Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

IX Ukrainian Biochemical Congress

IX-ий УКРАЇНСЬКИЙ БІОХІМІЧНИЙ З'ЇЗД
(24-27 жовтня 2006 р., м.Харків)


Приймаючи до уваги виключно важливе значення біохімічної науки для формування сучасних уявлень щодо механізмів протікання фундаментальних хімічних та фізико-хімічних процесів, які відбуваються в живих організмах, важливим є намагання проаналізувати тенденції розвитку сучасної біохімії, критично оцінити стан та перспективи біохімічних досліджень в Україні. Нагальним також є питання щодо ефективних заходів, спрямованих на подальше удосконалення ефективного підбору та підготовки висококваліфікованих кадрів молодих біохіміків в нашій державі.

Безперечно наразі можна стверджувати, що зараз біохімія знаходиться на новому етапі свого бурхливого розвитку. Дійсно, для неї є властивим посилення подальшого зв'язку із іншими природничими науками - молекулярною генетикою, біоорганічною хімією, біофізикою, фізіологією, фізичною хімією тощо, а також активне залучення до експериментальних досліджень нових методів і технологій, зокрема, клітинної та молекулярної біології, генної інженерії, математичного та комп'ютерного моделювання.

Окрім того, на теперішній час усі ми є свідками тріумфу значних фундаментальних досягнень біохімії та молекулярної біології, які є принципово значущими не лише в науково-теоретичному, але й в практичному відношенні. Зокрема, маються на увазі результати із ґрунтовного дослідження структурно-функціональних властивостей біологічних макромолекул - білків та нуклеїнових кислот, з'ясування іонних, молекулярних та мембранних механізмів внутрішньоклітинної сигналізації, а також диференціації, проліферації та апоптозу клітин, розшифрування геному людини та геному інших організмів, спрямованого створення нових фармакологічних та фізіологічно-активних речовин тощо. І виключно важливо, що досягнення світової біохімічної науки відкривають добрі перспективи для лікування небезпечних захворювань людини, тварин та рослин, ефективного спрямованого фармакологічного впливу на протікання окремих ланок метаболізму у випадку їхнього порушення за небезпечних патологічних станів. Відповідно, є цілком зрозумілим, що подальший прогрес у галузі біохімічних досліджень потребує ще більшої інтеграції зусиль вчених, які працюють в Україні, посилення їхнього плідного взаємокорисного міжнародного співробітництва.

І, нарешті, наразі нагальним є питання щодо ефективної підготовки в нашій державі висококваліфікованих кадрів молодих біохіміків.

Всі ці важливі питання жваво обговорювалися українськими біохіміками на черговому IХ-му Українському Біохімічному з'їзді, який відбувся 24-27 жовтня у м. Харкові на базі Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна за підтримки Національної Академії Наук та Міністерства освіти і науки України, Українського Біохімічного Товариства, а також Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України. Варто відзначити, що практично через 81 рік цей з'їзд було проведено у тому ж місті, у якому академіком О.В. Палладіним було засновано Інститут біохімії, який зараз має честь носити ім'я цього видатного вченого.

