Шановні колеги, вітаю Вас! Науковий семінар Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України «Актуальні питання сучасної біохімії» продовжує свою роботу. 17-го листопада (вівторок) в Актовій залі о 10-30 будемо слухати доповідь завідувача відділу молекулярної біології Інституту член-кореспондента НАН України професора Мінченка О.Г. «Молекулярні механізми гіпоксичної регуляції експресії генів».

Як завжди, до цього листа додаються авторські тези доповіді.

Запрошуємо Вас та Ваших колег до участі у роботі нашого семінару.

Увага! Участь у роботі семінару можлива виключно за умов користування захисними масками та взаємодистанційного перебування слухачів  в залі. Дякуємо за розуміння!

З повагою – С.О.Костерін.

 

Молекулярні механізми гіпоксичної регуляції експресії генів

Мінченко О.Г.

член-кореспондент НАН України,

завідувач відділу молекулярної біології ІБХ ім. О.В. Палладіна

         Оксиген є надзвичайно важливим для життєдіяльності більшості живих істот і його дефіцит є важливим регулятором ростових процесів як у нормі, так і за різних патологічних умов, у тому числі й за пухлинного росту. Які ж молекулярні механізми лежать в основі розвитку процесів адаптації до гіпоксичних станів, що пов’язані з дефіцитом оксигену, а також виходу із них? І які ж механізми нейтралізації токсичних ефектів гіпоксії у клітинах злоякісних пухлин? Чому гіпоксія, що є токсичною для нормальних клітин, стає необхідною і корисною для пухлинних клітин? Всі ці питання є актуальними і до тепер. Дослідження, направлені на вияснення першого питання були розпочаті більше 30 років тому і відзначені Нобелівською премією 2019 року. В доповіді будуть проаналізовані як основні досягнення лауреатів цієї премії, яких я знав і співпрацював з ними, так і мої власні лані. Це виділення і характеристика залежного від гіпоксії фактора, механізми транскрипційної та пост-транскрипційної регуляції його рівня та активності, а також роль пролілгідроксилаз транскрипційного фактора HIF та пухлинного супресора VHL, а також механізми гіпоксичної регуляції експресії генів.

Я підключився до цих досліджень 27 років тому й отримав велику кількість надзвичайно важливих результатів. На цих результатах я і зупинюся в ході доповіді, зокрема на механізмах регуляції експресії фактора VEGF та біфункціональних ензимів PFKFB, а також альфа субодиниць фактора HIF. Особлива увага буде приділена також недавно отриманим даним по залежності гіпоксичної регуляції від стресу ендоплазматичного ретикулума, зокрема ERN1 сигнального шляху, а також багатогранності механізмів гіпоксичної регуляції.

Будуть розглянуті також перспективні напрямки подальших досліджень, оскільки ця Нобелівська премія ще залишила нерозгаданими багато важливих питань, пов’язаних з гіпоксією, зокрема питання про механізми резистентності пухлинних клітин до токсичної дії гіпоксії, про роль стресу ендоплазматичного ретикулума в розвитку цієї резистентності, як і питання про роль гіпоксії в появі резистентності до хіміотерапії.