Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

 

Конференція 2008

                                                                   ВІТАЄМО!

Переможці Конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Національної академії
наук України, “Актуальні проблеми біохімії та біотехнології - 2008”
I. місце
Винницька Божена Орестівна
(Інститут біології клітини НАН України, м. Львів )
New approaches to L-Canavanine-based anti-cancer therapy.

II. місце
Кабернюк Андрій Аркадійович
(Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН
України, м. Київ) Отримання рекомбінантних флуоресцентних похідних субодиниці
В дифтерійного токсину та дослідження їх рецепторзв’язуючих властивостей.
Басараба Ольга Іванівна (Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України,
м. Київ) Порівняльний аналіз профілю експресії ізоформ RUK/CIN85 в нормальних і
трансформованих тканинах людини.

III. місце Скалдін Максим Володимирович (Херсонський державний університет,
м. Херсон) Структурні зміни Eph рецепторів в результаті зв’язування лігандів – ефринів.
Фляк Андрій Ігорович (Київський нацiональний унiверситет iмені Тараса
Шевченка, м. Київ) Аналіз структури варіабельних доменів одноланцюгових антитіл,
одержаних з комбінаторної бібліотеки кДНК імуноглобулінів миші.
Гуменюк Віталій Петрович (Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України,
м. Київ) Вплив антиепілептичного препарату Етосуксиміду на гомотипне злиття
синоптичних везикул: роль холестеролу

Премії за активну участь у роботі конференції

Ковалевська Лариса Миколаївна (ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України,
м. Київ) Eкспресія та функції протеін кінази D2 в нормальних та злоякісно
трансформованих лімфоцитах.

Марценюк Ольга Петрівна (Інститут молекулярної біології НАН України,
м. Київ) Цитотоксичний вплив гомоцистеїну на клітини трофобласта плаценти людини.≡

Корольова Дар’я Сергіївна (Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України,
м. Київ) Вплив антитіл, що накопичуються за розвитку системного червоного вовчака,
на процес активації та агрегації тромбоцитів.

Інформаційний лист №2
Вельмишановні колеги!
Маємо честь повідомити, що 12-13 червня 2008 року у приміщенні конференційної зали Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України (Київ, вул. Леонтовича, 9; І корпус Інституту, ІІІ поверх) відбудеться Конференція молодих учених “Актуальні проблеми біохімії та біотехнології–2008”, яка буде присвячена 90-річчю Національної академії наук України. Порядок денний та список учасників додається. Програма Конференції буде уточнена.
Тривалість доповіді не повинна перевищувати 10 хвилин, а відповідей на запитання – 5 хвилин. Мова доповіді – українська, російська або англійська. Порядок виступів учасників конференції в межах кожного пленарного засідання буде визначатись жеребкуванням. Серед технічних засобів у розпорядженні доповідачів будуть мікрофон, лазерна указка, а також проектор для показу прозорих плівок та комп’ютер з проектором для демонстрації презентацій у “Power Point”. Якщо буде підготовлено презентацію у “Power Point”, бажано надіслати його заздалегідь або принести файл з презентацією на дискеті чи компакт-диску за день до конкурсу (11 червня) у кімн. 25 I-го корпусу Інституту біохімії.
З метою всебічної та об’єктивної оцінки представлених на Конкурс робіт буде сформовано Конкурсну комісію у такому складі:
1. Мінченко О.Г., д.б.н., заступник директора Інституту біохімії ім.О.В.Палладіна НАН України з наукової роботи, Голова Конкурсної комісії;
2. Колибо Д.В., к.б.н., заступник директора Інституту біохімії ім.О.В.Палладіна НАН України з наукової роботи, заст. Голови Конкурсної комісії;
3. Коваль Л.М., к.б.н., Голова Ради молодих учених Інституту біохімії ім.О.В.Палладіна НАН України;
4. Гула Н.М., член-кореспондент НАН та АМН України, зав. відділом, Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна НАН України;
5. Кудінов С.О., професор, д.б.н., зав. відділом, Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна НАН України;
6. Виноградова Р.П., професор, д.б.н., пров. наук. співробітник, Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна НАН України;
7. Пархоменко Ю.М., д.б.н., пров. наук. співробітник, Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна НАН України;
8. Малюта С.С., член-кореспондент НАН України, зав. відділом, Інститут молекулярної біології і генетики – (за згодою);
9. Корнелюк О.І., член-кореспондент НАН України, зав. відділом, Інститут молекулярної біології і генетики – (за згодою);
10. Матишевська О.П., професор кафедри біохімії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка – (за згодою);
11. Літошенко О.Я., д.б.н., зав. відділом, Інститут геронтології АМН України – (за згодою);
12. Микоша О.С., професор, д.м.н., Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка АМН України – (за згодою);
13. Великий М.М., професор, д.б.н., пров. наук. співробітник, Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна НАН України;
14. Дмитренко М.П., професор, д.б.н., зав. відділом, Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна НАН України;
15. Дробот Л.Б., професор, д.б.н., зав. лабораторією, Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна НАН України;
16. Гіммельрейх Н.Г., к.б.н., зав. відділом, Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна НАН України;
17. Борисова Т.О., к.б.н., ст. наук. співробітник, Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна НАН України;
18. Гриценко П.Г. к.б.н., наук. співробітник, Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна НАН України;
19. Векліч Т.О., к.б.н., наук. співробітник, Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна НАН України – секретар комісії.
Конкурсна комісія при оцінці робіт учасників Конференції-конкурсу звертатиме особливу увагу, перш за все, на актуальність піднятої проблеми, адекватність обраних методичних прийомів експерименту, відповідність висновків поставленій меті та отриманим результатам, вміння подати матеріал та вільне володіння ним, аргументованість та вичерпність відповідей на запитання. Переможці конференції-конкурсу визначаються за середнім балом після автоматичної обробки бюлетенів конкурсної комісії.
Переможцям конкурсу буде вручено дипломи та грошові премії:
I місце – 1250 гривень,
II місце – 1000 гривень,
III місце – 750 гривень.

