Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Наукова бібліотека

Бібліотеку Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України було засновано в 1925 р. як бібліотеку Українського біохімічного інституту Народного комісаріату освіти УРСР у Харкові. У 1932 р. інститут разом з бібліотекою було переведено до Києва в систему АН УРСР. Перше Положення про наукову бібліотеку Інституту біохімії датовано 9 січня 1977 р., а друге - 28 жовтня 1998 р. У 1990 р. завідувачем наукової бібліотеки призначено В.В.Редіну. У 1993 р. бібліотеку включено до відділу науково-технічної інформації.


Книжковий фонд н. бібліотеки кожного року змінюється і фіксується у сумарній книзі обліку. Бібліотечний фонд нараховує понад 80 тис. примірників, з яких 34 тис. - іноземні видання. У бібліотеці налічується всього понад 17 тис. примірників книг, з них понад 2 тис. - іноземні; періодичних видань близько 55 тис. примірників, з яких близько 32 тис. - іноземні. Обмінний фонд становить близько 4,5 тис. видань, переважна кількість якого - видання інституту. Загальна кількість читачів - 853.

 У фонді бібліотеки є література з біохімії і суміжних галузей біології, зокрема фізіології людини і тварин, мембранології, молекулярної біології, медицини, фармакології та імунології; зберігаються також твори видатних вітчизняних учених - О.В. Палладіна, В.О. Бєліцера, М.Ф. Гулого, Р.В. Чаговця, Д.Л. Фердмана та інших. Бібліотека має багаторічні комплекти іноземних журналів, у т.ч., "Journal of Biological Chemistry" (з 1905 р.), "Biochemical Journal" (з 1925 р.), "European Journal of Biochemistry" (з 1967 р.); видання, що продовжуються, - "Annual Review of Biochemistry" (з 1932 р.), "Advances Protein Chemistry" (з 1944 р.), "Methods of Enzymology" (з 1955 р.); повні комплекти збірника "Биохимия животных и человека", який раніше видавався інститутом, та "Українського біохімічного журналу".
Джерела комплектування у останні роки - "Періодика", "Знання", "Ідея", "Кондор". За сприяння директора інституту іноземні журнали, як дарунок, надходять від FEBS.
Інформація про нові надходження книг у бібліографічному записі на каталожних картках-дублетах подається до Читального залу для всіх читачів. Огляд нових вітчизняних і іноземних журналів відбувається традиційно у Дні інформації.
Бібліотека має алфавітні каталоги на книги, журнали, видання, що продовжуються, дисертації, автореферати, а також систематичний каталог. 

Основні картотеки наукової бібліотеки:
Праці співробітників інституту з науково-дослідної тематики відділів;
Труди Інституту біохімії з 1951 р.;
Історія Інституту біохімії з 1978 р.;
Матеріали з''їздів, конференцій, симпозіумів, які відсутні в бібліотеці, але є у співробітників інституту.

Каталоги і картотеки наукової бібліотеки мають методичні паспорти. З 2005 року бібліотека розпочала формування електронної версії каталогів своїх фондів.
Але основний напрям роботи бібліотеки інституту - зберегти фонд біохімічної літератури, який є національним надбанням.

ІСТОРІЯ. СТАНОВЛЕННЯ. ОРГАНІЗАЦІЯ

Бібліотеку інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України було засновано в 1925 році (рік заснування інституту), як бібліотеку Українського біохімічного інституту Народного комісаріату освіти УРСР у Харкові. В 1931 р .інститут разом з бібліотекою було переведено до Києва в систему АН УРСР.У своїй діяльності бібліотека керується чинним законодавством України, постановами і розпорядженнями Президії НАН України, рішеннями Інформаційно-бібліотечної ради інституту, методичними документами НБУВ.Основними напрямками діяльності наукової бібліотеки інституту є формування, зберігання та організація раціонального використання документально-інформаційних ресурсів, необхідних для здійснення науково-дослідної діяльності інституту біохімії.