Уся організаційна робота з підготовки IХ-го Українського Біохімічного з'їзду проводилась Українським Біохімічним Товариством (УБТ), Інститутом біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України та Харківським національним університетом (професори Є.Є.Перський, А.І.Божков, П.А.Каліман). До складу Програмного та Організаційного Комітетів, які очолив президент УБТ академік Сергій Комісаренко, ввійшли відомі українські вчені, котрі плідно працюють у галузі біохімії та суміжних наук (молекулярна і клітинна біологія, біоорганічна хімія, фізіологія, біофізика, мікробіологія, біофізична хімія, медицина): - академіки: М.Ф. Гулий (Почесний Голова Оргкомітету), С.А.Андронаті, В.І. Грищенко, Г.В. Єльська, П.Г. Костюк, Ю.І. Кундієв, В.П. Кухар, М.Є. Кучеренко, Д.О.Мельничук, В.С.Підгорський, В.Д.Походенко, В.Ф. Чехун; член-кореспонденти НАН України: С.О.Костерін (перший заступник Голови Оргкомітету), Н.М.Гула, Г.В.Донченко, О.І.Корнелюк, С.С.Малюта, А.А.Сибірний, Р.С.Стойка, член-кореспондент АМН України Ю.І.Губський; - професори та доктори наук, керівники обласних відділень УБТ, відомі вчені А.І.Божков, В.Г.Борзенко, Л.Д.Варбанець, Р.П.Виноградова (вчений секретар Програмного комітету), М.М.Великий, Г.Л.Волков, М.П.Дмитренко, Л.Б.Дробот, В.І.Жуков, П.А.Каліман, В.К.Кібірєв, О.Я.Літошенко, О.П.Матишевська, Н.М.Мельнікова, О.С.Мікоша, О.Г.Мінченко, М.М.Мусієнко, Л.І.Остапченко, Я.І.Гонський, К.А.Єфетов, А.О.Клименко, І.О.Комарєвцева, О.І.Кононський, С.С.Костишин, А.П.Левицький, М.М.Марченко, І.Ф.Мещишен, О.О.Пентюк, Є.Є.Перський, В.В.Снітинський, Л.М.Тарасенко, З.Й.Фабрі, Б.О.Цудзевич, Н.І.Штеменко.       


У роботі з'їзду взяли участь більше 330 науковців, а також багато наукової молоді (студентів та аспірантів ВУЗів м. Харкова). Серед учасників - 4 академіки та 8 член-кореспондентів НАН України, 75 професорів та докторів наук, 101 кандидат наук. Серед учасників з'їзду - 112 молодих вчених віком до 35 років). Досить "широкою" була географія учасників з'їзду. Найбільші делегації вчених були від біохіміків Києва (138 науковців), Харкова (64), Львову (29), Одеси (17), Дніпропетровську (16), Івано-Франківська (16), Чернівців (7), Вінниці (6), Сімферополя (5), у ньому прийняли участь науковці Донецька, Полтави, Тернополя, Чернівців, Запоріжжя, Кривого Рогу, Луганську, Ужгорода, Карадагу, Білої Церкви, Дрогобича, Мелітополя, Трускавця, Феодосії. Серед учасників з'їзду - вчені-біохіміки із Швеції та Росії.

З'їзд було урочисто відкрито у Великій актовій залі центрального корпусу університету, у який були присутні не лише офіційно зареєстровані учасники наукового форуму, але й студенти, викладачі та науковці Харківського університету, а також інших навчальних та наукових закладів Харкова.

Із вступним словом виступив президент УБТ академік Сергій Комісаренко (м.Київ), який підкреслив виключно важливе значення таких наукових форумів, як національні біохімічні з'їзди, для аналізу стану розвитку біохімічної науки у нашій державі, узагальнення наукових досягнень у цій надзвичайно цікавій галузі сучасної біології, виховання молодих науковців. З вітальним словом до учасників з'їзду звернувся ректор Харківського університету професор В.С.Бакіров. Були оголошені вітання від президента НАН України академіка Б.Є.Патона, міністра освіти і науки України С.М.Ніколаєнка, патріарха українських біохіміків академіка М.Ф.Гулого, Федерації Європейських Біохімічних Товариств, а також від мерії міста та Харківської обласної державної адміністрації.

