Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ НАУКОВОЮ БІБЛІОТЕКОЮ ІНСТИТУТУ БІОХІМІЇ ІМ. О.В. ПАЛЛАДІНА НАН УКРАЇНИ

1. Загальні положення

1.1. Правила встановлюють порядок користування бібліотекою науково-дослідної установи, її фондами та послугами.
1.2. Бібліотека науково-дослідної установи НАН надає читачам у тимчасове користування свої фонди, які згідно зі статтею 17 Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” є складовою частиною Державного бібліотечного фонду України.
2. Порядок запису до бібліотеки
2.1. Право користування бібліотекою надається співробітникам установи, науковим співробітникам науково-дослідних установ НАН України, інших міністерств і відомств, аспірантам, стажистам, студентам вузів і технікумів, які займаються науково-дослідною роботою, та інше.
2.2. Правило користування індивідуальним абонементом, за яким здійснюється видача книг додому надається працівникам постійного складу установи. Читачі, які працюють в даній установі тимчасово, а також читачі з інших організацій та установ користуються матеріалами бібліотеки лише в читальному залі*.
2.3. Запис до бібліотеки співробітників установи здійснюється за службовим посвідченням. Вчені, спеціалісти, аспіранти, стажисти з інших установ записуються до бібліотеки за паспортом і службовим посвідченням, студент – за студентським квитком і паспортом.
2.4. Під час запису до бібліотеки читач має ознайомитися з правилами користування нею і підписати зобов'язання про їх виконання.
 
3.Порядок користування бібліотекою
3.1. Користування бібліотекою безкоштовне. Додаткові види послуг, що надає бібліотека читачам (копіювання, переклади, репродуціювання та ін.) можуть бути платними.
3.2. Читачі можуть отримувати в тимчасове користування книги, інші твори друку і матеріали з фондів бібліотеки, а також користуватися бібліографічним, довідково-інформаційним обслуговуванням та іншими видами послуг, що надає бібліотека.
3.3. Відсутні в бібліотеці профільні видання можуть бути замовлені за міжбібліотечним абонементом (МБА) або міжнародним міжбібліотечним абонементом (ММБА) згідно з існуючими правилами.
3.4. Щорічно в бібліотеці здійснюється перереєстрація читачів. Читачі, які не перереєструвалися, бібліотекою не обслуговуються. В ході проведення перереєстрації, а також на час відпустки читач зобов'язаний здати або пред'явити до бібліотеки для продовження терміну користування всю літературу, зафіксовану за ним обліковими документами бібліотеки.
3.5. У разі звільнення з даної установи або довгострокового відрядження читач зобов'язаний повністю розрахуватися з бібліотекою, про що засвідчує відповідна довідка, видана завідуючим бібліотекою.
3.6. Якщо з установи відділяються окремі підрозділи в самостійну організацію, читач, який переходить до новоутвореної установи, зобов'язаний попередньо повністю розрахуватися з бібліотекою.
3.7. За кожне видання, яке отримує читач на індивідуальний абонемент, він розписується в читацькому формулярі або в документі, який його замінює. Не дозволяється виносити з бібліотеки не записані матеріали. Після повернення літератури або інших матеріалів до бібліотеки підпис читача анулюється підписом бібліотекаря, інвентарний номер у читацькому формулярі викреслюється.
3.8. Чергова видача матеріалів читачеві можлива лише після повернення взятої раніше літератури або після продовження терміну користування нею, а також у разі, коли кількість взятої літератури не перевищує встановлених норм (див. п. 5.1.).
3.9. Видача неопублікованих матеріалів (дисертацій, звітів тощо) літератури обмеженого користування здійснюється у порядку, визначеному адміністрацією установи.
3.10. Особисті книги, журнали, ротапринтні видання, верстки та інші друковані матеріали можна вносити до бібліотеки лише з дозволу чергового бібліотекаря.
3.11. Матеріали підібрані для роботи, читач повинен уважно переглянути і про виявлені дефекти одразу повідомити працівника бібліотеки.
3.12. Забороняється робити позначки в тексті, загинати сторінки, розшивати матеріали, а також переводити їх на кальку.
 
4. Порядок користування читальним залом.
4.1. Кількість матеріалів, що видаються в читальних залах, не обмежується.
4.2. Рідкісні та цінні книги, альбоми, атласи, а також довідкові і бібліографічні видання, іноземна література, яку бібліотека має лише в одному примірнику, нові надходження, періодичні видання поточного року, матеріали, отримані за МБА, видаються для роботи лише в читальному залі.
4.3. Виносити літературу з читального залу забороняється.
4.4. Не дозволяється входити до залу з портфелями, валізами та великими сумками.
5. Порядок користування абонементом.
5.1. Книги видаються читачам не більше, як на 45 днів, журнали та видання, що продовжуються, - не більше, як на 30 днів, видання підвищеного попиту – до 5 днів. Кількість разової видачі не повинна перевищувати 30 прим.
5.2. Рішення про кількість разової видачі літератури, термін користування нею приймається адміністрацією за поданням інформаційно-бібліотечної ради установи.
 
6. Відповідальність читача за порушення правил користування бібліотекою.
6.1. Читач несе матеріальну відповідальність за стан збереження отриманих ним матеріалів і своєчасне їх повернення до бібліотеки.
6.2. У разі втрати або пошкодження бібліотечного матеріалу читач зобов'язаний протягом двох місяців відшкодувати втрату: примірником того ж видання, якісною копією з нього, або, за погодженням з завідуючим бібліотекою, виданням, рівноцінним за змістом і вартістю.
У разі неможливості такої заміни читач має відшкодувати у десятикратному розмірі вартість бібліотечного матеріалу, виходячи з реально існуючих на момент втрати цін. При розрахунках за втрачену зарубіжну літературу бібліотеці надається право переводити її вартість, вказану у валютних рахунках або торгівельних каталогах, у національну валюту, згідно з діючим на момент втрати валютним курсом, встановленим Національним банком України***.
6.3. Після закінчення терміну користування бібліотечними матеріалами читач повідомляється про необхідність їх повернення. Якщо читач не розраховується з бібліотекою і після нагадування, з нього може бути стягнена вартість неповернених матеріалів згідно з п. 6.2. даних Правил.
6.4. У разі відмови читача розрахуватися з бібліотекою згідно з вимогами даних Правил питання про відшкодування вартості неповернених або зіпсованих читачем бібліотечних матеріалів розглядається адміністрацією або інформаційно-бібліотечною радою установи.
6.5. За порушення правил користування бібліотекою читач може бути позбавлений права користування  нею терміном на 1 місяць. При неодноразовому порушенні правил читач:
________________
   *Обмеження щодо користування абонементом для певних груп читачів встановлюється адміністрацією за поданням інформаційно- бібліотечної ради установи.
**Рішення про впровадження платних послуг приймається адміністрацією установи за поданням інформаційно-бібліотечної ради.
*** Вартість втрачених видань компенсується згідно з положеннями затвердженими розпорядженням Президії Національної академії наук України за №1203 від 24.03.1993 р.
 
Порядок видачі дисертацій:
1. Для співробітників Інституту біохімії тільки для читального залу і з дозволу керівника відділу.
2. Представник з іншої установи (з науковим ступенем може користуватися дисертацією у читальному залі, якщо у нього є письмова рекомендація від вченого секретаря своєї установи на ім'я вченого секретаря нашої установи і за їх особистими підписами. Цей дозвіл подається до наукової бібліотеки.