„Типові правила користування бібліотекою науково-дослідної установи НАН України
(Інформаційно-бібліотечна рада НАН України 6 лютого 1997 р.) ” є основним документом для користувачів наукової бібліотеки інституту. Перше Положення про наукову бібліотеку інституту біохімії датовано 9 січня 1997 р., а друге – 28 жовтня 1998 р.Фонд бібліотеки створювався з фондів окремих кафедр Харківського медичного інституту у 1931-1932 р.р. В цих роках були організовані кафедри біохімії з відповідними лабораторіями на біологічних факультетах університетів (Київського, Харківського, Одеського, Дніпропетровського, Ужгородського,
Чернівецького). Йшов книгообмін між вищеназваними інститутами і кафедрами. Було придбано багато цінної біохімічної і профільної літератури, як вітчизняної, так і іноземної. „За цей час інститут зібрав досить добру біохемічну бібліотеку, яка має більшість біохемічних наукових журналів, потрібних для повсякденного користування ними під час наукової роботи, але щоб ця бібліотека мала й надалі певне значення її треба безперервно поповнювати” (О.В. Палладін „Наукові записки [УБЖ]”,1930, т.5, ч.1). Бібліотека інституту завжди оперативно комплектувала фонд. О.В. Палладін, перший директор інституту біохімії, був не тільки чудовим вченим, педагогом, лектором, він був чудовим організатором науки. Книги, журнали бібліотека отримувала через усі можливі канали. У фонді бібліотеки є література з біохімії, фізіології людини і тварин, медицини, фармакології, молекулярної біології, біофізики, імунології, суміжних галузей сучасної біології. Бібліотека має багаторічні комплекти іноземних журналів, у т.ч. : Journal of Biological Chemistry (з 1905 р.), Biochemical Journal (з 1926 р.), European Journal Biochemistry (з 1967 р.); видання, що продовжуються, - "Annual Review of Biochemistry" (з 1932 р.), "Advances Protein Chemistry" (з 1944 р.), "Methods of Enzymology" (з 1955 р.); повний комплект наших подовжених видань, таких, як: „Молекулярная биология”, „Витамины”, "Биохимия животных и человека", які видавав в різні роки інститут, "Український біохімічний журнал" (з 1926 р.).
Бібліотека виписує традиційний і сучасний репертуар вітчизняних наукових російських журналів. Комплектування в бібліотеці відповідає кожному науковому напрямку в інституті. Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки (каталоги, картотеки) відповідає вимогам читачів. Він є джерелом наукових бібліографій, семінарів для студентів,  молодих вчених, які організовує бібліотека. Інформація про нові надходження  книг у бібліографічному записі на каталожних картках-дублетах подається до читального залу, також ця інформація по електронній пошті надходить до кожного відділу.Історично створені такі картотеки, як:
1. Алфавітна картотека праць співробітників з 1951 р.;
2. Труди Інституту біохімії з 1951 р.;
3. Історія Інституту біохімії;
4. Матеріали з''їздів, конференцій, симпозіумів, які відсутні в бібліотеці, але
є у співробітників інституту з 1978 р.

База даних цих картотек сьогодні активно використовується, в тому числі, і при виконанні наукового проекту „Наукові школи інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України. Історія, розвиток, перспективи”.

В різні роки завідуючими бібліотекою були:
1. Кіпарисова В.В. (1944-1963 рр.). Почала свою роботу з організації фонду, систематизації каталогів.
2. Волченкова І.В. (працювала в бібліотеці з 1957 р., очолювала її з 1963-1990 рр.). За її безпосередньою участю були створені: відділ науково-технічної інформації, картотека ГСБК, дні інформації.
3. Редіна В. В. (працювала в бібліотеці з 1959 р., як завідуюча – з 1990 р. по 2021 рр). Напрям її роботи, як і попередніх завідуючих – організація, комплектування, збереження фонду. Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки, ювілейні, тематичні виставки, пропаганда бібліотечно-бібліографічних знань. Участь в розробці УДК в книзі: „УДК: у двох кн.- К.:Книжкова палата України, 2000”

Дирекція інституту в різні роки організаційно і фінансово підтримувала комплектування наукової бібліотеки. Так, завдяки директору інституту академіку Комісаренко С.В. ми отримали, як дар, велику партію літератури з Англії (від FEBO), починаючи з 2000 р. до нас йдуть цінні біохімічні журнали (FEBS), книжкові видання від авторів і організацій.

За останні роки в роботу бібліотеки активно впроваджуються інформаційні технології – створено електронний каталог, в базу якого введено вже багато праць корифеїв інституту біохімії академіків Палладіна О.В., Фердмана Д.Л., Чаговця Р.В., Беліцера В.О., Гулого М.Ф., докторів Циперовича О.С., Вендта В.П., відомих вчених сьогодення академіка Комісаренка С.В., член-кореспондентів Костеріна С.О., Донченка Г.В., інших знаних вчених-біохіміків. Також в базу даних ЕК введена історія інституту біохімії, дисертації, підручники з біохімії, останні надходження. Бібліотека має мережевий доступ до онлайнових джерел наукової інформації на платформі EBSCOhost, до бази даних американського наукового товариства American Chemical Society, до ресурсів видавництва наукової, технічної та медичної літератури Elsevier – Biochemistry, Genetics and Molecular Biology. З пошуку інформації в онлайн-журналах для співробітників та аспірантів інституту проводяться консультації. Також проводиться безпосередній пошук інформації для співробітників інституту з подальшим її роздрукуванням. Так, людство створює нові й нові інформаційні технології. Нині за допомогою Інтернету ми можемо легко подолати будь-які державні кордони, долучитись до світової інформаційної системи. Але ніщо не замінить спілкування з книгою, журналом – цими нетлінними здобутками розуму людства.

