Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Українське біохімічне товариство

Українське біохімічне товариство – Всеукраїнська добровільна, самоврядна науково-громадська організація науковців, викладачів, аспірантів, студентів та інших фахівців-біохіміків, яка створена для задоволення громадських інтересів своїх членів в галузі біохімії, молекулярної біології, біотехнології та в суміжних напрямах науки, а також освіти, медицини, сільського господарства, харчової й легкої промисловості тощо. Основна мета Товариства - об’єднання вчених для розвитку біохімії та споріднених наук, захист їхніх фахових інтересів, взаємна координація науково-дослідної роботи та обмін досвідом між вченими.

Засновано з ініціативи академіка О.В. Палладіна в липні 1928 року як Українське фізіологічне товариство. Згодом воно було перейменовано в Українське товариство фізіо-логів, біохіміків і фармакологів. Із якого в 1959 році утворилося три самостійних україн-ських товариства: фізіологічне, біохімічне і фармакологічне. Незмінним головою (прези-дентом) спільного товариства, а з 1959 року – Українського біохімічного товариства за свого життя був академік О.В. Палладін. Після 1972 р. президентами УБТ були академіки: Р.В. Чаговець (1973-1976 рр.), М.Ф. Гулий (1976-1987 рр.), В.К. Лішко (1987-1990 рр.), Д.О. Мельничук (1992-1999 рр.), С.В. Комісаренко (від 1999 р. – дотепер). У 1990-1992 рр. обов’язки президента Українського біохімічного товариства виконував проф. М.Д. Курський.

Органами управління Товариства є: З’їзд, Центральна рада, Президія та Ревізійна комісія. Головним заходом і визначною подією у житті УБТ є проведення з’їзду Товариства, на якому підводяться підсумки діяльності його членів, певних лабораторій, обласних відділень за фундаментальною та прикладною біохімічною тематикою. На з’їзді розглядаються стан досліджень і досягнення вітчизняної біохімії та визначаються перспективні напрями її розвитку, формулюються основні завдання на найближчі роки. На сьогодні відбулося 9 з’їздів товариства. І – в 1965 році в Чернівцях, ІІ – у Києві (1971 р.), ІІІ – у Донецьку (1977 р.), IV – у Дніпропетровську (1982 р.), V – в Івано-Франківську (1987 р.), VI – у Києві (1992 р.), VII – також у Києві (1997 р.), VIII – в Чернівцях (2002 р.). Останній IX Український біохімічний з’їзд відбувся в 2006 році у Харкові.

Виконавчим органом УБТ є Центральна рада, яка здійснює загальне керівництво діяльністю Товариства. На останньому IX з’їзді обрано Центральну раду в кількості 50 осіб. Виконавчим органом, що здійснює поточне керівництво, є Президія, до складу якої входять президент, віце-президенти, вчений секретар (призначається президентом) та інші члени президії, обрані Центральною радою. До складу чинної Президії входять:

 • Академік НАН України Комісаренко С.В. - президент УБТ
 • Академік НАН України Мельничук Д.О. - віце- президент
 • Академік НАН України Єльська Г.В. - віце- президент
 • Член-кор. НАН України Костерін С.О. - віце- президент
 • Професор Матишевська О.П. – вчений секретар
 • К.б.н. Борисова Т.О. – секретар з міжнародних зв’язків
 • Член-кор. НАН України Гула Н.М.
 • Професор Каліман П.А.
 • Професор Курський М.Д.
 • Д.б.н. Літошенко О.Я.
 • Член-кор. НАН України Малюта С.С.
 • Професор Остапченко Л.І.
 • Професор Пентюк О.О.
 • Професор Перський Е.Е.
 • Член-кор. НАН України Стойка Р.С.
 • Черниш І.Ю. – секретар

