Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Ukrainian festival of science-2013

 

ІНСТИТУТ БІОХІМІЇ ІМ. О.В. ПАЛЛАДІНА НАН УКРАЇНИ

вул. Леонтовича, 9,  Київ 01601,Україна

тел.: (044) 234 59 74; факс: (044) 279 63 65

е-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;  www.biochemistry.org.ua

Інститут був заснований 10 жовтня 1925 р. у м. Харків як Український біохемічний інститут Народного комісаріату освіти УРСР. У грудні 1931 р.він був включений до складу Академії наук УРСР і переїхав з Харкова до Києва. Це був перший Інститут біохімії на теренах СРСР та один з перших науково-дослідних закладів України. Засновник Інституту – академік АН СРСР та АН УРСР Олександр Володимирович Палладін. Він залишався на цій посаді до лютого 1969 р. Надалі директорами Інституту були академіки АН УРСР (зараз – НАН України: В.О. Бєліцер (1969-1972 рр.), М.Ф. Гулий (1972-1977 рр.), В.К. Лішко (1977-1988 рр.), С.В. Комісаренко (1989-1992 рр.), чл..-кор. Г.В. Донченко (1993-1998 рр.). З 1998 р. Інститут знову очолює академік Комісаренко Сергій Васильович.

За понад 85 років своєї історії Інститут зробив значний внесок у скарбницю досягнень світової біохімічної науки. Національним надбанням стали доробки наукових шкіл видатних учених, фундаторів найважливіших напрямів біохімії, пріоритетність та актуальність яких зберігається і сьогодні, академіків О.В. Палладіна, Д.Л. Фердмана, Р.В. Чаговця, М.Ф. Гулого, В.О. Бєліцера, проф.В.П. Вендта та багатьох інших.

Основними напрямами наукової діяльності Інституту є: дослідження структури, фізико-хімічних властивостей і біологічних функцій складних білкових та надмолекулярних систем; вивчення молекулярної організації метаболічних процесів та механізмів їх регуляції біологічно активними речовинами; розробка біотехнологій та нанобіотехнологій для медицини, сільського господарства, екології та промисловості.

 

В складі Інституту 10 відділів, 5 наукових лабораторій, загальноінститутські науково-технічні та науково-допоміжні підрозділи: група електронної мікроскопії; група хроматографії; радіологічна група; віварій дослідних тварин; експлуатаційно-технічний відділ; підрозділи господарчого обслуговування.

Загальна чисельність співробітників інституту становить 387 осіб, з них: 164 науковці, у т.ч. 2 академіки та 4 член-кореспонденти НАН України, 24 доктори і 78 кандидати наук.

Успішній підготовці кадрів вищої кваліфікації сприяє робота аспірантури та спеціалізованої вченої ради інституту із захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальностей 03.00.04 – біохімія і 03.00.20 – біотехнологія.

На базі Інституту працюють: кафедра біотехнології (філія кафедри біохімії КНУ ім. Тараса Шевченка), спеціалізовані наукові центри (Центр колективного користування приладами, Випробувальний біологічний центр та Центр аналітичних досліджень білків та пептидів); постійно діючі наукові семінари: «Актуальні проблеми сучасної біохімії»; міжвідомчий семінар «Молекулярна медицина»; лекторій для наукової молоді «Вибрані питання сучасної біохімії», а також Українське біохімічне товариство (УБТ), яке є рівноправним членом Федерації Європейських Біохімічних Товариств (FEBS) та Міжнародного Союзу Біохімії і Молекулярної Біології (IUBMB).

В інституті працює Рада молодих учених Інституту, яка організовує щорічні міжгалузеві конкурси-конференції молодих учених України з актуальних проблем біохімії та біотехнології.

З метою фінансової підтримки молодих учених в інституті традиційним є проведення конкурсів і присудження персональних стипендій імені видатних учених-біохіміків В.О. Бєліцера, Д.Л. Фердмана, Р.В.Чаговця, М.Ф. Гулого та стипендії дирекції здібними молодим науковцям.

Під егідою Юнацької секції УБТ на базі Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна працює Університет юних біохіміків з постійно діючим лекторієм "Передові рубежі біології" та семінарськими заняттями.

Інститутом видаються два наукові часописи: «Український біохімічний журнал» (6 номерів на рік), який було засновано О.В.Палладіним у 1926 році та журнал «Біотехнологія» - з 2008 р. (6 номерів на рік). УБЖ представлено в наукометричних базах мережі Інтернет: Scopus (Elsevier), Pubmed, EBSCO Publishing ін.

Одним із найстаріших підрозділів інституту є наукова бібліотека, яка працює з 1925 року і яка має унікальний та досить великий фонд вітчизняної і зарубіжної періодики, монографій, довідкової літератури з біохімії і низки суміжних наук — фізіології, молекулярної біології, біофізики, медицини, імунології, фармакології, а також численних енциклопедичних видань.