  

До 90-річчя НАН України.

Книжкова виставка, яка розміщена в науковій бібліотеці Інституту біохімії, присвячена 90-річчю від дня заснування Національної Академії наук України 27 листопада 1918 р. В тематиці кожної виставки має бути своя методика розташування літератури. Вона повинна продумано мати своє обличчя.
Література, яка розташована на 5 стендах в бібліотеці і на одному стенді перед Актовим залом підбиралась за ознакою – „Біохімічні школи інституту”, „Праці інституту біохімії – його історія”. Всього в картотеці – „Труди інституту біохімії” на 1 січня 2008 р. нараховується 263 картки на книги, брошури співробітників інституту, а також на ті книжкові видання, де наші співробітники були співавторами. Також вони внесені в базу даних електронного каталогу бібліотеки. Постійне видання інституту – „Український біохімічний журнал”, який почав виходити з 1925 р. як „Наукові записки Українського біохемічного інституту”, інститут випускав і серійні подовжені видання „Витамины”, „Биохимия животных и человека”, „Молекулярная биология”. Всього на стендах представлено 92 видання. Представлені також матеріали і по історії Академії наук України. Вперше книжкова виставка по такій тематиці розміщена по назвах відділів і лабораторій. Такий екскурс значно цікавіший. Раніше на таких виставках літературу розміщали в хронологічній послідовності випуску книг. В нашому інституті 10 наукових відділів і 5 наукових лабораторій. В виставці відображені ті, хто дійсно брав участь в книжкових виданнях, а саме: наукові співробітники 10 наукових відділів і 2 наукових лабораторій.
Виставка відображає історію зміни назв відділів і лабораторій, розкриває, якими проблемами вони займались. Виходить, що кожна рубрика назви відділу – це його історія. Ось наші сучасні назви відділів:

- відділ молекулярної імунології
- відділ біохімії коферментів
- відділ нейрохімії
- відділ біохімії м’язів
- відділ структури і функції білка
- відділ регуляції обміну речовин
- відділ біохімії ліпідів
- відділ хімії та біохімії ферментів
- відділ молекулярної біології
- відділ наукової та технічної інформації
Лабораторії:
- лабораторія медичної біохімії
- лабораторія технології біопрепаратів.
Ось тому біля стендів коментують, дискутують, пропонують. Виставка – тематична, але вона ще має напрям і оглядовий. Виставка з фотографіями відділів, коментаріями, з написами на всіх книжках з вказівкою авторів, років видання (якщо це потрібно на темних обкладинках). Добре представлені книги 60, 70, 80-их років. Тоді книжки випускались частіше. У відділі біохімії м’язів булла прекрасна традиція випуску книжок таких авторів, як Фердман Д.Л., Курський М.Д., Костерін С.О. і ін. Зараз цю традицію підтримав відділів молекулярної імунології, поповнилась виставка і завдяки Виноградовій Р.П. Найкращі посібники з біохімії цього автора користуються попитом у студентської молоді. Виставка заставляє зосередитись, згадати, отже вона потрібна і для наукових працівників, і для аспірантів. 3 травня 2008 р. починають проводитись семінари для студентів біологічних факультетів Києво-Могилянської Академії, Київського Університету по тематиці „Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки”, отже ця виставка корисна і для студентів.

 
  Каталоги:

1. Алфавітний каталог вітчизняних і перекладних книг

2. Систематичний каталог вітчизняних і перекладних книг

Додаток:

1. Ключ до систематичного каталог

2. АПУ до систематичного каталог

3.Картотека довідково-бібліографічної літератури

3.  Алфавітний каталог іноземних монографій

4.  Систематичний каталог іноземних монографій

5.  Каталог іноземної періодики

7.  Каталог авторефератів, дисертацій

Картотеки:

1. Алфавітна картотека праць співробітників інституту

2. Труди інституту біохімії з 1951 р.

3. Історія інституту біохімії з 1959 р.

4. Матеріали з’їздів, конференцій, симпозіумів, які відсутні в бібліотеці, але є у співробітників з 1978 р.

5. Досягнення науки, біохімії сьогодні (популярні статті)

6. СБК (книжкові видання)

 

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ в 2009 році

 1.    100 лет хроматографии/ ред. Б. А.  Руденко. - М.: Наука, 2003. - 740 с.

