Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

X-ий УКРАЇНСЬКИЙ БІОХІМІЧНИЙ З’ЇЗД

(13-17 вересня 2010 р., м. Одеса)

Біохімії належить виключно важлива роль у формуванні сучасних уявлень щодо механізмів перебігу фундаментальних хімічних та фізико-хімічних процесів у живих організмах. Наразі біохімічна наука перебуває на новому етапі бурхливого розвитку, зумовленого значним посиленням зв’язків із іншими природничими науками – молекулярною генетикою, біоорганічною, біофізичною та супрамолекулярною хімією, біофізикою, фізіологією, фізичною хімією, а також залученням нових методів і технологій клітинної та молекулярної біології, генної інженерії, нанотехнологій, математичного та комп’ютерного моделювання до біохімічних експериментальних досліджень.

На теперішній час ми є свідками дійсного тріумфу фундаментальних досягнень біохімії та молекулярної біології у таких напрямах, як дослідження структурно-функціональних властивостей біологічних макромолекул та субклітинних структур; з’ясування іонних, молекулярних та мембранних механізмів внутрішньоклітинної сигналізації, а також диференціації, проліферації та апоптозу клітин; розшифрування геному людини та геному інших організмів; створення нових фармакологічних та фізіологічно-активних речовин тощо. Досягнення сучасної біохімії знаходять практичне втілення у медицині, харчовій промисловості, сільському господарстві, охороні довкілля, техніці. Надбання світової біохімічної науки відкривають перспективи для лікування небезпечних захворювань людини, тварин та рослин, ефективного спрямованого фармакологічного впливу на протікання окремих метаболічних процесів у випадку їхнього порушення за патологічних станів.

Для широких кіл української біохімічної спільноти природним є намагання проаналізувати сучасний стан та тенденції розвитку біохімії, критично оцінити можливості та перспективи подальшого розвитку біохімічних досліджень в Україні. Стає цілком очевидним, що подальший прогрес у галузі біохімічних досліджень потребує ще більшої інтеграції зусиль вчених, які працюють в Україні, у світову біохімічну спільноту, посилення плідного взаємокорисного міжнародного співробітництва. Актуальним також є питання вдосконалення підготовки висококваліфікованих кадрів молодих біохіміків та молекулярних біологів в нашій державі.

Всі вищезазначені важливі питання активно обговорювалися вітчизняними біохіміками на ювілейному Х-му Українському біохімічному з’їзді, який відбувся 13-17 вересня 2010 р. у м. Одесі на базі Одеського національного університету імені І.І Мечникова за підтримки Національної Академії Наук та Міністерства освіти і науки України, Українського біохімічного товариства (УБТ), Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, Одеського національного університету імені І.І Мечникова, Національного університету природних ресурсів і природокористування України, а також Федерації європейських біохімічних товариств (FEBS).

Цей з’їзд було присвячено пам’яті видатного біохіміка, засновника Інституту біохімії НАНУ та фундатора УБТ академіка Олександра Володимировича Палладіна, 125-річчя від Дня народження якого вітчизняна наукова спільнота відзначила 10 вересня цього року. Проведення ювілейного біохімічного з’їзду співпало також із 85-річним ювілеєм Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна.

Уся поточна організаційна робота з підготовки Х-го Українського біохімічного з’їзду проводилась УБТ, Інститутом біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України та Одеським національним університетом імені І.І.Мечнікова (проректори університету професори В.О. Іваниця та О.В.Запорожченко).

