Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

ГУЛА Надія Максимівна (н. 12.06.1936 р.)

доктор біологічних наук (1977 р.), член-кореспондент НАН України за спеціальністю «біохімія» (1991 р.), член-кореспондент Академії медичних наук України за спеціальністю «біохімія» (1993 р.), професор (2002 р.) , завідувач відділу біохімії ліпідів Інституту біохімії НАН України з 1992 р.

Провідний спеціаліст в галузі медичної біохімії, визнаний міжнародною спільнотою. Основні напрями наукових розробок присвячено фундаментальним дослідженням вітамінів, гормонів, деяких біоактивних метаболітів. Нею вперше в клітинах нейробластоми С1300 N18 описані мінорні фосфоліпідні компоненти- N- фосфатидилетанодамін (NAPE) та N-ацилетаноламін (NAE) , що відносяться до нового класу сигнальних ліпідів ендоканабіноїдів. Показано, що рівень цих ліпідів в тканинах підвищується за умов деяких патологічних станів, зокрема за ішемізації. NAE притаманні кардіопротекторні та нейропротекторні властивості.

На основі цих сполук створені медичні препарати з кардіопротекторною та нейропротекторною дією. Вперше відкрила і довела, що ферменти пентодного циклу локалізовані в різних органелах клітин та підлягають гормональній регуляції. Також нею було показано, що у неплідних чоловіків репродуктивного віку спостерігаються порушення ліпідного складу компонентів сперми, що може служити критерієм неплідності. Вперше продемонстровано пряму мембранотропну дію NAE з насиченим вуглеводневим ланцюгом. Показано, що дія насичених NAE тісно пов’язана з функцією кортикостероїдної, опіоїдної та NO-систем. Одержано результати щодо пригнічення в присутності NAE входу одновалентних катіонів через вератридин-активовані натрієві канали, активацію Са2+ , Mg2+-АТФази плазматичної мембрани, інгібування вільно радикального окислення ліпідів, вплив на диференціацію клітин. Виявлена виражена антизапальна дія NAE. Отримані пріоритетні результати щодо кардіопротекторних, гепатопротекторних та нейропротекторних властивостей NAE з насиченим ацильним ланцюгом в умовах оксидативного стресу, гіпоксії/ішемії та інтоксикації. Розроблено новий лікарський засіб з принципово новим механізмом дії для лікування гострого коронарного синдрому та хронічної ішемічної хвороби серця. Отримано 7 патентів України на спосіб одержання та застосування препаратів на основі NAE для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, алергічних реакцій та неспецифічного запалення, а також як допоміжного засобу при лікуванні пухлин. За результатами досліджень опубліковано 3 монографії та понад 250 статей і тез. В електронній базі даних SCOPUS реферовано 143 статті.

Автор понад 250 наукових праць. Підготувала 2 доктора і 18 кандидатів наук.

Почесний член Українського біохімічного товариства, член редколегії "UkrainianBiochemicalJournal ".

Нагороджена орденом "Княгині Ольги" та медаллю Незалежної України Міжнародного Академічного Рейтингу "Золота Фортуна". Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2010 р).

Основні наукові праці: "Обнаружение и возможная физиологическая роль N - ацилетаноламиновых фосфолипидов в клетках нейробластомы С1300 N 18" (1988 р.); " Фосфоліпіди сперматозоїдів людини та їх роль в забезпеченні фертильної спроможності" (1993 р.); "Довголанцюгові N -ацилетаноламіни як новий клас біологічно активних регуляторів" (1995 р.); "The effect of longchain N-acylethanolamines on some membrane-associated functions of neuroblastoma C 1300 N18 cells" (1993 р.); "Роль системи оксиду азоту ендотелію в патогенезі артеріальної гіпертензії" (1999 р.); "Monohydroxylated Fatty Acid Content in Peripheral Blood Mononuclear Cells and Immune Status of People at Times after the Chernobyl Fccident" (2001 p.); "Вплив N-стеароїлетаноламіну на рівень стабільних метаболітів NO за різних патологічних станів, що супроводжуються оксидативним стресом" (2005 р.).N-стеароїлетаноламін гальмує ріст і метастазування карциноми Льюїс та модулює ліпідний склад легенів у мишей за туморогенезу (2006 р.). Участь циклічних нуклеотидів,протеїнкіназ а та с у реалізації дії N-ацилетаноламінів в адренокортикальних клітинах людини (2007 р.). Вплив N-стеароїлетаноламіну на NO-синтазний шлях генерації оксиду азоту в аорті та серці щурів із стрептозотоцин-індукованим діабетом (2007 р.). Фосфоліпідний склад міокарда у хворих на ішемічну хворобу серця та його зв'язок із порушеннями серцевого ритму (2008 р.). Імуносупресивні властивості N- стеароїлетаноламіну - стабільної сполуки з канабіміметичною дією (2008 р.). Жирні кислоти та їх похідні при патологічних станах (2009 р.). Кардиопротекторный эффект N-стеароилэтаноламина при анафилактическом шоке у морских свинок (2009 р.). Протизапальний ефект N-стеароїлетаноламіну на експериментальну опікову травму у щурів (2009 р.). Effect of N-stearoylethanolamine on free amino acid levels in rat plasma and liver with burn (2011 р.). Вплив N-стеароїлетаноламіну на активність ензимів антиоксидантного захисту та вміст стабільних метаболітів NO в гонадах та плазмі крові щурів з початковими стадіями стрептозотоциніндукованого цукрового діабету (2012 р.). Modulation of excitability, membrane currents and survival of cardiac myocytes by N-acylethanolamines (2012 р.). Антитоксичні та антиоксидантні ефекти N-стеароїлетаноламіну в складі нанокомпозитного комплексу з доксорубіцином в органах мишей з карциномою Льюїс (2013), Вплив N-стеароїлетаноламіну на рівень 11-оксикортикостероїдів і цитокінів IL-1b, IL-6 та TNFa у щурів за неспецифічного запалення при термічному опіку шкіри (2014). The effect of N-stearoylethanolamine on cholesterol content, fatty acid composition and protein carbonylation level in rats with alimentary obesity-induced insulin resistance (2014), N-Stearoylethanolamine restores pancreas lipid composition in obesity-induced insulin resistant rats (2015).

Служб.: 01030, Київ-30, вул. Леонтовича, 9
Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України
тел. : (+380) 44 234-82-29, факс: (+380) 44 279-63-65