2.    Demchenko A.P. Introduction to Fluorescence Sensing/ A. P. Demchenko. - Springer, 2009. - 586 p

3.    IV съезд Российского оющества биохимиков и молекулярных биологов, 11-15 мая 2008 г., Новосибирск/ РАН, Сибирское отделение, Ин-т хим. биол. и фундаментальной медицины, Рос. об-во биохим. и молек. биол.. - Б.м.: Арта, 2008. - 564 с

4.    Macromolecular Symposia 219. Talking about Biocolloids March 28 - April 1, 2004. - Weinheim, 2005. - 153 p.

5.    Toxicokinetics and Risk Assessment/ ed. J. C.  Lipscomb, ed. E. V. Ohanian. - London: Informa, 2007. - 362 p.

6.    Vth International Symposium Supramolecular Systems in Chemistry and Biology, May 12-16, Kyiv, Ukraine: Program Abstracts. - К., 2009. - 222 p

7.    Актуальні проблеми біохімії та біотехнології - 2008: Програма та тези доповідей конференції-конкурсу робіт молодих учених, присвяченої 90-річчю НАНУ/ Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України . - К., 2008. - 40 с.

8.    Актуальні проблеми біохімії та біотехнології - 2009, 28-29 травня 2009 р.: Програма та тези доповідей конференції-конкурсу робіт молодих учених/ Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України . - К., 2009. - 42 с

9.    Біобібліографія Президента НАН України академіка НАН України Б.Є. Патона. - К.: Наукова думка, 2008. - 624 с

10.    Біофізика: Підручник/ П. Г. Костюк [и др.]; КНУ ім. Тараса Шевченка. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2008. - 568 с

11.    Біофізика: Підручник/ П. Г. Костюк [и др.]. - К.: Обереги, 2001. - 544 с. - (Б-ка Держ. фонду фундаментальних досліджень)

12.    Біофізична та колоїдна хімія/ А. С. Мороз [и др.] ; ред. А. С.  Мороз. - Вінниця: Нова книга, 2007. - 600 с.: іл.

13.    Батуев А.С. Физиология высшей нервной системы и сенсорных систем: Учебник для вузов/ А. С. Батуев. - 3-е издание, испр. и доп.. - Б.м.; СПб.: Питер, 2009. - 317 с.: ил.. - (Учебник для вузов)

14.    Бах А.Н. Избранные труды по химии и биохимии (К 150-летию со дня рождения)/ А. Н. Бах; РАН, ГНЦ РФ. ФГУП Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т им. Л.Я. Карпова. - М.: Наука, 2007. - 299 с

15.    Безбородов А.М. Ферментативные процессы в биотехнологии/ А. М. Безбородов, Н. А. Загустина, В. О. Попов; РАН, Ин-т биохимии им. А.Н. Баха. - М.: Наука, 2008. - 336 с

16.    Березкин В.Г. Что такое хроматография? О новом подходе к определению хроматографии/ В. Г. Березкин; РАН, Ин-т нефтехим. синтеза им. А.В. Топчиева. - Б.м.: Наука, 2003. - 78 с

17.    Биологически активные вещества: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения: Научно практическая конференция, Новый Свет, Крым, Украина, 25-30 мая 2009 г.: Тезисы докладов. - К.: Издатель В.С. Мартынюк, 2009. - 488 с

18.    Биохимия: Учебник/ ред. Е. С.  Северин. - 5-е изд., испр. и доп.. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 768 с.: ил.

19.    Биохимия: задачи и упражнения (для самостоятельной работы студентов): Учебное пособие/ ред. А. С.  Коничев. - Б.м.: Колос, 2007. - 144 с. - (Учебники и учебные пособия для студентов вузов)

20.    Болдырев А.А. Сергей Евгеньевич Северин (1901-1933)/ А. А. Болдырев ; ред. В. П.  Скулачев. - М.: Наука, 2007. - 128 с

21.    Бучаченко А.Л. Новая изотопия в химии и биохимии/ А. Л. Бучаченко; РАН, Ин-т проблем химической физики. - М.: Наука, 2007. - 190 с

22.    Варбанець Л.Д. Протеолітичні ферменти мікроорганізмів та методи їх дослідження/ Л. Д. Варбанець, О. В. Мацелюх. - К., 2008. - 110 с

23.    Ветеринарна клінічна біохімія: Підручник/ В. І. Левченко [и др.] ; ред. В. І.  Левченко, ред. В. Л. Галяс. - Біла Церква: Білоцерківський держ. аграр. ун-т, 2002. - 400 с

24.    Видатні наукові відкриття: Для дітей середнього шкільного віку. - Харків.: Фоліо, 2008. - 320 с. - (Дитяча енциклопедія)

25.    Витамин D и костная система/ Л. И. Апуховскаяи др.; АМН Украины, Ин-т травматологии и ортопедии, Ин-т биохимии им. А.В.Палладина. - К.: Книга плюс, 2008. - 176 с

26.    Гастроинтестинальная недостаточность, пути диагностики и коррекции/ Л. А. Мальцева, Л. В. Усенко, Н. Ф. Мосенцев. - Б.м.: Нова ідеологія, 2006. - 130 с

27. Глазко В.И. Толковый словарь терминов по общей и молекулярной биологии, общей и прикладной генетике, селекции, ДНК-технологии и биоинформатике: В 2-х т.. Т. 1/ В. И. Глазко, Г. В. Глазко. - М.: Академкнига: Медкнига, 2008. - 671 с

28.    Глазко В.И. Толковый словарь терминов по общей и молекулярной биологии, общей и прикладной генетике, селекции, ДНК-технологии и биоинформатике: В 2-х т.. Т. 2/ В. И. Глазко, Г. В. Глазко. - М.: Академкнига: Медкнига, 2008. - 530 с

29.    Гордієнко Є.О. Фізика біомембран: Підручник/ Є. О. Гордієнко, В. В. Товстяк. - К.: Наукова думка, 2009. - 272 с.: іл.