При Інституті біохімії працює Меморіальний музей О. В. Палладіна, створений згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР у 1973 p. Експонати музею висвітлюють життєвий шлях, наукову, науково-організаційну, педагогічну і громадську діяльність фундатора інституту та засновника відомої у світі української школи з функціональної нейрохімії. Як філія Державного музею історії м. Києва Меморіальний музей О.В.Палладіна фактично є центром вивчення і пропаганди історії біохімічної науки в Україні.

Наукові дослідження інституту фінансуються державою з бюджету Національної академії наук України, а також із "позабюджетних" джерел – грантів вітчизняних наукових програм, держзамовлень, а також зарубіжних грантів.

В Інституті біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України активно впроваджуються форми міжнародної кооперації вітчизняних і зарубіжних учених у вирішенні цілого ряду наукових проблем. Міжнародна співпраця проводиться за спільними проектами, використовуються можливості міжнародних фондів у науковому співробітництві. Проводиться робота на основі двосторонніх договорів із закордонними науковими центрами, у рамках протоколів про співпрацю із зарубіжними академіями, а також за грантами, що фінансуються міжнародними організаціями.

З 2012 р. Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України є членом Асоціації з регіональної кооперації із здоров’я, науки та технологій (RЕCOOP HST), яка об'єднує кілька інститутів Західної та Східної Європи з метою накопичення інноваційних біотехнологій на регіональному рівні та виходу на глобальний ринок.

Розширення міжнародної діяльності інституту, організація та участь у роботі численних міжнародних конференцій і семінарів сприяють інтеграції наукових досліджень науковців Інституту у міжнародний науковий простір, надають можливість проводити спільну наукову роботу, а також стажування наукової молоді у провідних наукових центрах з метою  підготовки спільних наукових видань та публікацій.

За роки існування Інституту біохімії його співробітниками опубліковано сотні монографій, збірників праць, підручників, тисячі оглядів, наукових статей, енциклопедичних та історичних довідок. Отримано понад 300 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Досить вказати на деякі з них, зокрема: засіб припинення кровотеч та прискорення загоєння ран «Вікасол», білкові кровозамінники (БК-8) та білкові препарати системи зсідання крові (фактори VІІІ і ІХ), протипухлинний препарат «Мебіфон», антиалкогольний препарат «Медихронал», препарати вітаміну D3 - «Відеїн» та водорозчинний препарат вітаміну D3 для немовлят, вітамінно-мінеральні комплексні препарати «Мебівід» та «Кальмівід-М» для лікування опорно-рухового апарату, препарати «Метовітан» та «Кардіовіт» для підвищення життєдіяльності організму та лікування серцево-судинної системи, фармацевтична композиція «Коректин» для лікування кісткових ушкоджень, гепатитів різного походження, лейкемії, набори високоефективних домішок до кормів сільськогосподарських тварин і багато іншого. Створено унікальну колекцію гібридом – продуцентів моноклональних антитіл для діагностики системи гемостазу, туберкульозу, діабету, кашлюка та деяких інших захворювань. Отримано низку принципово нових результатів, які сприяють створенню нових біотехнологій, способів хімічної модифікації біологічно активних речовин природного походження, розробці тестів для вдосконалення діагностики і лікування різних захворювань людини, серед яких заслуговують на увагу:

  • Імунодіагностика системи гемостазу
  • Імунохроматографічні тести для діагностики туберкульозу
  • Імунохроматографічна тест-система для контролю протидифтерійного імунітету в популяції.

Тільки за останні 5 років впроваджено (або готово до впровадження) 12 інноваційних розробок Інституту та підписано 3 ліцензійні договори на використання 7 об’єктів інтелектуальної власності Інституту. Налагодженню ефективної взаємодії науки і виробництва сприяє реалізація низки угод про співпрацю між інститутом та потужними виробничими структурами, а саме: ЗАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця”(м. Київ),  АТЗТ НВК ВАТ «ФАРМАК» ( м. Київ), АТЗТ НВК  „Діапроф-Мед”( м. Київ), ЗАТ “Технолог” (м. Умань, Черкаської обл.).

За значний внесок у розвиток фундаментальних біохімічних досліджень, підготовку наукових кадрів, розроблення низки технологій створення препаратів біологічно активних речовин і тестів для вдосконалення діагностики і лікування різних захворювань Інститут біохімії було нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора (1975) і Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР (1969). Свого часу звання Герой соціалістичної праці одержав академік О.В. Палладін, звання Герой України – академік М.Ф. Гулий. Багато співробітників Інституту відзначено різними державними нагородами і преміями, з них: Державними преміями СРСР та УРСР/України – 16, премією НАН України ім. О.В. Палладіна – 19, премією НАН України ім. І.І. Мечникова – 3. Почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки" УРСР/України одержали 9 співробітників Інституту.

Сьогодні Інститут розвивається, розширює свою матеріально-технічну базу і є загальновизнаним лідером у своїй галузі.