GoogleTranslate

Ukrainian Chinese (Traditional) English French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Спосіб створення електронного центру віртуального офісу

(віртуальних офісів) трансферу технологій

(Права на корисну модель захищено патентом України)

Спосіб відноситься до створення, розподілу, керування інформацією в Інтернеті та може бути використаний для комерціалізації інформації. Від аналогів спосіб відрізняється тим, що:

  • заздалегідь створюють зразок типової угоди про надання права на оприлюднення інформації у віртуальному офісі та узгоджують зміст цієї угоди у третьої сторони (третіх сторін), що є керуючим(и) або повноважним(и) органом(ами) по відношенню до творця інформації та розробника електронного центру віртуальних офісів;
  • письмово укладають узгоджену угоду про надання права на оприлюднення інформації між кожним з творців інформації та розробником електронного центру віртуальних офісів, в якій декларують права та обов'язки сторін щодо достовірності, повноти та можливості публікації інформації, поданої для розміщення на віртуальному офісі, а також оновлювання, доповнення інформації та надання пропозицій щодо її комерціалізації;
  • створюють віртуальний офіс відкритого типу для загального користування та віртуальний офіс закритого типу з спільним доступом, захищений паролем, створюють зв'язок між ними та надають можливість попереднього редагування і тестування перед завантаженням на сервер. У віртуальному офісі закритого типу здійснюють процедуру збору, узгодження та затвердження поданої інформації для коректного її відображення у віртуальному офісі відкритого типу для загального користування;

Віртуальний офіс відкритого типу використовують для оприлюднення достовірної, узгодженої та затвердженої інформації та надання можливості проведення віртуальних конференцій між власниками інформації та користувачами з метою вивчення потреб споживачів і прискорення процесу комерціалізації інформації.

Розроблено: Інститутом фізики НАН України,

Інститутом фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України,

Інститутом проблем матеріалознавства ім. І.Н. Францевича НАН України,

Інститутом біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України.

Адреса: Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України,

вул. Леонтовича, 9, Київ 01601, Україна

Довідки: Тел.:+380 44 235 7157;Fах: +380 44 279 63 65;

Е-таil: tto@biochem.kiev.ua