30.    Гринчишин Д. Словник паронімів української мови/ Д. Гринчишин, О. Сербенська. - К.: Освіта, 2008. - 320 с

31.    Грушевський М. Ілюстрована історія України з додатками та доповненнями/ М. Грушевський. - Донецьк.: ТОВ ВКФ "БАО", 2008. - 736 с.: іл.

32.    Гула Н.М. Жирні кислоти та їх похідні при патологічних станах/ Н. М. Гула, В. М. Маргітич. - К.: Наукова думка, 2009. - 336 с. - (Проект "Наукова книга")

33.    Гунько В.М. Вода на межфазной границе/ В. М. Гунько, В. В. Туров, П. П. Горбик ; ред. В. В.  Гончарук. - К.: Наукова думка, 2009. - 695 с. - (Проект "Наукова книга")

34.    Заварзин Г.А. Лекции по природоведческой микробиологии/ Г. А. Заварзин; РАН, Ин-т микробиологии. - М.: Наука, 2004. - 350 с

35.    Зайченко А.М. Макроциклические трихотеценовые микотоксины/ А. М. Зайченко, Е. В. Андриенко, Е. С. Цыганенко; НАН Украины, Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного. - К.: Наукова думка, 2008. - 248 с. - (Проект "Наукова книга")

36.    Ишемический инсульт глазами анестезиолога: современные подходы к интенсивной терапии/ Л. В. Усенко [и др.]. - Днепропетровск, 2004. - 137 с

37.    Кацан В.А. Особливості дії препаратів екзогенних ДНК при отриманні нових форм тютюну/ В. А. Кацан, А. І. Потопальський; НАН України, Ін-т молекулярної біології і генетики. - К.: Колобіг, 2007. - 176 с

38.    Коничев А.С. Биохимия и молекулярная биология: Словарь терминов/ А. С. Коничев, Г. А. Севастьянова. - М.: Дрофа, 2008. - 359 с.: ил.. - (Биологические науки: словари терминов)

39.    Костюк П.Г. Іони кальцію у функції мозку - від фізіології до патології/ П. Г. Костюк, О. П. КостюкО.О.; НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. - К.: Наукова думка, 2005. - 199 с. - (Проект "Наукова книга")

40.    Котова Д.Л. Термический анализ ионообменніх материалов/ Д. Л. Котова, В. Ф. Селеменев; МОРФ, Воронежский гос. ун-т, ОАО "ПУР-ЛЭНД". - М.: Наука, 2002. - 158 с

41.    Кунах В.А. Розвиток генетики в Національній академії наук України: До 90-річчя від часу заснування Української Академії наук/ В. А. Кунах. - К.: Академперіодика, 2009. - 102 с

42.    Мак Конки Э. Геном человека: Пер. с англ./ Э. Мак Конки. - М.: Техносфера, 2008. - 288 с. - (Мир биологии и медицины)

43.    Мальцева Л.А. Сепсис: эпидемиология, патогенез, диагностика, интенсивная терапия: Монография/ Л. А. Мальцева, Л. В. Усенко, Н. Ф. Мосенцев. - Днепропетровск: АРТ-ПРЕСС, 2004. - 160 с

44.    Машковский М.Д. Лекарственные средства: Пособие для врачей/ М. Д. Машковский. - 15-е изд., перераб., испр. и доп.. - М.: Новая волна, 2008. - 1206 с.: ил.

45.    Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: Учебник/ ред. А. А.  Воробьев. - 2-е изд., испр. и доп.. – М.: Мед. информ. агентство, 2008. - 704 с.: ил.

46.    Мельничук С.Д. Гіпобіоз тварин (молекулярні механізми та практичне значення для сільського господарства і медицини)/ С. Д. Мельничук, Д. О. Мельничук. - К., 2007. - 220 с

47.    Молекулярная диагностика опухолей: фундаментальные основы и практическое применение/ С. П. Осинский, Д. Ф. Глузман; НАН Украины, Ин-т экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии им.Р.Е.Кавецкого. - К.: ДИА, 2007. - 248 с

48.    Молекулярная патология белка/ С. В. Веревкаи др ; ред. Д. И.  Заболотный. - К.: Логос, 2008. - 236 с

49.    Мушканбаров Н.Н. Молекулярная биология: Учебное пособие/ Н. Н. Мушканбаров, С. Л. Кузнецов. - 2-е изд., исправ.. - М.: ООО "Медицинское информационное агентство", 2007. - 536 с.: ил.

