтовича, 9; телефон – 234-33-54; електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (Людмила Миколаївна Коваль – Голова Ради молодих учених). Будь ласка, консультуйтеся з нами у разі виникнення якихось запитань або проблем.

Додатки:   1. Порядок денний Конференції молодих учених

                  2. Програма Конференції

З найкращими побажаннями

Голова Ради молодих учених

Інституту біохімії                                                              к.б.н. Коваль Л.М.

                                                                                                             Додаток 1

Порядок денний Конференції молодих учених

6 червня (четвер)

  9.30 – Реєстрація учасників конференції

10.00 – Вступне слово академіка С.В.Комісаренка

10.15 – І пленарне засідання

13.00 – Завершення роботи першого дня конференції

7 червня (п’ятниця)  

  9.30 – Реєстрація учасників конференції

10.00 – ІІ пленарне засідання

13.00 – Обідня перерва

15.00 – Підведення підсумків, нагородження переможців і закриття конференції.

Додаток 2

Програма Конференції

І пленарне засідання

6 червня 10.15 – 13.00

 1. Яценко Тетяна Андріївна

Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України

Дослідження механізму фібринолізу і його регуляції на модельних системах за участі продуктів деградації фібрину

 1. Тігунова Олена Олександрівна

ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки» НАН України

Виділення та ідентифікація нових вітчизняних штамів-продуцентів біобутанолу

 1. Галкін Олег Валерійович

Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України

Підвищення продукції рекомбінантних scFv – антитіл та спрощення їх детекції в імуноаналізі

 1. Хоменко Анна Вікторівна

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Особливості гідроксилювання холекальциферолу в гепатоцитах за дії преднізолону

 1. Гуменюк Віталій Петрович

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Леветірацетам як інструмент для вивчення ролі білку синаптичних везикул SV2A в регуляції процесу екзоцитозу in vitro

 1. Борщовецька Віра Леонідівна

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Модуляція ретиноїдами тіоацетамід-індукованої гепатотоксичності

 1. Рока-Мойя Яна Маріовна

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України.

Про механізм інгібувального ефекту Lys-плазміногену на агрегацію тромбоцитів людини

 1. Демків Ірина Ярославівна

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

Стан антиоксидантного захисту за умов змодельованої хронічної неопластичної інтоксикації

 1. Коломієць Оксана Валеріївна

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Дослідження властивостей транспорту іонів Са в мітохондріях міометрію із використанням флуоресцентного зонду Fluo-4 AM

 1. Ференц Ірина Вікторівна

Львівський національний університет імені Івана Франка

Ефект агматину на процес апоптозу лейкоцитів за умов експериментального цукрового діабету

 1. Даніловський Сергій Вікторович 

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Експресія генів Tp53 та залежних від нього протеїнів у клітинах гліоми лінії U87 з пригніченою функцією ензиму ERN1

 1. Кравчук Ігор Валерійович

ДУ «Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова» НАМН України

Біологічні характеристики клітин гліом головного мозку людини, отриманих за допомогою центрифугування

 1. Геращенко Денис Сергійович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ / Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Київ

Зниження рівня експресії адаптерного протеїну Ruk/CIN85 в клітинах карциноми легені Льюїса (LLC) призводить до посилення росту пухлин та метастазування in vivo

 1. Мазур Юлія Юріївна

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Інгібітор Са2+,Mg2+-АТФази плазматичної мембрани калікс[4]арен C-90 як модулятор концентрації Са2+ у міоцитах матки

 

IІ пленарне засідання

7 червня 10.00 – 13.00

 

 1. Пиршев Кирило Олександрович

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Нові методи детекції запрограмованої загибелі червоних клітин

 1. Сабадашка Марія Володимирівна

Львівський національний університет імені Івана Франка

Природний поліфенольний комплекс винограду коригує показники радіоіндукованого оксидативно-нітративного стресу у тканині нирки щурів

 1. Онопченко Олександра Вікторівна

Інститут біохімії ім. О. В.  Палладіна НАН України

Вплив N-стеароїлетаноламіну на фосфоліпідний склад печінки щурів з індукованим інсулінорезистентним станом

 1. Павленко Анастасія Анатоліївна

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара

Показники крові при розвитку резистентної до цисплатину карциноми Герена та хіміотерапії

 1. Манойлов Кирило Юрійович

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Взаємодія флуоресцентного похідного дифтерійного токсину з резистентними до його дії клітинами миші (Mus musculus L) лінії L929

 1. Геращенко Інна Василівна

ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»

Похідні імідазо[1,2-а]азепінію, як потенціальні токолітики

 1. Пупишева Олена Володимирівна

Державна установа «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»

Перспективи створення спазмолітиків сечового міхура

 1. Пасічник Ганна Володимирівна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка / Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Надекспресія адаптерного протеїну RUKl/CIN85 у аденокарциномних клітинах молочної залози людини лінії MCF-7 супроводжується підвищенням їх хіміорезистентності

 1. Симчич Тетяна Василівна

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України

Пошук факторів для прогнозування доцільності та моніторингу ефективності застосування ксеногенної протипухлинної вакцини

 1. Степурська Катерина Володимирівна

Інститут високих технологій КНУ імені Т. Шевченка

Біосенсор на основі ацетилхолінестерази для визначення різних класів токсикантів

 1. Сіромолот Андрій Андрійович

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Визначення популяції клітин-мішеней білка Mycobacterium tuberculosis MPT63

 1. Гнатишина Леся Любомирівна

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Молекулярні системи відповіді на стрес та детоксикації у двостулкового молюска за впливу новітніх забруднювачів довкілля

 1. Декалюк Марія Олегівна

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Флуоресцентні вуглецеві точки: синтез та спектроскопічні властивості

 1. Базалій Андрій Вікторович

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Конструювання рекомбінантних плазмідних векторів для експресії в клітинах ссавців, що кодують внутрішньоклітинний біосенсор до пероксиду водню HyPer та злитий протеїн Ruk/CIN85-HyPer

Із тезами доповідей учасників можна ознайомитись у приймальні, бібліотеці

та на сайті Інституту!