До складу Організаційного та Програмного комітетів, які очолили, відповідно, президент УБТ академік НАНУ С.В.Комісаренко та віце-президент УБТ академік НАНУ Г.В.Єльська, ввійшли відомі українські вчені, котрі плідно працюють у галузі біохімії, молекулярної біології та суміжних наук, а також в інших природничих науках (клітинна біологія, біоорганічна, біофізична, супрамолекулярна та фізична хімія, фізіологія, біофізика, мікробіологія, біотехнологія, медицина): - академіки НАНУ С.А.Андронаті, Я.Б.Блюм, П.Г.Костюк, В.П.Кухар, Д.О.Мельничук, В.Д.Походенко, В.Ф.Чехун; академік АМНУ В.М.Запорожан; академіки АН Вищої школи В.А.Сминтина та П.А.Каліман; члени-кореспонденти НАН України С.О.Костерін (заступник Голови оргкомітету та Голови Програмного комітету), Н.М.Гула, В.І.Кальченко, О.І.Корнелюк, С.С.Малюта, А.А.Сибірний, Р.С.Стойка, М.А.Тукало; член-кореспондент АМНУ Ю.І.Губський; професори та доктори наук, керівники обласних відділень УБТ відомі вчені Л.Д.Варбанець, М.М.Великий, Л.Б.Дробот, О.В.Запорожченко (проректор ОНУ ім. І.І.Мечникова), В.О.Іваниця (проректор ОНУ ім. І.І.Мечнікова, заступник Голови Оргкомітету), С.С.Костишин, О.К.Кульчицький, М.Д.Курський, В.І.Лущак, М.М.Марченко, О.П.Матишевська (секретар Організаційного та Програмного комітетів), Л.І.Остапченко, Є.Е.Перський.

У роботі з’їзду взяли участь 323 науковця, серед них 159 осіб (майже 50 %) – представники наукової молоді (віком до 35 років). Серед учасників - 4 академіки НАН України, 1 академік НААН України, 10 членів-кореспондентів НАН України, 77 професорів та докторів наук, 86 кандидатів наук. Досить широкою була „ географія” учасників з’їзду - на ньому були присутні біохіміки з Києва (145 науковців), Львова (36), Одеси (24), Харкова (23), Дніпропетровська (20), Івано-Франківська (16), Сімферополя (9), Вінниці (7), Тернополя (7), Чернівців (5), Полтави (3), Донецька (3), Миколаєва (2), Херсону (2), Білої Церкви (1), Ужгороду (1), Дрогобича (1), Севастополя (1), Чернігова (1). Більше того, можна навіть стверджувати, що X-ий Український біохімічний з’їзд відбувся як міжнародним форум, адже у ньому, окрім вчених з України (305 науковців), взяли участь фахівці ще із 7-ох держав світу, а саме: Білорусі (9 науковців), Німеччини (2), Франції (2), Польщі (2), Росії (1), США (1) та Фінляндії (1). Варто відзначити, що біохіміки Білорусі є членами УБТ.

На урочистому відкритті з’їзду, яке відбулося у Великій актовій залі Одеського університету, були присутні не лише офіційно зареєстровані учасники наукового форуму, але й студенти, викладачі та науковці університету, а також інших навчальних та наукових закладів Одеси. Із вступним словом виступив президент УБТ академік НАН України Сергій Комісаренко, який акцентував увагу присутніх на виключно важливому значенні таких наукових форумів, як національні біохімічні з’їзди, для аналізу стану розвитку біохімічної науки у нашій державі, узагальнення наукових досягнень у цій надзвичайно цікавій галузі сучасної біології, виховання молодих науковців на прикладі життєвого та творчого шляху такого видатного біохіміка, як академік О.В.Палладін. Були оголошені вітання президента НАН України академіка НАН України Б.Є.Патона, Голови Державного комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації академіка НАН України В.П.Семиноженка, із зверненням до з’їзду виступив професор Матіас Шпрінгзл (від FEBS). З вітальним словом до учасників з’їзду звернулися також в.о ректора Одеського національного університету професор І.М.Коваль, академік НАН України Д.О.Мельничук, академік НАН України С.А.Андронаті, професор Т.О.Палладіна, професор Марк Міранд (Франція), професор Йоланта Баранська (Польща), професор А.Г.Мойсейонок (Білорусія), заступник Голови Одеської міської адміністрації..

Учасники з’їзду з великою зацікавленістю заслухали пленарну доповідь академіка НАН України С.В.Комісаренка (м.Київ) „125 років від дня народження академіка О.В.Палладіна та сучасна біохімія”. Доповідач ґрунтовно та всебічно зупинився на життєвому та творчому шляху Олександра Володимировича – видатного вченого, засновника сучасної нейрохімії, проаналізував новітні досягнення біохімічної науки, тенденції та перспективи подальшого розвитку найбільш актуальних фундаментальних та прикладних біохімічних досліджень, зокрема, у галузі молекулярної та клітинної біології, а також біотехнології та біобезпеки. Було сформульовано задачі стосовно подальшої інтеграції українських вчених у європейську та світову біохімічну спільноту. При цьому наголошувалося на необхідності посилення уваги до талановитої студентської та наукової молоді.

