Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

УКРАЇНСЬКЕ БІОХІМІЧНЕ ТОВАРИСТВО – Всеукраїнська добровільна, самоврядна науково-громадська організація науковців, викладачів, аспірантів, студентів та інших фахівців-біохіміків, яка створена для задоволення громадських інтересів своїх членів в галузі біохімії, молекулярної біології, біотехнології та в суміжних напрямах науки, освіти, медицини, сільського господарства, харчової й легкої промисловості тощо. Основна мета Товариства - об’єднання вчених для розвитку біохімії та споріднених наук, захист їх фахових інтересів, взаємна координація науково-дослідної роботи та обмін досвідом між вченими.

Товариство засновано з ініціативи академіка О.В. Палладіна в липні 1928 року як Українське фізіологічне товариство. Згодом воно було перейменовано в Українське товариство фізіологів, біохіміків і фармакологів, із якого в 1959 році утворилося три самостійних українських товариства: фізіологічне, біохімічне та фармакологічне. Незмінним головою (президентом) спільного товариства, а з 1959 року – Українського біохімічного товариства за свого життя був академік О.В. Палладін. Після 1972 р. президентами УБТ були: академік Р.В. Чаговець (1973-1976 рр.), академік М.Ф. Гулий (1976-1987 рр.), академік В.К. Лішко (1987-1990 рр.). У 1990-1992 рр. обов’язки президента Українського біохімічного товариства виконував проф. М.Д. Курський. З 1992 до1999 президентом УБТ був академік Д.О. Мельничук, а з 1999 р. і дотепер – академік С.В. Комісаренко.

Органами управління Товариства є: З’їзд, Центральна рада, Президія та Ревізійна комісія. Головним заходом і визначною подією у житті УБТ є проведення з’їзду Товариства, на якому підводяться підсумки діяльності його членів, певних лабораторій, обласних відділень за фундаментальною та прикладною біохімічною тематикою. На з’їзді розглядаються стан досліджень і досягнення вітчизняної біохімії та визначаються перспективні напрями її розвитку, формулюються основні завдання на найближчі роки. На сьогодні відбулося 11 з’їздів товариства. І – в 1965 році в Чернівцях, ІІ – у Києві (1971 р.), ІІІ – у Донецьку (1977 р.), IV – у Дніпропетровську (1982 р.), V – в Івано-Франківську (1987 р.), VI – у Києві (1992 р.), VII – також у Києві (1997 р.), VIII – в Чернівцях (2002 р.), IX - у Харкові (2006р.), Х – в Одесі (2010р.), ХІ  -в жовтні 2014 році в Києві, .), ХІІ  - в жовтні 2019 році в Тернополі.

Виконавчим органом УБТ є Центральна рада, яка здійснює загальне керівництво діяльністю Товариства. На XІІ з’їзді обрано Центральну раду в кількості 45 осіб. Виконавчим органом, що здійснює поточне керівництво, є Президія, до складу якої входять президент, віце-президенти, вчений секретар (призначається Президентом) та інші члени президії, обрані Центральною радою. До складу чинної Президії входять:

 1. Комісаренко Сергій Васильович (Президент), директор Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАНУ, академік НАН і НАМН України.
 2. Костерін Сергій Олексійович (віце-президент), заступник директор Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАНУ, академік НАН України.
 3. Мельничук Дмитро Олексійович (віце-президент), академік НАН України.
 4. Тукало Михайло Арсентійович (віце-президент), директор Інституту молекулярної біології і генетики НАНУ, академік НАН України.
 5. Матишевська Ольга Павлівна (вчений секретар), провідний науковий співробітник Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАНУ, професор.
 6. Борисова Тетяна Олександрівна (секретар з міжнародних зв’язків), зав. відділом нейрохімії Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАНУ, професор.
 7. Бабіч Лідія Григорівна, провідний науковий співробітник Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАНУ, професор.
 8. Гула Надія Максимівна, провідний науковий співробітник Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАНУ, чл.- кореспондент НАН України.
 9. Каліман Павло Авксентійович, професор кафедри біохімії Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна.
 10. Кравець Володимир Степанович, завідувач відділу молекулярних механізмів регуляції метаболізму клітин Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря, професор.
 11. Корда Михайло Михайлович, ректор Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, д.б.н., професор.
 12. Лущак Володимир Іванович, завідувач кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, д.б.н., професор.
 13. Остапченко Людмила Іванівна, директор Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, д.б.н., професор.
 14. Перський Євген Ефраїмович, завідувач кафедрою біохімії Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна, д. б. н, професор.
 15. Сибірний Андрій Андрійович, директор Інституту біології клітини НАН України, Львів, академік НАН України.
 16. Скок Марина Володимирівна завідуюча лабораторією імунології клітинних рецепторів Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАНУ, академік НАН України.
 17. Стойка Ростислав Степанович, завідувач відділу регуляції проліферації клітин і апоптозу Інституту біології клітини НАН України, Львів, чл.- кореспондент НАН України.
 18. Запорожченко Олександр Вікторович, проректор з науково-педагогічної роботи Одеського національного університету ім . І.І. Мечникова.                                      

 За вагомий внесок у розвиток біохімічної науки в Україні та за підготовку наукових кадрів Почесними членами товариства в різні роки були обрані: акад. Гулий М. Ф., акад. Мацука Г. Х., проф. Бєлік Я.В., д.б.н. Варецька Т.В., проф. Веремеєнко К.М., проф. Головацький І.Д., проф. Громашевська Л.Л., проф. Захарова І.Я., проф. Каліман П. А., проф. Кононський О.І., проф. Костишин С.С., проф. Курський М.Д., проф. Кусень С.Й., проф. Луцюк М.Б., проф. Сухомлінов Б.Ф., проф. Хмелевський Ю.В., проф. Розанов А. Я., акад. Андронаті С.А., проф. Тоцький В. М, проф. Палладіна Т.О., академік РАН Ткачук В.А. (Росія), проф. Й. Баранська та проф. А. Джугай (Польща), проф. К.Раєвський (ФРН), проф. А.Чихановер (Ізраїль), проф. Дж. Вотсон (США) та проф. М.Грюнберг-Манаго (Франція), проф. Хуанмінг Янг (КНР), акад. Єльська Г.В., акад. Мельничук Д.О., чл.-кор. Гула Н.М., проф. Виноградова Р.П., проф. Перський Є.Е., к.б.н. Кірсенко О.В.

