GoogleTranslate

Ukrainian Chinese (Traditional) English French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Шановні колеги! Науковий семінар Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України «Актуальні проблеми сучасної біохімії» продовжує свою діяльність. 19-го лютого (вівторок) 2019 р. о 10-30 в Актовій залі Інституту будемо слухати доповідь м.н.с. Горак Ірини Романівни «Роль адаптерного протеїну Ruk/CIN85 у контролі міграції й інвазії пухлинних клітин in vitro та in vivo». Мова йде за апробацію кандидатської дисертації. Як завжди, до інформаційного листа додаємо авторські тези доповіді. Запрошуємо Вас та Ваших колег до участі у роботі семінару.

 З повагою – С.О.Костерін

 

 

Роль адаптерного протеїну Ruk/CIN85 у контролі міграції й інвазії пухлинних клітин in vitro та in vivo

Горак Ірина Романівна, м.н.с., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Актуальність: Попри досягнення сучасної медицини та молекулярної онкології у діагностиці і лікуванні онкологічних захворювань, існує потреба у пошуку нових молекулярних мішеней для протипухлинної терапії, скерованої на боротьбу з метастазуванням та знищенням ракових стовбурових клітин. Як мішені для протипухлинної терапії розглядаються різноманітні компоненти сигнальних та метаболічних шляхів клітини, в тому числі й адаптерні протеїни, які регулюють, скеровують та полегшують внутрішньоклітинне сигналювання. Адаптерний протеїн Ruk/CIN85 – це представник родини CIN85/CMS, що складається з трьох SH3 доменів (А, В і С) на N-кінці молекули, збагаченого на пролін району та надспіралізованого домену на С-кінці молекули. На сьогодні описано близько 300 протеїнів-партнерів Ruk/CIN85, серед яких виявлено інші адаптерні протеїни, регуляторні протеїни, протеїнкінази, компоненти цитоскелету, мембранні рецептори та ДНК-зв’язувальні протеїни. Шляхом взаємодії з протеїнами-партнерами Ruk/CIN85 бере участь у таких процесах як ендоцитоз активованих рецепторних тирозинкіназ, організація і біогенез елементів цитоскелету, адгезія, інвазивність, апоптоз. Аналіз експресії Ruk/CIN85 у нормальних та пухлинних тканинах різного походження (меланоми, раку молочної залози, шийки матки, простати, товстої кишки, недрібноклітинного раку голови та шиї, гліомах) показав, що пухлини характеризуються підвищеною експресією цього адаптера, а його вміст у пухлинах корелює зі стадією захворювання, ступенем дедиференціювання та наявністю метастазів. Ці дані свідчать про участь адаптерного протеїну Ruk/CIN85 у контролі пухлинного росту та метастазування, проте молекулярні механізми цих процесів досліджені недостатньо. Враховуючи це, метою роботи було: дослідити механізми, залежні від адаптерного протеїну Ruk/CIN85, що забезпечують контроль процесів міграції й інвазії пухлинних клітин на моделях in vitro та in vivo. Для досягнення мети було поставлено такі завдання:

  1. Отримати сублінії аденокарциномних клітин грудної залози миші лінії 4Т1 із стабільною надекспресією/зниженою експресією адаптерного протеїну Ruk/CIN85.
  2.  Охарактеризувати проліферативний потенціал, адгезивність, здатність до міграції й інвазії клітин отриманих субліній in vitro.
  3. Оцінити рівні експресії генів, залучених до контролю рухливості й інвазивності пухлинних клітин, асоційованих з ЕМТ, залежно від рівня експресії адаптерного протеїну Ruk/CIN85.
  4. Дослідити роль адаптерного протеїну Ruk/CIN85  у контролі ознак, властивих для ракових стовбурових клітин.
  5. Оцінити роль адаптерного протеїну Ruk/CIN85 у метастазуванні в легені з використанням сингенної мишачої моделі 4Т1-BALB/c та протоколів для експериментального та спонтанного метастазування.

Результати: Було одержано сублінії клітин аденокарциноми грудної залози миші лінії 4Т1 зі стабільною надекспресією та пригніченою експресією адаптерного протеїну Ruk/CIN85. Продемонстровано, що надекспресія адаптерного протеїну Ruk/CIN85 у клітинах лінії 4Т1 супроводжується зниженням їх проліферативного потенціалу та адгезивності, посиленням рухливості, інвазивності, зростанням ступеня прояву ознак ракових стовбурових клітин, в тому числі й хіміорезистентності, а також метастатичного потенціалу in vivo . У клітинах лінії 4Т1 з пригніченням експресії Ruk/CIN85 виявлено протилежно спрямовані зміни вказаних біологічних властивостей. В роботі вперше охарактеризовано зміни транскриптому пухлинних клітин з різними рівнями експресії цього адаптера, виявлено, що Ruk/CIN85 модулює експресію низки генів, залучених до процесів міграції та інвазії, в тому числі віментину, Е-кадгерину, транскрипційних факторів Twist1, Snai1, Zeb1/2, металопротеїназ MMP-2, ММР-9, факторів репрограмування Klf4, Oct4, Nanog. Одержані результати свідчать про те, що клітини з надекспресією Ruk/CIN85 характеризуються епітелійно-мезенхімною/мезенхімно-амебоїдною пластичністю, яка й лежить в основі посиленої інвазивності й метастазування, тоді як клітини 4Т1 з пригніченням Ruk/CIN85 втрачають пластичність і перебувають у гомогенному епітелійному стані.