Кількість премій буде визначена остаточно в залежності від якості доповідей, представлених на конкурс. Премії оподатковуються.
Матеріали Конференції будуть опубліковані у вигляді тез доповідей в одному з найближчих номерів “Українського біохімічного журналу” під відповідною рубрикою.

Нагадуємо наші реквізити:
01030, Київ, вул. Леонтовича, 9; телефон – 234-33-54; електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (Дар’я Сергіївна Корольва – секретар Ради молодих учених, телефон – 235-51-72) або Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (Людмила Миколаївна Коваль – Голова Ради молодих учених, телефон – 234-33-54). Будь ласка, консультуйтеся з нами у разі виникнення якихось запитань або проблем.

Додатки: 1. Порядок денний Конференції молодих учених
2. Список учасників
З найкращими побажаннями.

Голова Ради молодих вчених
Інституту біохімії к.б.н. Коваль Л.М.
Додаток І
Порядок денний Конференції молодих учених


12 червня
9.30 – Реєстрація учасників конференції
10.00 – Вступне слово академіка С.В.Комісаренка
10.15 – І пленарне засідання конференції
13.00 – Обідня перерва
14.00 – ІІ пленарне засідання конференції
17.00 – Завершення роботи першого дня конференції

13 червня
9.30 – Реєстрація учасників конференції
10.00 – ІІІ пленарне засідання конференції
13.00 – Обідня перерва
14.00 – ІV пленарне засідання конференції
16.00 – Підведення підсумків, нагородження переможців, закриття конференції.