Учасники з'їзду з великою зацікавленістю заслухали пленарну доповідь академіка С.В.Комісаренка (м.Київ) "Досягнення сучасної біохімії у світовому та національному вимірах". У ній було ґрунтовно проаналізовано новітні досягнення біохімічної науки, тенденції та перспективи подальшого розвитку найбільш актуальних фундаментальних та прикладних біохімічних досліджень, у тому числі і у галузі молекулярної та клітинної біології, а також біотехнології, сформульовано задачі стосовно подальшої інтеграції українських вчених у європейську та світову біохімічну спільноту, наголошувалось на необхідності посилення уваги до талановитої студентської та наукової молоді. З другою пленарною доповіддю "Роль Харківського університету ім. В.Н.Каразіна в становленні вітчизняної біохімії" виступив професор П.А.Каліман (м. Харків). Доповідач навів виключно цікаву інформацію із історії біохімічної науки у дореволюційній Росії, зокрема в Україні. Доповідь містила велику кількість цікавих фактів із наукового життя видатних вчених - О.І.Ходнєва, М.М.Бекетова, О.П.Ельтекова, І.П.Щелкова, О.Я.Данилевського, О.В.Палладіна, І.М.Буланкіна, А.М.Утевського, Д.Л.Фердмана та інших. Урочисте відкриття з'їзду завершилось яскравою художньою програмою.       


 

 Наукова програма з'їзду, яку було підготовлено із урахуванням сучасного стану досліджень у галузі світової біохімії, складалась із 5 секцій, а саме:

I.Біологічні макромолекули та надмолекулярні комплекси. II.Метаболізм та його регуляція. III.Молекулярні механізми патологічних процесів. IV.Біотехнологія. Екологічні та еволюційні аспекти біохімії. V.Історія біохімії. Викладання біохімії. Було також передбачене проведення 3ьох дискусійних так званих "Круглих столів", що мали тематику "Біотехнологія-сучасний стан та перспективи розвитку в Україні", "Актуальні питання підготовки біохімічних кадрів вищої кваліфікації" та "Стовбурові клітини - сучасний стан дослідження та перспективи використання".

Всього на з'їзді було заслухано та ретельно обговорено 10 пленарних доповідей (Г.Єльська, С.Комісаренко, С.Сушельницький, В.Сагач, С.Костерін, В.Філоненко, Є.Луговськой, Р.Стойка, С.Сидоренко, М.Тукало), 112 симпозіальних доповідей, які були присвячені фундаментальним питанням біохімії, молекулярної та клітинної біології, біофізичної хімії, а також біотехнології. Робота усіх секційних засідань супроводжувалась демонстрацією відповідних стендових повідомлень (у сукупності - 141 стендова доповідь).

Аналіз доповідей, що були зроблені, свідчить про наступне. За звітний період членами Товариства були одержані суттєві фундаментальні та практичні результати у галузі біохімічної науки, які стосуються метаболічних перетворень в живих організмах, структурно-функціональних властивостей біологічних макромолекул, закономірностей регуляції біохімічних процесів фізіологічно-активними сполуками, накопичені нові цікаві дані у галузі протеоміки, молекулярної імунології, біохімічної мембранології, ферментативного каталізу, біоорганічної та біофізичної хімії, радіаційної біохімії, біосенсорики, а також медичної біохімії. Більш активним стало залучення у біохімічних дослідженнях методів математичного моделювання із використанням сучасних комп'ютерних технологій. Значна кількість усних повідомлень, особливо на рівні секцій II-IV, мали практичну спрямованість, бо вони торкались залучення досягнень біохімічної науки до вирішення нагальних проблем охорони здоров'я, сільського господарства, харчової промисловості, а також збереження довкілля. Дуже важливо, що набули подальшого розвитку науковий пошук та практичні заходи у галузі біотехнології. Практично кожна усна доповідь супроводжувалась зацікавленими запитаннями слухачів та активним обговоренням експериментальних результатів, концепцій та гіпотез, що були сформульовані доповідачами під час виступів. Виключно цікаво пройшли засідання "Круглих столів", особливо одне з них, що було присвячено стовбуровим клітинам. Головуючі академіки С.В.Комісаренко (м.Київ) та В.І.Грищенко (м.Харків) зробили ґрунтовний всебічний аналіз стану питання, акцентували увагу на його нагальних дискусійних аспектах (суто наукових, медичних, етичних) та задачах, які треба вирішувати у майбутньому.       