З другою пленарною доповіддю „Supramolecular Assemblies in Translation. Aminoacyl-tRNA synthetases: Structural and Functional Aspects” виступив професор М.Міранд (Франція).

Урочисте відкриття з’їзду завершилось яскравою художньою програмою.

Наукова програма з’їзду, яку було підготовлено із урахуванням сучасного стану досліджень у галузі світової біохімії, складалася із 4-х секцій, а саме:

I. Структура, властивості та функції біологічних макромолекул і надмолекулярних комплексів (куратори: М.В.Скок, Т.В.Гриненко, О.І.Корнелюк, Е.В.Луговськой, Б.С.Негруцький, А.В.Сиволоб, М.А.Тукало).

II. Регуляція метаболічних та клітинних функцій (куратори: Р.С.Стойка, Л.Б.Дробот, В.С.Кравець, В.І.Лущак, О.П.Матишевська, О.Г.Мінченко, В.В.Філоненко).

III. Медична біохімія (куратори: М.М.Великий, Ю.А.Бойко, Ю.І.Губський, Н.М.Гула, О.К.Кульчицький, О.С.Микоша, Л.І.Остапченко).

IV. Біотехнологія. Біобезпека. Біозахист (куратори: О.П.Солдаткін, Я.Б.Блюм, Л.Д.Варбанець, С.В.Дзядевич, Є.Е.Перський, Ю.М.Сиволап).

Було також передбачено проведення двох дискусійних „Круглих столів” на теми „Біонанотехнологія, біобезпека. Сучасний стан проблеми та перспективи” (ведучі: С.В.Комісаренко, Я.Б.Блюм, Л.Д.Варбанець, О.П.Демченко, С.В.Поздняков, Ю.М.Сиволап, В.А.Ткачук, М.А.Тукало) та „Викладання біохімії, молекулярної біології та біотехнології. Шляхи вдосконалення фахової підготовки молодих учених” (ведучі: Є.Е.Перський, З.Д.Воробець, В.І.Лущак, М.М.Марченко, О.Г.Мінченко, Л.І.Остапченко, А.В.Сиволоб).

Всього на з’їзді було заслухано та обговорено 14 пленарних доповідей (академік НАНУ С.Комісаренко – дві доповіді, проф. М.Міранд, член-кор. НАНУ О.Корнелюк, член-кор. НАНУ С.Костерін, член-кор. НАНУ М.Тукало, член-кор. НАНУ А.Риндич, проф. Л.Дробот, д.б.н. С.Сидоренко, член-кор. НАНУ Н.Гула, член-кор. НАНУ Р.Стойка, академік НАНУ Я.Блюм, проф. О.Солдаткін, академік УНААН Ю.Сиволап), а також 111 симпозіальних доповідей, які були присвячені фундаментальним питанням біохімії, молекулярної та клітинної біології, біофізичної хімії, а також біотехнології. Робота усіх секційних засідань супроводжувалась демонстрацією відповідних стендових повідомлень (у сукупності - 157 стендових доповідей, з них 102 - молодіжних).

Аналіз зроблених усних доповідей та постерних повідомлень свідчить про наступне.

За звітний період членами Товариства були одержані суттєві фундаментальні та практичні результати у галузі біохімії та молекулярної біології стосовно особливостей перебігу та механізмів метаболічних перетворень в живих організмах, структурно-функціональних властивостей біологічних макромолекул, закономірностей регуляції біохімічних процесів фізіологічно-активними сполуками (як природними, так і штучними), накопичені нові цікаві дані у галузі протеоміки та ліпідології, молекулярної імунології, біохімічної мембранології, ензиматичного каталізу, біоорганічної, біофізичної та медичної хімії, біосенсорики, а також комп’ютерної біології.

Треба відзначити, що значна кількість усних повідомлень, особливо тих, що були представлені на секціях II-IV, мали практичну спрямованість, бо торкались залучення досягнень біохімічної науки до вирішення нагальних проблем охорони здоров’я, сільського господарства, харчової промисловості, а також збереження довкілля. Дуже важливо, що набули подальшого розвитку науковий пошук та заходи у галузі практичної біотехнології, зокрема нанобіотехнології. Майже усі усні доповіді супроводжувалися зацікавленими запитаннями слухачів та обговоренням експериментальних результатів, концепцій та гіпотез, що були сформульовані доповідачами під час виступів.

