Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВИТЯГ З НАКАЗУ

м. Київ

24.10.2017                                                                                               №1413

Про затвердження рішень

Атестаційної колегії Міністерства

щодо діяльності спеціалізованих

вчених рад від 11 жовтня 2017 року

Відповідно до підпункту 7 пункту 2 Розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту», підпункту '47 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630, Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1170/19908, Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1169/19907, Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1111, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 листопада 2012 р. за № 1850/22162, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від 11 жовтня 2017 року

НАКАЗУЮ:

 1. Утворити:

1) спеціалізовані вчені ради відповідно до переліку згідно з додатком 1;

 1. Затвердити склад спеціалізованих вчених рад, утворених відповідно до підпункту 1 пункту 1 цього наказу, згідно з додатком 3.

Міністр                                                                                 Л. М. Гриневич

Директор департаменту

атестації кадрів вищої кваліфікації

та ліцензування                                                                             А. Г. Шевцов

 

Додаток 1

до наказу Міністерства освіти і науки України 24.10.2017 № 1413

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

В Інституті біохімії ім. О. В. Палладіна HAH України спеціалізована вчена рада Д 26.240.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних наук за спеціальностями 03.00.04 «Біохімія» та 03.00.20 «Біотехнологія» строком на три роки.

Додаток 3

до наказу Міністерства освіти і науки України 24.10.2017 № 1413

Склад спеціалізованих вчених рад

Голова ради:

 1. Костерін Сергій Олексійович, д.б.н., професор, академік HAH України, заступник директора, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна, спеціальність 03.00.04.

Заступник голови:

 1. Гриненко Тетяна Вікторівна, д.б.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна, спеціальність 03.00.04.

Вчений секретар:

 1. Карлова Ніна Петрівна, к.б.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна, спеціальність 03.00.04.

Члени ради:

 1. Бабіч Лідія Григорівна, д.б.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна, спеціальність 03.00.04;
 2. Борисова Тетяна Олександрівна, д.б.н., професор, завідувач відділу, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна, спеціальність 03.00.20;
 3. Варбанець Людмила Дмитрівна, д.б.н., професор, завідувач відділу, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного, спеціальність 03.00.04;
 4. Великий Микола Миколайович, д.б.н., професор, завідувач відділу, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна, спеціальність 03.00.04;
 5. Виноградова Руфіна Петрівна, д.б.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна, спеціальність 03.00.04;
 6. Галкін Олександр Юрійович, д.б.н., доцент, професор кафедри, Національний технічний університет «КПІ імені Ігоря Сікорського», спеціальність 03.00.20;
 7. Губський Юрій Іванович, д.мед.н., професор, головний науковий співробітник, ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України», спеціальність 03.00.04;
 8. Гула Надія Максимівна, д.б.н., професор, чл.-кор. HAH України і НАМН України, завідувач відділу, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна, спеціальність 03.00.04;
 9. Дробот Людмила Борисівна, д.б.н., професор, завідувач відділу, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна, спеціальність 03.00.04;
 10. Кібірєв Володимир Костянтинович, д.б.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна, спеціальність 03.00.20;
 11. Колибо Денис Володимирович, д.б.н., старший науковий співробітник, заступник директора, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна, спеціальність 03.00.20;
 12. Комісаренко Сергій Васильович, д.б.н., професор, академік HAH України і НАМН України, директор, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна, спеціальність 03.00.20;
 13. Курдиш Іван Кирилович, д.б.н., професор, завідувач відділу, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного, спеціальність 03.00.20;
 14. Макогоненко Євген Митрофанович, д.б.н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна, спеціальність 03.00.20;
 15. Матишевська Ольга Павлівна, д.б.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.04;
 16. Мельничук Дмитро Олексійович, д.б.н., професор, академік HAH України і НААН, радник президії, Національна академія аграрних наук України, спеціальність 03.00.04;
 17. Мінченко Олександр Григорович, д.б.н., професор, завідувач відділу, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна, спеціальність 03.00.20;
 18. Пархоменко Юлія Михайлівна, д.б.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна, спеціальність 03.00.20;
 19. Платонова Тетяна Миколаївна, д.б.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна, спеціальність 03.00.20;
 20. Скок Марина Володимирівна, д.б.н., професор, завідувач лабораторії, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна, спеціальність 03.00.04;
 21. Солдаткін Олексій Петрович, д.б.н., професор, завідувач лабораторії, Інститут молекулярної біології і генетики, спеціальність 03.00.20;
 22. Толстанова Ганна Миколаївна, д.б.н., старший науковий співробітник, начальник НДЧ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.20.