 

 

 

 

У науково-організаційному відношенні важлива особливість цього біохімічного з'їзду полягала у наступному: на ньому набула подальший розвиток та важлива новація, яка була започаткована на минулому з'їзді (м.Чернівці, 2002 р.) - мова йде за проведення сателітного конкурсу молодіжних повідомлень (всього - 76 постерних доповідей). Авторитетна комісія на чолі із професором Олександром Літошенко (м.Київ), у склад якої вийшли відомі вчені-біохіміки та молекулярні біологи (всього - 7 осіб), ретельно проаналізувала стендові доповіді молодих науковців. За наслідками цього аналізу були визначені переможці конкурсу. Переможцями стали: І місце (премія 1000 грн.) - Філяк Євген (Інститут біології клітини НАН України, м.Львів); ІІ місце (премія 750 грн.) - Басараба Ольга (Інститут біології клітини НАН України, м.Львів); ІІІ місце (премія 500 грн.) - Верем`єва Марина (Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, м.Київ). Крім того, за цікаві наукові повідомлення та активну участь у роботі з'їзду деяким представникам молоді було вручено Дипломи з відзнакою: Данилович Ганні (Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, Київ); Луговській Наталії (Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, м.Київ); Гуменюк Віталій Петрович (Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, м.Київ); Лущак Олег (Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, м.Івано-Франківськ); Фальфушинській Галині (Тернопільський національний педагогічний університет, Тернопіль), а також Паливоді Ксенії (студентка Київськго національного університету імені Тараса Шевченка, м.Київ). Переможцям конкурсу президентом УБТ академіком С.В.Комісаренком було вручено відповідні дипломи.

Під час роботи IХ-го Українського Біохімічного з'їзду відбулась і дуже важлива науково-організаційна подія - черговий з'їзд УБТ.

Відповідно до порядку денного на з'їзді було заслухано звітну доповідь Центральної ради Товариства за період 2002 - 2006 рр., із якою виступив президент УБТ академік С.В.Комісаренко (м.Київ).

У доповіді були ґрунтовно проаналізовані наукові досягнення українських біохіміків, наукова та науково-організаційна робота Товариства за період часу, що минув між двома з'їздами, а також його діяльність, спрямована на підготовку кадрів молодих науковців.       

 

 

 


При цьому було відзначено, що у звітний період у своїй діяльності Центральна Рада УБТ керувалася Статутом Товариства, зареєстрованим в Мінюсті Україні. Лави Товариства поповнилися здібними молодими науковцями - студентами, аспірантами, кандидатами та докторами наук. Певна увага приділялася налагодженню і активізації роботи регіональних Відділень, встановленню міжнародних контактів, зокрема, з ІUBMB і FEBS. Як відзначив президент УБТ суттєво було поліпшено роботу по організації участі членів Товариства, зокрема молодих учених, у міжнародних конференціях, з'їздах, школах та семінарах, а також у міжінститутських наукових семінарах та конференціях, присвячених актуальним проблемам сучасної біохімії, молекулярної біології та медицини. Вже традиційними стали щорічні, по суті - всеукраїнські, конкурси молодих учених-біохіміків, які проводяться на базі Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна та Інституту молекулярної біології і генетики НАН України. У звітний період на високому науковому та організаційному рівнях було проведено білатеральну (а по суті - міжнародну) V-ту Українсько-Польську Парнасівську конференцію (травень м-ць 2005 р.). На базі WEB-сайту ІБХ функціонує WEB-субсторінка УБТ. Систематично видається "Український біохімічний журнал", на сторінках якого друкуються не лише суто наукові статті, але й роботи у галузі історії біохімії. У звітний період було започатковано видання нового журналу - "Біотехнологія". Переважна кількість членів Відділень УБТ - фахівців вищої кваліфікації активно залучалися до рецензування наукових статей, що подаються у зазначені часописи. Більш міцними, підкреслив президент Товариства, стали зв'язки між біохімічними установами НАН України та кафедрами біохімії ВУЗів. Так, на базі Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна успішно функціонує відділення "Біотехнологія" - філія кафедри біохімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Наразі зусиллями провідних вчених - членів Товариства проводиться робота із перекладу на українську мову та підготовки до друку фундаментального підручника із біохімії ("підручник Ленінджера"). Зміцнилися взаємокорисні контакти Товариства із спонсорами - хімічними та фармацевтичними компаніями, корпораціями та фірмами.