Корисними і цікавими були також засідання „Круглих столів”, які пройшли у атмосфері активних дискусій.

Важливою особливістю X-го ювілейного біохімічного з’їзду було продовження традиції, започаткованої на VIII-му біохімічному з’їзді у м .Чернівці (2002 р.) та дотриманої на IX-му біохімічному з’їзді у м. Харкові (2006 р.), а саме, проведення конкурсу молодіжних повідомлень. На X-му з’зді у конкурсі приймали участь 56 молодіжних робіт (31 симпозіальна доповідь та 25 постерних). Конкурсна комісія на чолі із професором Миколою Великим (Київ), до складу якої увійшли відомі вчені-біохіміки та молекулярні біологи (всього – 5 осіб), ретельно проаналізувала доповіді молодих науковців. За наслідками цього аналізу були визначені переможці конкурсу. Ними стали: Богатирьова Ольга (ІМБіГ НАНУ, Київ), Корольова Дарья (ІБХ НАНУ, Київ), Лабинцев Андрій (ІБХ НАНУ, Київ), Томін Андрій (ІБК НАНУ, Львів), Яцишин Валентина (ІБК НАНУ, Львів). Окрім того за активну участь у конкурсі були відзначені молоді дослідники: Козлова Ніна (ІБХ НАНУ, Київ), Моргулець Людмила (ПНУ, Івано-Франківськ), Горбатюк Оксана (КНУ, Київ), Фальфушинська Галина (ТПУ, Тернопіль), Панчук Ростислав (ІБК НАНУ, Львів), Дрель Віктор (ЛНУ, Львів), Бояршин Костянтин (ІМБіГ НАНУ, Київ). Президентом УБТ академіком НАН України С.В.Комісаренком переможцям конкурсу та його активним учасникам було вручено відповідні дипломи.

На X-ому Українському біохімічному з’їзді за визначний внесок у розвиток біохімічної науки почесними членами УБТ були обрані: академік НАНУ С.Андронаті, проф. В.Тоцький та проф. Т.Палладіна (Україна), академік РАН В.Ткачук (Росія), проф. Й.Баранська та проф. А.Джугай (Польща), проф. К.Раєвський (ФРН), проф. А.Чихановер (Ізраїль), проф. Дж. Вотсон (США) та проф. М.Грюнберг-Манаго (Франція).

У резолюції, прийнятій ювілейним X-им Українським біохімічним з’їздом, відзначено наступне.

1. Розвиток біохімічної науки в Україні у звітний період характеризується посиленням зв’язків із суміжними дисциплінами: молекулярною, клітинною, структурною та комп’ютерною біологією, біофізикою та біофізичною хімією, молекулярною генетикою, нанотехнолологією, біомедициною. Ця тенденція віддзеркалює стан та напрямки розвитку сучасного природознавства, зокрема, біології, в усьому світі.

2. У роботі Х-го біохімічного з’їзду взяли участь значно більше представників наукової молоді (159 молодих вчених віком до 35 років), ніж у роботі попереднього IX-го біохімічного з’їзду (114 молодих вчених).

3. X-ий біохімічний з’їзд продемонстрував подальше розширення міжнародних наукових контактів УБТ як члена FEBS. І тут треба відзначити важливу інформацію, яку надав учасникам з’їзду у своєму виступі його гість - виконавчий директор департаменту FEBS із зв’язків із країнами Центральної та Східної Європи професор М. Шпрінгзл стосовно перспектив подальшого розвитку цих контактів, особливо для молодих біохіміків.

4. Відмічено прогрес у вдосконаленні взаємозв’язків академічної та вузівської біохімічної науки як у галузях наукових досліджень, так і у сфері підготовки кадрів молодих біохіміків.

5. X-ий український біохімічний з’їзд має науково-історічне та виховне значення – з точки зору ознайомлення широких кіл наукової громадськості (зокрема, наукової молоді) із життєвим та науковим шляхом видатного біохіміка академіка О.В.Палладіна.

6. З’їзд сприяв розширенню взаємокорисних творчих і наукових контактів між представниками регіональних відділень УБТ.

