Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

ВІДДІЛ МОЛЕКУЛЯРНОЇ ІМУНОЛОГІЇ

Завідувач – академік НАН і НАМН України, д. б. н., професор

Комісаренко Сергій Васильович

Тeл.:+(044) 23459 74, E-mail:svk@biochem.kiev.ua

Відділ молекулярної імунології був заснований у вересні 1975 року, коли за ініціативою акад. М.Ф. Гулого з відділу біосинтезу та біологічних властивостей білка була виділена група з восьми науковців та допоміжного персоналу на чолі з к.б.н.С.В. Комісаренком, яка набула статусу лабораторії імунохімії, а у 1982 році – лабораторія була перетворена у відділ молекулярної імунології. Організатором та керівником відділу є академік НАН і НАМН України С. В. Комісаренко. У 2008 році з відділу молекулярної імунології для посилення робіт з імунохімічного аналізу протеїнів системи зсідання крові до відділу структури і функції білка було переведено дві групи: група д.б.н. Е.В. Луговського та «гібридомна» група к.б.н. І.М.Колеснікової. У 2012 році, з метою удосконалення структури інституту та подальшого розвитку і диверсифікації досліджень в галузі молекулярної імунології та поглиблення досліджень за основними напрямам цієї галузі, а також на виконання рішення Вченої ради Інституту та керуючись положеннями постанови Президії НАН України «Про вдосконалення структури установ НАН України», при відділі молекулярної імунології на основі його співробітників було створено дві неструктурні лабораторії: лабораторію імунобіології (керівник – д.б.н. Д.В. Колибо) та імунології клітинних рецепторів (керівник – акад.НАН України, д.б.н. М.В. Скок). Поза тим, у 2012 році до складу відділу молекулярної імунології було переведено лабораторію нанобіотехнологій (керівник – д.б.н. О.П. Демченко)

 

У перші роки від початку створення у відділі розроблялися два головних напрями: 1) вивчали механізми біологічної, зокрема імунотропної і протипухлинної дії фосфорорганічних похідних неорганічного пірофосфату та 2) розробляли і використовували методи імунохімічного аналізу протеїнів з метою визначення механізмів молекулярного розпізнавання антигенів імунною системою організму. Дослідження біологічної дії бісфосфонатів вченими відділу були чи не найпершими в світі, а з використання імуноензимного аналізу, протокової цитофлуориметрії, гібридомної технології отримання моноклональних антитіл та імунохімічного аналізу протеїнів відділ був серед перших в СРСР. Серед іншого, у відділі була створена низка протипухлинних імунотоксинів, вивчалися механізми внутрішньоклітинної сигналізації в лімфоцитах, було знайдено негативний вплив низьких доз радіації на систему «природнього» імунітету в ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, досліджувалася імунохімічна структура нейротоксину апаміну, цитохрому с, молекул фібриногену та фібрину на різних стадіях його полімеризації, дифтерійного токсину і його рецептора, мікобактерій, що викликають туберкульоз людини. Досліджувалася також роль протеазо-активованих рецепторів та нікотинових ацетилхолінових рецепторів, природа поліреактивних імуноглобулінів.

ЛАБОРАТОРІЯ ІМУНОЛОГІЇ КЛІТИННИХ РЕЦЕПТОРІВ

Завідувач – акад.НАН України, д.б.н., професор Скок Марина Володимирівна

Тeл.:+(044) 234 33 54, E-mail:skok@biochem.kiev.ua

Лабораторію імунології клітинних рецепторів у складі відділу молекулярної імунології було створено у 2012 році під керівництвом д.б.н. М.В.Скок.

ЛАБОРАТОРІЯ ІМУНОБІОЛОГІЇ

Завідувач – д.б.н. Колибо Денис Володимирович
Тeл.:+(044) 2348433, E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Лабораторію імунобіології було створено в 2012 році в складі відділу молекулярної імунології. У складі лабораторії працюють: 1 д.б.н., 4 к.б.н., 2 м.н.с., 4 інженери (з яких - 2 аспіранти).