50.    Нейро-гуморальные и психологические аспекты формирования стресса у врачей анестезиологов: Механизмы профилактики и пути преодоления: Монография/ Л. А. Мальцева, Л. В. Усенко. - Днепропетровск, 2004. - 251 с

51.    Нейрореаниматология: нейромониторинг, принципі интенсивной терапии, нейрореабилитация: В 2-х т.. Т. 1. Т. 2/ ред. Л. В.  Усенко, ред. Л. А. Мальцева. - Днепропетровск: АРТ-ПРЕСС, 2008. - 296 с; 278 с

52.    Новик А.А. Клеточная терапия/ А. А. Новик, Р. А. Иванов ; ред. Ю. Л.  Шевченко; Нац. мед.-хирургический центр им. Н.И. Пирогова. - М.: МИА, 2008. - 240 с

53.    Олександр Вікторович Топачевський: минуле задля майбутнього/ НАН України. - К.: Академперіодика, 2009. - 250 с

54.    Осинский С. Микрофизиология опухолей: Метаболическое микроокружение опухолевых клеток: характеристика, влияние на опухолевую прогрессию, клиническое приложение/ С. Осинский, П. Ваупель. - К.: Наукова думка, 2009. - 256 с. - (Проект "Наукова книга")

55.    Острые панкреотиты: эпидемиология, патогенез, диагностика, организация лечения, хирургическое лечение, интенсивная терапия/ Л. А. Мальцева, Л. В. Усенко, И. В. Люлько. - К.: Четверта хвиля, 2005. - 240 с

56. Очерки иммунобиологии слизистой оболочки полости рта/ ред. И. П.  Кайдашев. - Полтава: Полимет, 2008. - 304 с.: ил.

57.    Природа. Екологія: Для дітей середнього шкільного віку. - Харків: Фоліо, 2008. - 317 с. - (Дитяча енциклопедія)

58.    Проблемы и перспективы молекулярной генетики: В 2 т.. Т. 2/ ред. Е. Д.  Свердлов. – М.: Наука, 2004. - 332 с.: ил.

59.    Рогожин В.В. Биохимия животных: учебное пособие/ В. В. Рогожин. - СПб.: ГИОРД, 2009. - 552 с.: ил. 

60.    Савінська Л.О. Особливості експресії a та b ізоформ протеїнкінази рибосомного білка S6 при злоякісній трансформації в тканинах молочної залози людини: Автореф. ... канд. біол. наук: 03.00.03/ Л. О. Савінська. - К., 2004. - 20 с

61.    Солдатенко В.Ф. Україна в революційну добу: Історичні есе-хроніки: У 4-х т.. Т.1/ В. Ф. Солдатенко. - Харків: Прапор, 2008. - 560 с

62.    Сторожук В.М. Дофаминергическая модуляция нейронов активности в коре головного мозга бодрствующего животного/ В. М. Сторожук; НАН Украины, Ин-т физиологии им.А.А.Богомольца. - К.: Наукова думка, 2008. - 96 с. - (Проект "Наукова книга"- 2007)

63.    Теоретические предпосылки и практические основы нутриционной поддержки в клинике критических состояний/ ред. Л. В.  Усенко, ред. Л. А. Мальцева. - Днепропетровск: АРТ-ПРЕСС, 2008. - 352 с

64.    Тканесохраняющая высокочастотная электросварочная хирургия: Атлас/ НАН Украины, Ин-т электросварки им. Е.О. Патона, Международная ассоциация "Сварка"; ред. Б. Е.  Патон, ред. О. Н. Иванова. - К., 2009. - 90 с

65.    Усенко Л.В. Интенсивная терапия при кровопотере/ Л. В. Усенко, Г. А. Шифрин. - 3-е изд.. - Днепропетровск: Новая идеология, 2007. - 290 с

66.    Фармакология. Рецептура. Практические занятия: Учебник/ ред. И. С.  Чекман. - К.: Рада, 2003. - 832

67.    Хімія жирів: Підручник/ Б. Н. Тютюнниковта ін. ; ред. Ф. Ф.  Гладкий. - Харків: НТУ "ХПІ", 2002. - 452 с

68.    Шевченко И.Н. Природная радиоактивность растений, животных и человека/ И. Н. Шевченко, Н. Г. Проданчук, А. И. Даниленко. - 3-е изд., испр. и доп.. – К.: Наукова думка, 2007. - 240 с

69.    Шумейко В. Медико-біологічні аспекти нанології/ В. Шумейко, О. Шумейко, М. Шумейко. - К.: ЕКОРЕГІОЕТХІ, 2008. - 175 с.: іл.