Під час роботи Х-го Українського біохімічного з’їзду відбулась важлива науково-організаційна подія – черговий з’їзд УБТ.

Відповідно до порядку денного на з’їзді було заслухано звітну доповідь Центральної ради Товариства за період 2007 - 2010 рр., із якою виступив президент УБТ академік С.В.Комісаренко, а також звіт Ревізійної комісії (голова – професор Б.О.Цудзевич.

У звітній доповіді президента УБТ було підкреслено, що у своїй діяльності Центральна Рада УБТ систематично керувалася Статутом Товариства, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України. За звітний період членами Товариства одержано важливі результати у фундаментальних та прикладних галузях біохімії, молекулярної і клітинної біології та біотехнології. Збільшилась кількість членів УБТ, варто відзначити, що таке збільшення відбулося внаслідок зростання частки молодих науковців – студентів, аспірантів, кандидатів наук. Суттєво було поліпшено роботу щодо організації участі молодих вчених - членів Товариства у міжнародних конференціях, з''їздах, школах та семінарах, а також у міжінститутських наукових семінарах та конференціях, присвячених актуальним проблемам сучасної біохімії, молекулярної біології та медицини. Вже традиційними стали щорічні, по суті – всеукраїнські, конкурси молодих учених-біохіміків, які проводяться на базі ІБХ ім. О.В.Палладіна, ІМБіГ НАН України, Львівського національного університета ім. І. Франка. Значна увага приділялася підтриманню та активізації міжнародних контактів УБТ, зокрема, з ІUBMB і FEBS. За звітний період на високому науковому рівні було успішно проведено VI Парнасівську конференцію, присвячену молекулярним механізмам клітинної сигналізації (Краків, 2007 р.), та VII Парнасівську конференцію з біохімії та молекулярної біології (Ялта, 2009 р.). Зросла кількість міжнародних грантів, що виконувалися за участі науковців-біохіміків з різних наукових центрів України. На базі WEB-сайту ІБХ НАНУ функціонує WEB-субсторінка УБТ. Систематично видаються два наукові часописи - „Український біохімічний журнал” та „Біотехнологія”. До рецензування наукових статей, що подаються до цих часописів, залучено переважну кількість членів Відділень УБТ – фахівців вищої кваліфікації. Більш потужними стали зв’язки між біохімічними установами НАН України та кафедрами біохімії ВНЗ. Зусиллями провідних фахівців – членів Товариства завершено переклад українською мовою та подано до друку фундаментальний підручник із біохімії („Основи біохімії за Ленінжером”). Зміцнилися взаємокорисні контакти Товариства із спонсорами – хімічними та фармацевтичними компаніями, корпораціями та фірмами.

Втім, президент УБТ наголосив на актуальності вирішення нагальних питань, що потребують систематичної уваги з боку Центральної ради Товариства та регіональних Відділень. Це, насамперед, підвищення ефективності фундаментальних біохімічних досліджень та спрямування зусиль на впровадження їх результатів у практику (медицина, сільське господарство, харчова промисловість, охорона та збереження довкілля тощо). Центральній раді УБТ необхідно вдосконалювати форми систематичної співпраці з обласними Відділеннями. Потребує подальшого, більш енергійного розвитку співпраця з міжнародними науковими біохімічними організаціями. Вкрай необхідно пожвавити діяльність товариства стосовно залучення додаткових коштів від спонсорів, а також за вітчизняними та міжнародними науковими проектами і грантами, що надасть можливість поновити парк лабораторного обладнання та покращити матеріальний стан вчених.

X-ий з’їзд УБТ ухвалив:

Затвердити звіти Центральної ради та Ревізійної комісії УБТ. Визнати роботу зазначених керівних органів Товариства задовільною.