Натомість президент Товариства відзначив, що на теперішній час актуальним є вирішення ряду нагальних питань, які потребують систематичної уваги з боку Центральної ради Товариства та регіональних Відділень. Мова йде за подальше спрямування зусиль на підвищення рівня фундаментальних біохімічних досліджень та ефективне впровадження їх результатів в практику (медицина, сільське господарство, харчова промисловість, охорона та збереження довкілля тощо). Центральній раді УБТ необхідно вдосконалювати форми систематичної співпраці з обласними Відділеннями. Потребує подальшого, більш енергійного розвитку співпраця з міжнародними науковими біохімічними організаціями. Центральній раді та обласним Відділенням треба підсилити рівень своєї науково-організаційної та виховної роботи щодо здібної молоді. Вкрай необхідно пожвавити діяльність стосовно залучення додаткових коштів від спонсорів, за вітчизняними та міжнародними науковими проектами і грантами, що дасть можливість поновити парк застарілого лабораторного обладнання, покращити матеріальне положення вчених.

Також було заслухано звіт Ревізійної комісії, із яким виступив її голова професор Б.О.Цудзевич (м.Київ).

З'їзд обговорив та затвердив звіти Центральної ради та Ревізійної комісії УБТ і визнав роботу зазначених керівних органів Товариства задовільною.

У Постанові, яку прийняв з'їзд і оголосив делегатам голова Редакційної комісії член-кор. НАН України професор С.О.Костерін (м. Київ), відзначалось, що основне завдання Центральної ради УБТ - це спрямування її науково-організаційної діяльності на підвищення якості експериментальних робіт, теоретичного рівня і ефективності наукових біохімічних досліджень та впровадження їх результатів в практику. Членам Товариства рекомендовано більш активно публікувати свої роботи у фахових вітчизняних та закордонних журналах, які добре рецензуються. У майбутньому важливою складовою у діяльності Центральної ради щодо оцінки наукового рівня дослідницьких колективів обласних Відділень буде оцінка саме за рівнем публікацій. Заплановано продовжувати активну роботу з закордонними біохімічними організаціями та установами, всіляко сприяти участі членів Товариства у міжнародних проектах та грантах. Доцільною є більш активна участь членів УБТ у рецензуванні планів, проектів та звітів науково-дослідних робіт у галузі біохімії та біотехнології за принципом незалежної експертизи. З метою активізації діяльності Центральної ради та обласних Відділень УБТ вирішено проводити "розширені" засідання ради та активу Товариства для обговорення нагальних питань його діяльності. Зокрема, слід вважати перспективним розгляд таких питань:

  - основні напрями біохімічної науки в сучасній Україні та тенденції їх подальшого розвитку;
  - стан, проблеми та перспективи розвитку біотехнології в Україні; - міжнародні зв'язки УБТ. Сучасний стан та майбутнє;
  - стан та перспективи підготовки наукової молоді - фахівців у галузі біохімії та біотехнології;
  - НАН України та вищі учбові заклади: взаємокорисне співробітництво у галузі проведення сучасних біохімічних досліджень та підготовки кадрів.