Від 1994 р. УБТ є членом Європейської Федерації біохімічних товариств (FEBS) та асоційованим членом Міжнародного (всесвітнього) Союзу біохіміків та молекулярних біологів (IUBMB). УБТ має багатий досвід участі в міжнародних наукових форумах та в проведенні тематичних міжнародних конференцій, симпозіумів, шкіл. Згідно з угодою між Українським та Польським біохімічними товариствами регулярно проводяться спільні на-укові конференції, зокрема Міжнародна конференція з біохімії та молекулярної біології, присвячена пам’яті видатного українського і польського біохіміка Якуба Оскара Парнаса. Остання 7-ма Парнасівська конференція відбулася в 2009 році в м. Ялта (Україна).

Українське біохімічне товариство об‘єднує 20 регіональних відділень: Київське (голова – проф. Великий М.М.), Кримське (голова – проф. Ефетов К.О.), Донецьке (голова – проф. Борзенко Б.Г), Львівське (голова – чл.-кор. НАНУ Стойка Р.С.), Вінницьке (голова – проф. Пентюк О.О.), Чернівецьке (голова – проф. Марченко М.М.), Дніпропетровське (голова – д.б.н. Штеменко Н.І.), Закарпатське (голова – проф. Фабрі З.Й.), Полтавське (голова – проф. Тарасенко Л. М.), Чернігівське (голова – проф. Явонен-ко О.Ф.), Тернопільське (голова – д.м.н. Гонський Я.І.), Івано-Франківське (голова – проф. Клименко А.О.), Кривий Ріг (голова – к.б.н. Гришко В.М.), Харківське (голова – проф. Каліман П.А.), Луганське (голова – Комарєвцева І.О.), Одеське (голова – проф. Левицький А.П.), Запорізьке (голова – Якушев В.С.), Білоцерківське (голова – проф. Кононський О.І.), а також Білоруське.

Базовою установою Українського біохімічного товариства є Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, де працюють постійно діючі семінари:

1. Науково-теоретичний семінар з актуальних проблем біохімії – науковий керівник член-кор. НАН України, професор Костерін С.О.;

2. Лекторій для наукової молоді „Вибрані питання сучасної біохімії” – науковий керівник член-кор. НАН України, професор Костерін С.О.;

3. За ініціативи академіка С.В.Комісаренка, під егідою Міжвідомчої координаційної наукової ради НАН та АМН України з фундаментальних проблем медицини та за участю Київських відділень Українського біохімічного товариства, Українського молекулярно-біологічного товариства і Українського товариства патофізіологів започатковано роботу міжвідомчого наукового семінару «Молекулярна медицина». На регулярних засіданнях семінару розглядаються актуальні проблеми сучасних медико-біологічних наук та їх внесок в розвиток молекулярної медицини – науковий керівник професор Великий М.М.

Під егідою Юнацької секції Українського біохімічного товариства працює Університет юних біохіміків з постійно діючим лекторієм “Передові рубежі біології” та семінарськими заняттями. Ректором Університету є академік С.В. Комісаренко, відповідальним секретарем – к.б.н. В.І. Назаренко.

За вагомий внесок у розвиток біохімічної науки в Україні та за підготовку наукових кадрів очесними членами товариства були обрані:
Академіки – Максим Гулий та Геннадій Мацука,
Доктори наук та професори – Яків Білик, Тамара Варецька, Кузьма Веремеєнко, Іван Головацький, Любов Громашевська, Ірина Захарова, Павло Каліман, Олексій Кононський, Степан Костишин, Михайло Курський, Степан Кусень, Микола Луцюк, Борис Сухомлінов, Юрій Хмелєвський, Костянтин Ситник.

Іноземні почесні члени  – Ефраїм Качальський-Кацир та Міхаел Села.

У меморіальному музеї О.В. Палладіна (при Інституті біохімії) постійно проводяться оглядово-пізнавальні, навчально-виховні, тематичні екскурсії з історичної спадщини та розвитку біохімії в Україні й Українського біохімічного товариства зокрема.