70.    Янковский Д.С. Микробная экология человека: современные возможности ее поддержания и восстановления/ Д. С. Янковский. - К.: Эксперт ЛТД, 2005. - 362 с

 

 

 


Праці співробітників Інституту біохімії за 2000-2009 р.р. (підручники, монографії)

 

 

 2000

Виноградова Р.П. Біохімія та генетика білків пріонів, збудників губкоподібних енцефалопатій/ Р.П. Виноградова, Г.Д. Бердишев, С.В. Верьовка. - К.: Фітосоціоцентр, 2000. - 56 с.

 

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна Національної академії наук України: Довідник. - К.: ПП "Альфа-Принт", 2000. - 32 с

 

Матеріали VIII Українського біохімічного з"їзду //Український біохімічний журнал. - 2000. - Т.74 №4а (додаток 1), №4б (додаток 2)

 

Холодова Ю.Д. Біоорганічна хімія: Посібник для вузів/ Ю.Д. Холодова, О.Я. Шатурський. - К.: Альфа-Прінт, 2000. - 268 с

 

 2001

Гулий М.Ф. Метаболічні порушення при алкоголізмі та наркоманії і їх корекція (лікування) у людей/ М. Ф. Гулий. – К.: Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, 2001. - 22 с


Донченко Г.В. Природные антиоксиданты (биотехнологические, биологические и медицинские аспекты)/ Г. В. Донченко и др. - Харьков, 2001.

2002

 

Апуховська Л.І. Ветеринарна клінічна біохімія: Підручник/ Л. І. Апуховська. – Біла Церква, 2002. - 400 с

 

Біохімія: Підручник/ М. Е. Кучеренко, М. Д. Курський, Р. П. Виноградова. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2002. - 481 с

 

Методичні основи гідробіологічних досліджень водних екосистем/ ред. В. І.  Назаренко, рец. Я. В. Белік. – К., 2002. - 52 с

 

Методичний посібник з визначення якості води: методичний посібник/ ред. В. І.  Назаренко. - К., 2002. - 51 с. - (Навчальні матеріали)

 

Скок М.В. Основи імунології/ М. В. Скок ; рец. В. П.  Комісаренко. - К.: Фітосоціоцентр, 2002. - 152 с

 

2003

Бабенюк Ю.Д. Словник біохімічних термінів (На допомогу заочному навчанню)/ Ю. Д. Бабенюк, Л. К. Баньковська ; рец. Р. П.  Виноградова. - К.: Фітосоціоцентр, 2003. - 30 с

Донченко Г.В. Биотехнология каротина/ Г. В. Донченко, и др. - Харьков: Модель вселенной, 2003. – 288c.

Луговской Э.В. Молекулярные механизмы образования фибрина и фибринолиза: Физико-химический и иммунохимический анализ/ Э.В. Луговской; Отв. ред. С.В. Комиссаренко, Рец. С.А. Кудинов. - К.: Наукова думка, 2003. - 224 с

 Сенчук А.Я. Тромбоэмболические осложнения в акушерстве и гинекологии/ А. Я. Сенчук, Б. М. Венцковский, Т. Н. Платонова, А. Н. Савчук. - К.: Макком, 2003. - 360 с

 Структура і біологічна активність бактеріальних біополімерів: Монографія/ Д.В. Колибо, С.В. Комісаренко, С.І. Романюк. - К.: ВПЦ"Київський університет", 2003. - 305 с.

 Чернобыльская катастрофа. Сосотояние здоровья женщин и детей. Гинекология, акушерство, педиатрия: Монография. - М.: Знание-М, 2003. - 276 с.

 

2004

Мхітарян, Л. С.        Окислювальний стрес і механізми розвитку і роль в патології / Л. С. Мхітарян, О. Б. Кучменко. - К. : Вид-во Нац. пед.  ун-ту ім. Н.П. Драгоманова, 2004. - 223 с

Фізика функціонування білків : навч. посібник / А. Д. Супрун, В.М. Данилова, Ю.І. Прилуцький, А.М. Шут; КНУ ім. Тараса Шевченка, Киівський нац. ун-т технологій та дизайну. - К. : Шлях, 2004. - 90 с.

 

2005

 

Актуальні проблеми ботаніки та екології: Збірник наукових праць. Вип. 1/ Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. - К.: Фітосоціоцентр, 2005. - 264 с.

  Англо-українсько-російський словник біохімічних термінів/ П. О. Бех, О.А. Капля, С.В. Хижняк, Н.В. Войцицька - К.: Фітосоціоцентр, 2005. - 355 с

Витамин D и его роль в обеспечении здоровья детей и беременных женщин/ Е. М. Лукьянова, Ю. Г. Антипкин, Л. И. Омельченко, Л. И. Апуховская. - К.: Эксперт, 2005. - 230 с

Донченко Г.В. Методичний посібник для студентів з спецкурсу "Біохімія вітамінів і коферментів"/ Г. В. Донченко, О. Б. Кучменко. - К., 2005. - 80 с.

