Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Інформаційний лист №2

 

Вельмишановні колеги!

 

Маємо честь повідомити, що 27-28 травня 2010 року у приміщенні конференційної зали Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України (Київ, вул. Леонтовича, 9; І корпус Інституту, ІІІ поверх) відбудеться Конференція молодих учених “Актуальні проблеми біохімії та біотехнології–2010”, присвячена 125-річчю від дня народження академіка О. В. Палладіна. Порядок денний та програма Конференції додаються.

Тривалість доповіді не повинна перевищувати 10 хвилин, а відповідей на запитання – 5 хвилин. Мова доповіді – українська, російська або англійська. Порядок виступів учасників конференції в межах кожного пленарного засідання буде визначатись жеребкуванням. Серед технічних засобів у розпорядженні доповідачів будуть мікрофон, лазерна указка та комп’ютер з проектором для демонстрації презентацій у “Power Point”. Якщо буде підготовлено презентацію у “Power Point”, бажано надіслати її заздалегідь або принести файл з презентацією на дискеті чи компакт-диску за день до конкурсу (26 травня) у кімн. 25 I-го корпусу Інституту біохімії.

З метою всебічної та об’єктивної оцінки представлених на Конкурс робіт буде сформовано Конкурсну комісію.

Конкурсна комісія при оцінці робіт учасників Конференції-конкурсу звертатиме особливу увагу, перш за все, на актуальність піднятої проблеми, адекватність обраних методичних прийомів експерименту, відповідність висновків поставленій меті та отриманим результатам, вміння подати матеріал та вільне володіння ним, аргументованість та вичерпність відповідей на запитання. Переможці конференції-конкурсу визначаються за середнім балом після автоматичної обробки бюлетенів конкурсної комісії.

Переможцям конкурсу буде вручено дипломи та грошові премії:

I місце – 1250 гривень,

II місце – 1000 гривень,

III місце – 750 гривень.

Кількість премій буде визначена остаточно в залежності від якості доповідей, представлених на конкурс. Премії оподатковуються.

 

Матеріали Конференції будуть опубліковані у вигляді тез доповідей в одному з найближчих номерів “Українського біохімічного журналу” під відповідною рубрикою.

Нагадуємо наші реквізити:

01030, Київ, вул. Леонтовича, 9; телефон – 234-33-54; електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (Людмила Миколаївна Коваль – Голова Ради молодих учених). Будь ласка, консультуйтеся з нами у разі виникнення якихось запитань або проблем.

Додатки: 1. Порядок денний Конференції молодих учених

2. Програма Конференції

З найкращими побажаннями

Голова Ради молодих учених

Інституту біохімії к.б.н. Коваль Л.М.

 

Додаток 1

 

Порядок денний Конференції молодих учених

27 травня (четвер)

9.30 – Реєстрація учасників конференції

10.00 – Вступне слово академіка С.В.Комісаренка

10.15 – І пленарне засідання

13.00 – Обідня перерва

14.00 – ІІ пленарне засідання

17.00 – Завершення роботи першого дня конференції

28 травня (п`ятниця)

9.30 – Реєстрація учасників конференції

10.00 – ІІІ пленарне засідання

13.00 – Обідня перерва

14.00 – ІV пленарне засідання

16.00 – Підведення підсумків, нагородження переможців і закриття конференції.

 

 

Додаток 2

Програма Конференції

 

І пленарне засідання 

27 травня 10.15 – 13.00

1. Андріанова Катерина Сергіївна

 Механізми гальмування фібринолізу в зоні запалення 

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, м. Київ

2. Бевза Альона Анатоліївна

Взаємодія калікс[4]арену С-99 з міозином гладенького м’язу

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, м. Київ

3. Броварець Ольга Олександрівна

Нові фізико-хімічні механізми спонтанних та індукованих аналогами основ ДНК транзицій

Інститут молекулярної біології та генетики НАН України, м. Київ

4. Бучковська Іванна Михайлівна

5''-нуклеотидазна активність у гепатоцитах щурів із карциномою Герена, трансплантованою на фоні малих доз опромінення

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

 5.  Волинець Галина Петрівна

In silico дизайн та біохімічне тестування низькомолекулярних інгібіторів протеїн кінази ASK1

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, м. Київ

6. Горбатюк Оксана Борисівна

Одержання генно-інженерного злитого білка SPA-CBD2 та встановлення його функцінальних характеристик

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

7. Гостюхина Ольга Леонидовна

Особенности глутатионовой антипероксид-ной системы тканей черноморской камбалы-калкан

Институт биологии южных морей им. А.О. Ковалевского НАН Украины, м. Севастополь

8. Данченко Максим Миколайович

Виявлені зміни протеому зрілого насіння дозволяють припустити адаптацію рослин до Чорнобильського середовища

Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України , м. Київ

 

ІІ пленарне засідання 

27 травня 14.00 – 17.00

9. Звягінцева Оксана Вікторівна

Изменение соотношения белковых фракций у животных после иммунизации сывороткой крови больных содержащей цитотоксические факторы

Національний технічний університет «ХПІ», м. Харків

10. Іванов Євген Геннадійович

 Нормализация биохимического состава крови после механической травмы хряща у крыс под влиянием низкомолекулярной фракции (до 5 кДа) кордовой крови  

Інститут проблем кріобіологіі і кріомедицини НАН України, м. Харків

11. Касаткіна Людмила Олександрівна

Direct and reversed function of Na+- dependent glutamate transporters in blood platelets

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

12. Коркач Юлія Петрівна

 Дослідження нових біохімічних механізмів кардіопротекторної дії С27-стероїдного гормону екдистерону Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, м. Київ

13. Короткевич Наталія Валеріївна

Отримання рекомбінантної розчинної форми HB-EGF людини та його флуоресцентних похідних та перспективи їх застосування

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, м. Київ

14. Кошель Тетяна Анатоліївна

Каліксарени, як специфічні інгібітори полімеризації фібрину

Інститут біохімії ім.. О. В. Палладіна НАН України, м. Київ

15. Крупко Ольга Олександрівна

Стимуляція нейросекреторного процесу при активації пресинаптичних глутаматних рецепторів

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, м. Київ

16. Кулініч Анна Олександрівна

Стан та біологічна активність фібронектину при гострому інфаркті міокарду

Дніпропетровська державна медична академія, м. Дніпропетровськ

 

ІІI пленарне засідання 

28 травня 10.00 – 13.00

17. Лабинцев Андрій Юрійович

Роль Т-домену у внутрішньоклітинному трафіку рекомбінантних фрагментів дифтерійного токсину

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, м. Київ

18. Лавинская Елена Владимировна

Биоиндикация различных типов сывороточной цитотоксичности с помощью клеточного биосенсора

Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, м. Харків

19. Левчук Ганна Миколаївна

Стійкість генотипів льону олійного до термічної обробки

Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

20. Недошитко Христина Юріївна

Вікові і статеві особливості вмісту докозагексаєнової кислоти у крові білих щурів при токсичному ураженні печінки

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського, м. Тернопіль

21. Панасюк Н.Б.

Посилення цитопротективих механізмівпри поєднаному застосуванні амарантової олії та блокаторів цог-2 при експериментальному коліті

ЛНМУ Ім. Д.Галицького, м. Львів

22. Пасічник Ганна Володимирівна

Роль адаптерного білка Rukl/CIN85 у реалізації клітинних ефектів 5?-дигідротестостерону у клітинах аденокарциноми матки людини лінії HeLa

Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, м. Київ

23. Порожан Євгенія Олександрівна

Влияние криоконсервированных фетальных нервных клеток на функциональный статус тимуса при развитии экспериментального аллергического энцефаломиелита

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, м. Харків

24. Свереда І.В.

Протипухлинна активність колоїдного нанокомпозиту Ag/Au, стабілізованого ДСН

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

 

ІV пленарне засідання 

28 травня 14.00 – 16.00

25. Рогальова Наталя Станіславівна

Застосування багатошарових вуглецевих нанотрубок для оптимізації амперометричних ензимосенсорів на основі оксидоредуктаз

Інститут молекулярної біології та генетики НАН України, м. Київ

26. Руденко Ярослав Олександрович

 Жирнокислотний склад плазматичної мембрани клітин слизової оболонки шлунка щурів за умов експериментального виразкоутворення  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

27. Фальфушинська Галина Іванівна

Вплив сполук металів на активність молекулярних детоксикаційних систем у карася Carassius auratus gibelio на тлі хронічної дії несприятливих чинників

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль

28. Цапенко Марина Вікторівна

Генно-інженерні імунокон’югати на основі одноланцюгових антитіл

Інститут молекулярної біології та генетики НАН України, м. Київ

29. Цирульник Андрій О.

Модифікація геному еукаріотичних організмів шляхом ВАС-рекомбінації

Львівський національний аграрний університет, кафедра біотехнології та тваринництва, м. Львів-Дубляни

30. Чернишенко Володимир Олександрович

 Дослідження експонованості В?N-домену при переході фібриногену в фібрин  Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка, Інститут біохімії імені О.В. Палладіна, м. Київ

31. Шамро Н.Р.

 Вплив вітаміну Е на зміни активності NO-синтаз у слизовій оболонці товстої кишки щурів за умов блокування іNOS при стресі  

РДГУ, м. Рівне