Додаток ІІ Список учасників
1. Басараба Ольга Іванівна (Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України) Порівняльний аналіз профілю експресії ізоформ RUK/CIN85 в нормальних і трансформованих тканинах людини.
2. Василенко Максим Юрійович (Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України) Ядерна та пластомна трансформація рослин Nicotiana tabacum та N.bethamiana кодуючими послідовностями генів esxA та fbpB Micobacterium tuberculosis.
3. Винницька Божена Орестівна (Інститут біології клітини НАН України) New approaches to L-Canavanine-based anti-cancer therapy.
4. Волкова Катерина Дмитрівна (Інститут молекулярної біології та генетики НАН України) Cyanine dye T-284 interaction with ?-synuclein fibril: fluorescence anisotropy studies.
5. Гідулянова Христина Вікторівна (Державна установа "Інститут охорони здоров''я дітей та підлітків АМН України") Вікові особливості зміни ліпідного спектра мембран еритроцитів в умовах індукованого окислювального стрессу.
6. Головач Ілля Сергійович (Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України) Суперекспресія нових протитуберкульозних антигенів AG85B та ESAT-6 в Escherichia coli.
7. Горюшкіна Татьяна Борисівна (Інститут молекулярної біології і генетики НАН України) Оптимізація методики визначення глюкози у виноматеріалі ферментним амперметричним біосенсором.
8. Ґудзь Єгор Анатолійович (Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України) Вплив N-стеароїлетаноламіну на фосфоліпідний склад мембрани мітохондрій печінки мишей з карциномою Льюїс за умов терапії цисплатином.
9. Гуменюк Віталій Петрович (Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України) Вплив антиепілептичного препарату Етосуксиміду на гомотипне злиття синоптичних везикул: роль холестеролу.
10. Гусак Віктор Васильович (Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника) Розподіл між вільною та зв’язаною АМФ-дезаміназою з білих м’язів карася сріблястого при гіпероксії.
11. Дворщенко Катерина Олександрівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) Функціональний стан мітохондрій гепатоцитів щурів за умов виразкових уражень шлунка.
12. Задорожняя Альона Михайлівна (Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України) Біолюмінесцентні бактерії як сенсорні елементи для визначення вмісту іонів важких металів.
13. Кабернюк Андрій Аркадійович (Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України) Отримання рекомбінантних флуоресцентних похідних субодиниці В дифтерійного токсину та дослідження їх рецепторзв’язуючих властивостей.
14. Ковалевська Лариса Миколаївна (ІЕПОР ім.Р.Є. Кавецького НАН України) Eкспресія та функції протеін кінази D2 в нормальних та злоякісно трансформованих лімфоцитах.
15. Коркач Юлія Петрівна (Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України) Інгібування розвитку посттравматичної епілепсії при імплантації стовбурових клітин в ЦНС.
16. Корольова Дар’я Сергіївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) Вплив антитіл, що накопичуються за розвитку системного червоного вовчаку, на процес активації та агрегації тромбоцитів.
17. Кравенська Євгенія Вікторівна (Львівський національний університет імені Івана Франка) Модифікація Са2+- та Сd2+-індукованого набрякання мітохондрій печінки циклоспорином А та дитіотреїтолом.
18. Лянна Ольга Леонідівна (Дніпропетровський національний університет) Роль цистеїнових катепсинів у деградації білків при патологічних станах.
19. Магорівська Ірина Богданівна (Інститут біології клітини НАН України) Виявлення у сироватці крові хворих на системний червоний вовчак імуноглобулінів з протеїназною активністю.
20. Марценюк Ольга Петрівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут молекулярної біології НАН України) Цитотоксичний вплив гомоцистеїну на клітини трофобласта плаценти людини.
21. Наумова Наталія Вадимівна (Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна НАН України) Вплив Mg2+ на рівень іонізованого Сa2+ в мітохондріях гладенького м’язу.
22. Піскова Ольга Миколаївна (Криворізький ботанічний сад НАН України) Зміни компонентів загального ліпідного обміну у рослин за сумісної дії хрому та нікелю.
23. Руденко Владислав Володимирович (Державна установа «Інститут охорони здоров‘я дітей та підлітків АМН України») Активность ферментов метаболизма глутатиона в мозге крыс разного возраста при стрессе.
24. Сібгатуліна Галина Олексіївна (Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України) Розробка сенсорного елементу для експресного визначення індекса біологічного споживання кисню.
25. Сидорова Анастасія Олександрівна (Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України) Дослідження тіамінтрифосфатазної активності, асоційованої з тіамін’язуючим білком мозку щурів.
26. Скалдін Максим Володимирович (Херсонський державний університет) Структурні зміни Eph рецепторів в результаті зв’язування лігандів – ефринів.
27. Фальфушинська Галина Іванівна ( Тернопільський національний педагогічний університет ім.. Володимира Гнатюка) Utility of the biochemical marker assay in detecting of impact of mancozeb on frog from two populations.
28. Фляк Андрій Ігорович (Київський нацiональний університет iмені Тараса Шевченка) Аналіз структури варіабельних доменів одноланцюгових антитіл, одержаних з комбінаторної бібліотеки кДНК імуноглобулінів миші.
29. Чорна Тетяна Ігорівна (Львівський національний університет імені Івана Франка) Genes expression of calcium signalling molecules in salivary glands of DROSOPHILA MELANOGASTER LARVAE.
30. Шатова Ольга Петрівна (Донецький національний медичний університет ім.М.Горького) Залежність диференцировки пухлинної тканини при раці молочної залози від неоангіогенезу.
31. Шубчинська Алла Сергіївна (Інститут мікробіології та вірусології НАН України) Вплив різних джерел вуглецю та азоту на біосинтез протеолітичних комплексів Вacillus circulans 693, Вacillus sp. 27 та Yarrowia lipolytica 2061.
32. Шубчинський Володимир Володимирович (Інститут мікробіології і вірусології НАН України) Вплив ліпополісахаридів PRAGIA FONTIUM на процеси адгезії до еритроцитів кроля.
33. Яблонська Світлана Вікторівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) Біохімічні особливості безрецепторної хімічної сигналізації біорегуляторів та миготлива модель молекулярної організації мембран.
34. Яковишин Галина Вікторівна (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича) Процеси деградації ядерної ДНК лімфоцитів селезінки в опроміненному малими дозами організмі з карциномою Герена.