Вважати основним завданням Центральної ради УБТ спрямування її наукової та організаційної діяльності на підвищення ефективності наукових біохімічних досліджень та впровадження їх результатів в практику. Рекомендувати членам Товариства активніше публікувати свої наукові роботи у фахових вітчизняних та закордонних журналах, які добре рецензуються. Важливою складовою у діяльності Центральної ради щодо оцінки наукового рівня дослідницьких колективів Відділень слід вважати оцінку саме за рівнем публікацій. Продовжити активну співпрацю з закордонними біохімічними організаціями та установами, всіляко сприяти участі членів Товариства у міжнародних проектах та грантах. Вважати перспективним розгляд та обговорення зокрема питань на розширених засіданнях ради та активу Товариства із залученням регіональних Відділень УБТ:

-основні напрями біохімічної науки в сучасній Україні та тенденції їх подальшого розвитку;

-стан, проблеми та перспективи розвитку біотехнології в Україні;

-міжнародні зв’язки УБТ. Сучасний стан та майбутнє;

-стан та перспективи підготовки наукової молоді – фахівців у галузі біохімії та біотехнології.

Потребує зусиль вирішення таких проблем, як подальше налагодження та вдосконалення співпраці Центральної ради з регіональними біохімічними Відділеннями, організація виїздів визначних вчених-біохіміків у обласні осередки Товариства для читання лекцій, проведення семінарів. Необхідно підтримувати та вдосконалювати практику систематичного взаємного обміну науково-організаційною інформацією між Центральною радою та обласними Відділеннями щодо проведення вітчизняних та закордонних біохімічних конференцій, з''їздів, шкіл, семінарів, курсів тощо. Необхідно систематично інформувати обласні Відділення щодо діяльності Центральної ради, а Центральну раду – щодо діяльності Відділень. Треба всіляко сприяти діяльності молодіжної секції при Товаристві, „Університету юних біохіміків”, який функціонує на базі ІБХ ім. О.В.Палладіна НАН України, активно підтримувати організацію та проведення молодіжних наукових конкурсів, стажування студентів, аспірантів та молодих наукових співробітників у провідних вітчизняних та закордонних наукових та навчальних закладах. Необхідно покращити роботу щодо пропаганди та розповсюдженню часописів „Український біохімічний журнал” та „Біотехнологія” серед членів УБТ, широкого кола наукової громадськості. Центральній раді УБТ, керівникам регіональних Відділень треба активніше проводити пошук спонсорів для організації та фінансово-економічної підтримки наукових заходів. Ревізійній комісії, обласним Відділенням УБТ необхідно підвищити вимогливість щодо контролю за своєчасною сплатою членами Товариства членських внесків.

З’їзд таємним голосуванням обрав новий склад Центральної ради УБТ. До нього ввійшли відомі українські біохіміки, керівники обласних Відділень Товариства, представники наукової громадськості. На своєму першому організаційному засіданні Центральна рада обрала Президію. Президентом УБТ одноголосно було обрано академіка НАН України С.В.Комісаренка, віце-президентами – академіків НАН України Г.В.Єльську та Д.О.Мельничука, члена кореспондента НАН України С.О.Костеріна, ученим секретарем – професора О.П.Матишевську. Секретарем із іноземних справ УБТ було призначено к.б.н. Т.О.Борисову.

Надзвичайно цікавою та пізнавальною для учасників з’їзду була його культурна программа. Слід відзначити, що вся робота Х-го Українського біохімічного з’їзду відбувалася у творчій, щирій, доброзичливій та гостинній атмосфері, зумовленій, зокрема, особливим колоритом чудового міста Одеси, а взагалі властивій для спілкування людей, чиї творча діяльність, намагання відшукати істину, відкрити таємниці живого є однією з найважливіших особливостей їхнього духовного життя. Значний внесок у створення такої атмосфери на з’їзді зробили його господарі - вчені Одеського національного університету ім. І.І.Мечнікова на чолі із проректорами професорами В.О.Іваніцею та О.В.Запорожченком, яким всі учасники з’їзду дуже вдячні.

За організаційну та фінансову підтримку в підготовці і проведенні X-го Українського біохімічного з’їзду Центральна рада УБТ висловлює свою щиру подяку Національній Академії Наук та Міністерству освіти і науки України, Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, Одеському національному університету імені І.І.Мечнікова, а також ЗАТ „МАКРОХИМ” (Україна); компанії BIO-RAD лабораторії, США; ТОВ ALSI CHROM LTD, Україна; ТОВ ALSI, Україна; компанії HVD – Life Sciences, Україна; OOO Baltic Bio Trade, Литва; ТОВ “ДіаВерітас”; ПП СП „Біла акація”.

 

Віце-президент Українського біохімічного товариства,

член-кореспондент НАН України С.О. Костерін