Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

УДК 576.385.5:577.113.3

 

Г. П. КОПИЛЬЧУК, І. М. БУЧКОВСЬКА

 

5''-НУКЛЕОТИДАЗНА АКТИВНІСТЬ У ГЕПАТОЦИТАХ ЩУРІВ ІЗ КАРЦИНОМОЮ ГЕРЕНА, ТРАНСПЛАНТОВАНОЮ НА ФОНІ МАЛИХ ДОЗ ОПРОМІНЕННЯ

 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці;

 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Опромінення малими дозами іонізуючої радіації не призводить до загибелі організму, проте здатне модифікувати різні клітинно-тканинні процеси, збільшуючи вірогідність онкологічного ризику у віддалені строки. На особливу увагу заслуговує вивчення росту неоплазми та впливу злоякісно трансформованих клітин на органи пухлиноносія за умов попереднього фракціонованого опромінення організму малими дозами. Функціональний стан печінки, як основного гомеостатичного органу, до певної міри відображає стан організму пухлиноносія за даних умов. Одним із критеріїв оцінки функціонального стану печінки вважається активність 5''-нуклеотидази.

Мета даної роботи – дослідити 5''-нуклеотидазну активність у гепатоцитах щурів із карциномою Герена, трансплантованою на фоні попереднього фракціонованого ренгенівського опромінення малими дозами радіації.

Для виділення гепатоцитів проводили двохетапну перфузію печінки через нижню порожнисту вену спочатку безкальцієвим розчином Хенкса, після чого перфузію продовжували 0,05 % колагеназою в розчині Хенкса з 5 ммоль/л СаСl2 (рН 7,4; 37?С). Кількість клітин підраховували під мікроскопом у камері Горяєва з використанням 0,4%-го розчину трипанового синього. Життєздатність клітин становила 96±2%.

5''-нуклеотидазну активність розраховували як різницю між кількостями Рі, отриманими під час гідролізу АМP та інкубації з ?-гліцерофосфатом для зняття похибки через неспецифічний гідроліз АМP лужною фосфатазою.

Результати досліджень показали, що в попередньо опроміненому організмі на латентній стадії пухлинного росту спостерігається вірогідне підвищення 5''-нуклеотидазної активності, яке нівелюється на термінальних етапах канцерогенезу. Дані літератури свідчать про чутливість 5''-нуклеотидази до дії активних кисневих метаболітів та можливість інактивації ферменту за їх участю. Це дає змогу припустити, що однією з можливих причин пригнічення досліджуваної ферментативної активності є продукування активних форм кисню та розвиток у клітинах оксидативного стресу, який, як відомо, має місце за дії іонізуючої радіації. Оскільки 5''-нуклеотидаза (екто-5''-нуклеотидаза) є ліпідозалежним мембранним ферментом, то збільшення мікров’язкості і зміна ліпідного складу мембран за умов росту неоплазми, також можуть бути причиною пригнічення її активності. Метаболічні перебудови, зумовлені дією випромінювання, пов’язані, насамперед, із посиленим використанням енергетичних ресурсів клітин для забезпечення репарації та розвитку енергозалежних апоптичних процесів.

Отже, попереднє фракціоноване рентгенівське опромінення малими дозами радіації призводить до зниження 5''-нуклеотидазної активності в період інтенсивного росту карциноми Герена та на термінальних етапах онкогенезу.