Інформаційний лист №1

Вельмишановні колеги!
Просимо Вас звернути увагу на те, що строк подачі тез на наукову конференцію молодих учених “Актуальні проблеми біохімії та біотехнології – 2008” закінчився.
З подальшою інформацією про хід підготовки до конференції можна буде ознайомитися на сайті нашого Інституту www.biochemistry.org.ua у розділі Рада молодих учених.
Якщо у Вас виникнуть питання чи пропозиції, звертайтесь, будь ласка, до
Голови Ради молодих учених – Людмили Коваль (тел.: 234-33-54;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.) або секретаря Ради – Даші Корольової
(тел.: 235-51-72; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.).
З побажаннями доброго співробітництва,
Голова Ради молодих учених
канд. біол. наук Л.М. Коваль

Дирекція Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України спільно з Радою молодих учених (РМУ) планують у червні 2008 року провести наукову конференцію молодих учених “Актуальні проблеми біохімії та біотехнології – 2008”.
В рамках конференції планується провести конкурс робіт молодих науковців, які працюють у галузі фундаментальної та прикладної біохімії, а також біотехнології. Переможці конкурсу (1–3 місця) будуть нагороджені преміями. Доповідачі, які не посіли призового місця, але продемонстрували високий науковий рівень, будуть також відзначені.

Умови участі в конкурсі.

1. Вік конкурсантів – до 35 років включно
2. На конкурс не можуть бути представлені роботи, які раніше брали участь в цьому конкурсі або подібних конкурсах в Україні, але можуть бути представлені оригінальні власні дослідження, що раніше частково були опубліковані в наукових журналах.
3. Для участі у конкурсі необхідно українською мовою заповнити реєстраційну картку (card.doc) та надіслати електронною поштою разом з тезами доповіді на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. Правила оформлення тез доповіді представлено у файлі (tezi.doc).
4. Тези доповідей учасників конференції будуть опубліковані в Українському біохімічному журналі та розміщені на сайті нашого Інституту.
5. У випадку відсутності доступу до ресурсів Інтернет необхідно надіслати поштою на адресу РМУ (к.б.н. Людмилі Коваль, Рада молодих учених, Інститут біохімії НАН України, вул. Леонтовича 9, м. Київ 01030, Україна) тези доповіді на 1 сторінку в форматі Microsoft Word і реєстраційну картку з відомостями про доповідача (прізвище, ім’я, по-батькові; рік народження; місце навчання або роботи, поштова адреса місця навчання або роботи; посада, науковий ступінь (якщо є); контактний телефон, факс, e-mail; тема доповіді, УДК тези доповіді).
6. Заповнену реєстраційну форму та тези доповіді необхідно надіслати до РМУ не пізніше 20 квітня 2008 року.
7. Радою молодих учених буде проведений попередній відбір конкурсантів на підставі рецензування тез. Учасники конференції до 10 травня 2008 року будуть проінформовані про точну дату і деталі проведення конференції-конкурсу.
З подальшою інформацією про хід підготовки до конференції можна буде ознайомитися на сайті нашого Інституту www.biochemistry.org.ua у розділі Рада молодих учених. Якщо у Вас виникнуть питання чи пропозиції, звертайтесь, будь ласка, до Голови Ради молодих учених – Людмили Коваль (тел.: 234-33-54; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.) або секретаря Ради – Даші Корольової (тел.: 235-51-72; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.).


З побажаннями доброго співробітництва,
Голова Ради молодих учених
канд. біол. наук Л.М. Коваль