Шановні колеги! Науковий семінар «Актуальні проблеми сучасної біохімії» Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України продовжує свою роботу. 25 квітня (вівторок) о 10-30 в Актовій залі Інституту будемо слухати доповідь пров. наук. співр. відділу біохімії м’язів ІБХ НАНУ докт. біол. наук БАБІЧ Лідії Григорівни «Внутрішньоклітинний  Са2+ та стрес ендоплазматичного ретикулума». Як завжди, до цього листа додаємо файл із тезами доповіді у авторському виконанні. Запрошуємо Вас та Ваших колег до участі у роботі нашого семінару.
З повагою – С.О.Костерін.

Внутрішньоклітинний Са2+ та стрес ендоплазматичного ретикулума

Провідний науковий співробітник відділу біохімії м’язів Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, доктор біологічних наук Бабіч Л.Г.

У доповіді будуть проаналізовані дані літератури та отримані у відділі біохімії м’язів Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України експериментальні результати стосовно систем обміну іонів Са у м’язових клітинах та модуляції їх активності фізіологічно активними та фармацевтичними препаратами. Планується охарактеризувати роль іонів Са за патологічних станів, ключовою ланкою яких є стрес ендоплазматичного ретикулума, обговорити можливі шляхи відновлення обміну іонів Са у клітинах м’язів.

Висновки доповіді:

  • Са2+ є універсальним регулятором внутрішньоклітинних процесів.
  • Порушення обміну внутрішньоклітинного Са2+ прямо чи опосередковано задіяне у перебігу практично усіх патологічних процесів.
  • Система Са2+ сигналінгу є ключовою мішенню для фармацевтичних препаратів за патологічних станів, таких як: біль, серцеві аритмії, гіпертензія, діабет, ментальні проблеми.
  • Зменшення вмісту іонів Са у сарко(ендо)плазматичному ретикулумі є ключовою подією за розвитку стресу ендоплазматичного ретикулума.
  • Збільшення вмісту n-3 довголанцюгових поліненасичених жирних кислот у складі фосфоліпідів мембран, збільшення активності та (або) експресії кальцієвої помпи саркоплазматичного ретикулума може сприяти відновленню нормального перебігу обміну іонів Са у м’язових клітинах.