У Постанові також вказується на необхідності поліпшення діяльності Київського Відділення УБТ (голова - проф. М.М.Великий). Підкреслюється, що для подальшого налагодження, вдосконалення та забезпечення тісної співпраці Центральної ради з обласними Відділеннями Товариства є потреба практикувати проведення періодичних виїзних засідань ради, виїзди визначних вчених-біохіміків у обласні осередки Товариства для читання лекцій, проведення семінарів. Планується ввести у практику систематичний взаємний обмін науково-організаційною інформацією між Центральною радою та обласними Відділеннями щодо проведення вітчизняних та закордонних біохімічних конференцій, з'їздів, шкіл, семінарів, курсів тощо. Є нагальна потреба систематично інформувати обласні Відділення щодо діяльності Центральної ради, а Центральну раду - щодо діяльності Відділень. Підкреслюється, що є потреба підняти на більш високий організаційний рівень роботу Центральної ради із студентською та учнівською молоддю, всіляко сприяти діяльності молодіжної секції при Товаристві, "Університету юних біохіміків", який функціонує на базі ІБХ ім. О.В.Палладіна НАН України. Необхідно активно підтримувати організацію та проведення молодіжних наукових конкурсів, стажування студентів, аспірантів та молодих наукових співробітників у провідних вітчизняних та
закордонних наукових та навчальних закладах. Важливо забезпечити зростання підписки на "Український біохімічний журнал", видання його англійськомовної версії, організувати роботу по пропаганді нового часопису - журналу "Біотехнологія", розповсюдженню його серед членів УБТ, широкого кола наукової громадськості. Центральній раді УБТ, керівникам регіональних Відділень рекомендовано більш активно проводити пошук спонсорів для організації та фінансово-економічної підтримки наукових заходів. Варто активізувати роботу щодо залучення до УБТ колективних членів. І, нарешті, відзначається в Постанові, Ревізійній комісії, обласним Відділенням УБТ необхідно підвищити вимогливість щодо контролю за своєчасною сплатою членами Товариства членських внесків.

З'їзд таємним голосуванням обрав новий склад Центральної ради УБТ. До нього ввійшли відомі українські біохіміки, керівники обласних Відділень Товариства, представники наукової громадськості. На своєму першому організаційному засіданні Центральна рада обрала Президію. Президентом УБТ одноголосно обрано академіка С.В.Комісаренка, віце-президентами - академіка Г.В.Єльську, академіка Д.О.Мельничука та член-кор. НАН України С.О.Костеріна, ученим секретарем Товариства - професора О.П.Матишевську.

Не можна не підкреслити, що вся робота IХ-го Українського Біохімічного з'їзду відбувалась у виключно творчій, щирій, доброзичливій та гостинній атмосфері. Безперечно, так атмосфера є властивою для спілкування людей, для котрих наука, науковий пошук, намагання знайти істину - це одна із найважливіших особливостей їхнього духовного життя. Значний внесок у створення такої моральної атмосфери на з'їзді внесли його господарі - вчені Харківського університету на чолі із завідувачем кафедри біохімії професором Є.Є.Перським, яким всі учасники з'їзду вкрай вдячні.

За організаційну та фінансову підтримку в підготовці і проведенні IX-го Українського біохімічного з'їзду та за публікацію його матеріалів Центральна рада УБТ висловлює свою щиру подяку Національній Академії Наук та Міністерству освіти і науки України, Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, Харківському національному університету імені В.Н.Каразіна, Харківському обласному благодійному фонду освітніх ініціатив Шломо Асрафа, а також ЗАТ "МАКРОХИМ" (Україна), компанії "В.А.Т. - БіоАналітичні Технології" (Україна), ООО "Carl Zeiss" (Україна), BIO-RAD лабораторії (США), корпорації "SALEX" (Україна), компанії "ALSI" LTD (Україна), фармацевтичній компанії "Д-р Рейді'с Лабораторіс ЛТД", фірмі "GRASA" - лабораторний експрес (Україна).

Віце-президент Українського Біохімічного Товариства,
член-кор. НАН України, професор С.О.Костерін