на ХІІ  з’їзді обрані Борзенко Берта Георгіївна, д.б.н., проф., зав. кафедри біохімії Донецького мед. університету;

Левицький Анатолій Павлович, д.б.н., ДУ «Інститут стоматології», Одеса;

Фабрі Золтан Йожефович, д.б.н.,професор кафедри біохімії і фармакології мед. ф-ту Ужгородського національного університету;

Малишева Маргарита Костянтинівна, д.б.н. Інститут фізіології ім. О.Богомольця НАНУ;

Назаренко Володимир Іванович  к.б.н., Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна, НАНУ.

Українське Біохімічне Товариство об‘єднує такі регіональні відділення: Київське (голова – проф. Великий М.М.), Харківське (голова – проф. Перський Є.Е.), Львівське (голова – чл.-кор. НАНУ, проф. Стойка Р.С.), Дніпропетровське (голова - д.б.н. Бразалук О.З.та Ушакова Г.О.), Вінницьке (голова – Заїчко Н.В.), Донецьке в м. Краматорськ (голова – к.б.н. Богатирьова О.В.), Чернівецьке (голова – проф. Марченко М.М.), Закарпатське (голова – проф. Фабрі З.Й.), Полтавське (голова – проф. Непорада К.С.), Чернігівське (голова – проф. Жиденко А.О.), Тернопільське (голова – проф. Корда М. М. та проф. Столяр О. Б.), Івано-Франківське (голова – проф. Клименко А.О. та проф. Лущак В.І.), Одеське (голова – проф. Петров С. А.), Запорізьке (голова – проф. Александрова К. В.), Білоцерківське (голова – проф. Цехмістренко С.І.), Миколаївське ( голова – Ларічева О.М.,) Мелітопольське (голова – проф. Данченко О.О.), Криворізьке (голова – к.б.н. Гришко В.М.), а також Білоруське (голова - чл.-кор. НАН Білорусі, проф. А.Г.Мойсеєнок).

Від 1994 р. УБТ є членом Європейської Федерації Біохімічних Товариств (FEBS) та членом Міжнародного (всесвітнього) Союзу Біохіміків та Молекулярних Біологів (IUBMB). УБТ має багатий досвід участі в міжнародних наукових форумах та в проведенні тематичних міжнародних конференцій, симпозіумів, шкіл. Згідно з угодою між Українським та Польським біохімічними товариствами регулярно, починаючи з 1996 р., проводяться двосторонні українсько-польські Парнасівські конференції із сучасних проблем біохімії, клітинної та молекулярної біології, перша з яких відбулася в 1996 р. у Львові. З 2011 р. до них приєдналося Ізраїльське біохімічне товариство, яке провело у 2013 році в Єрусалімі (Ізраїль) ІХ Парнасівську конференцію, а Х Парнасівська конференція проходила в 2016 році у Вроцлаві (Польща).  В 2018 році в Києві ХІ Парнасівська конференця – Форум молодих учених "Біохімія та молекулярна біологія для інноваційної медицини" спільно з Польським біохімічним товариством та Товариством біохімії та молекулярної біології Ізраїлю за підтримки FEBS.

 Базовою установою Українського біохімічного товариства є Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, де працюють постійно діючі семінари:

 1. Науковий семінар з актуальних проблем біохімії тварини і людини – науковий керівник академік НАН України, професор Костерін С.О.;
 2. Лекторій «Передові рубежі біології» Університету юних біохіміків, ректор Університету - академік НАН України С.В. Комісаренко. Куратор лекторію - к.б.н. В. І. Назаренко.

В роботі семінарів беруть участь співробітники Інституту біохімії, представники інших наукових установ НАН України, НАМН України, викладачі і студенти вищих навчальних закладів та вчені інших країн.

Розвиток освітянської діяльності, проведення систематичних засідань, запрошення у якості лекторів провідних вчених – біохіміків України є шляхом до підвищення ефективності навчального процесу аспірантури, магістратури і пошукувачів.

У Меморіальному музеї О.В. Палладіна (при Інституті біохімії) постійно проводяться оглядово-пізнавальні, навчально-виховні тематичні екскурсії з історичної спадщини та розвитку біохімії в Україні й Українського біохімічного товариства, зокрема (куратор музею - к.б.н. В.І. Назаренко).

З будь-яких питань, пов’язаних із діяльністю Українського біохімічного товариства, можна звертатися за адресою: 01054, м. Київ, вул. Леонтовича, 9, Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, вчений секретар УБТ, проф. Матишевська Ольга Павлівна та Черниш Ірина Юріївна, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  Тел.:+ (380-44)235-41-56)

Контакти: Інститут біохімії ім. О.В Палладіна Національної академії наук України, вул. Леонтовича, 9, Київ, 01030, Україна (http://www.biochemistry.org.ua). Тел.:+ (380-44) 2345974; факс:+ (380-44) 2796365. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.