Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

УДК 616.379 – 008.64; 612.13

 

Ю. П. КОРКАЧ1, А. В. КОЦЮРУБА2, В. Ф. САГАЧ1

 

ДОСЛІДЖЕННЯ НОВИХ БІОХІМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ КАРДІОПРОТЕКТОРНОЇ ДІЇ С27-СТЕРОЇДНОГО ГОРМОНУ ЕКДИСТЕРОНУ


1Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України, Київ;
2Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, Київ;
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 

Останнім часом встановлено, що одним з ключових місць реалізації як кардіотоксичної, так і кардіопротекторної дії різних сполук є мітохондрії серця, що містять пору перемінної провідності (МРТР), ендогенними регуляторами якої є, серед інших, активні метаболіти кисню (АФК) та азоту (АФА). Широко відомими є шляхи генерації АФК в мітохондріях, тоді як шляхи генерації АФА в них залишаються мало дослідженими. На сьогоднішній день не проведено жодного комплексного дослідження по одночасному вивченню інтенсивністі генерації як АФК (О2*-, *ОН-радикал), так і АФА, в тому числі відсутні дані про активність відомих шляхів синтезу NO за різних фізіологічних умов у мітохондріях серця.

Метою даної роботи було вивчення особливостей синтезу АФК та АФА в мітохондріях серця щурів різного віку за нормальних фізіологічних умов, після тривалих фізичних навантажень, а також за різних патологічних станів – за діабету І типу та за хвороби Паркінсона, а також дослідження дії С27-стероїдного гормону екдистерону на ці процеси.

Досліджували інтенсивність генерації О2*- (окиснення цитохрому С) і *ОН-радикалу (окиснення 2-дезокси-D-рибози);  мітохондріальні пули Н2О2 (використання лактопероксидази), нітриту (методом Гріса), нітрату (бруциновий реактив) і нітрозотіолів (нітрат ртуті); інтенсивність окисного de novo синтезу NO (активність cNOS, iNOS); активність неокисного метаболізму L-аргініну (активність аргінази і пули сечовини). Активність нітратредуктази в мітохондріях слугувала за маркер інтенсивність реутилізаційного  синтезу оксиду азоту. Пули сечової кислоти використовували як маркер активності нуклеотидного (ксантиноксидазного) генератора О2*- в мітохондріях.

Встановили, що мітохондрії серця щурів синтезують не лише АФК, але і АФА причому різними шляхами - як шляхом de novo (cNOS, iNOS), так і шляхом реутилізації (нітратредуктаза) стабільних метаболітів NO. За різних патологічних станів має місце інтенсифікація утворення АФК,  реутилізаційного та індуцибельного de novo синтезу NO, тоді як конститутивний de novo синтез NO, навпаки, пригнічується, тобто виникають спориятливі умови для утворення пероксинітриту. Конститутивно синтезований NO в мітохондріях може виконувати роль інгібітора МРТР, тоді як синтезований іншими шляхами, навпаки - активатора МРТР за рахунок утворення пероксинітриту в мітохондріях. Екдистерон чинить потужну кардіопротекторну дію шляхом активації конститутивного і, навпаки, пригніченням індуцибельного та реутилізаційного синтезу NO і генерації АФК в мітохондріях серця.