Імунологія: Підручник/ А.Ю. Вершигора, Є.У. Пастер, Д.В. Колибо; Передм.  С.В.    Комісаренко. - К.: Вища школа, 2005. - 600 с.: іл.

 Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України - 80 (1925-2005): До 120-річчя академіка О.В.Палладіна: Наук.-інформ. вид./ НАН України; відп. ред. С. В.  Комісаренко. - К.: Альфа-Прайм, 2005. - 496 с.: іл.

Кричковская Л.В. Биологические активные масла и продукты на их основе/ Л. В. Кричковская, Г. В. Донченко, С. И. Чернышев, В. И. Жуков. - Харьков: Модель Вселенной, 2005. - 330 с.

Курський М.Д. Шляхи і механізми регуляції активності ферментів: Брош./ М. Д. Курський. – Чернівці, 2005. - 52 с

Современные представления о системе гемостаза/ Г. Л. Волков, Т.Н. Платонова, А.Н. Савчук, О.В. Горницкая, Т.М. Чернышенко, Е.Н. Краснобрижая. - К.: Наукова думка, 2005. - 296 с. - (Проект "Наукова книга")

2006

Актуальні проблеми біохімії та біотехнології - 2006 (6-7 червня 2006 року): Програма та тези доповідей конференції-конкурсу робіт молодих учених, присвяченої 100-річчю від Дня народження В.О. Беліцера/ Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України . – К.., 2006. - 55 с

 Використання препарату вітаміну D3-відеїн у педіатричній практиці: Метод. рекомендації/ МОЗ України, АМН України, Укр. центр наук. інформації та патентно-ліцензійної роботи; уклад. Л. І.  Апуховська. - К., 2006. - 29 с.

 Вплив радіаційного фактора Чорнобильської зони відчуження на організм тварин/ Т. Т. Володіна та ін. - К.: Атіка, 2006. - 320 с.

 Пархоменко Ю.М. Вітаміни в здоров"ї людини/ Ю. М. Пархоменко, Г. В. Донченко; Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України . - К.: Академперіодика, 2006. - 181 с.

 Demchenko A.P. Selected research publications/ A. P. Demchenko. - Б.м., 2006

 

2007

Актуальні проблеми біохімії та біотехнології - 2007 (7-8 червня 2007року): Програма та тези доповідей конференції-конкурсу робіт молодих    учених, присвяченої памяті В.П. Вендта/ Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна     НАН України . - К., 2007. - 52 с.

Бабіч, Л. Г. Загальна біохімія та молекулярна біологія: методичні вказівки / Л. Г. Бабіч, О. І. Майборода, Л. В. Гурчина ; Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України , Нац. ун-т технологій та дизайну. - К. : КНУТД, 2007. - 108 с.

Біохімія : конспект лекцій / уклад. О. І.  Семенова,  Ю. В. Данилович та ін. - К. : НУХТ, 2007. - 99 с

 Молекулярні механізми інтеграції метаболізму : навч. посібник / М. М. Великий [и др.] ; МОН України, Львівський Національний Університет ім. Івана Франка. - Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. - 229 с

 

2008

Актуальні проблеми біохімії та біотехнології - 2008: Програма та тези доповідей конференції-конкурсу робіт молодих учених, присвяченої 90-річчю НАНУ/ Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України . - К., 2008. - 40 с.

Біохімія ензимів. Ензимодіагностика. Ензимотерапія : навч. посібник / О. Скляров [и др.]. - Львів : Кварт, 2008. - 218 с.

Витамин D и костная система/ Л. И. Апуховскаяи др. ; АМН Украины, Ин-т травматологии и ортопедии, Ин-т биохимии им. А.В.Палладина. - К. : Книга плюс, 2008. - 176 с. -

 Молекулярная патология белка/ С. В. Веревкаи др ; ред. Д. И.   Заболотный. - К.: Логос, 2008. - 236 с

 

Рациональная витаминотерапия и витаминопрофилактика / ред. Г. В.  Донченко, ред. А. П. Викторова, ред. О. В. Курченко. - К. : Здоров"я, 2008. - 408 с.

 2009

Актуальні проблеми біохімії та біотехнології - 2009: Програма та тези доповідей конференції-конкурсу робіт молодих учених/ Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України . - К., 2009. - 42 с

Гула Н.М. Жирні кислоти та їх похідні при патологічних станах/ Н. М. Гула, В. М. Маргітич. - Б.м.: Наукова думка, 2009. - 336 с. - (Проект "Наукова книга")

Demchenko A.P. Introduction to Fluorescence Sensing/ A. P. Demchenko. - Б.м.: Springer, 2009. - 586 p.