Шановні колеги! Науковий семінар «Актуальні проблеми сучасної біохімії» Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України продовжує свою роботу. 4 квітня (вівторок) о 10-30 в Актовій залі Інституту будемо слухати доповідь н.с. відділу молекулярної імунології ІБХ НАНУ к.б.н. Лихмус О.Ю. «Роль α7 субтипу нікотинових ацетилхолінових рецепторів у розвитку когнітивних порушень та нейрозапалення при хворобі Альцгеймера». Як завжди, до цього листа додаємо файл із тезами доповіді у авторському виконанні. Запрошуємо Вас та Ваших колег до участі у роботі нашого семінару.

З повагою – С.О.Костерін.

Роль α7 субтипу нікотинових ацетилхолінових рецепторів у розвитку когнітивних порушень та нейрозапалення при хворобі Альцгеймера

н.с. відділу молекулярної імунології, к.б.н. Лихмус О.Ю.

Нікотинові ацетилхолінові рецептори (нАХР) нейронального типу – це ліганд-керовані іонні канали, що експресуються як в нейронах мозку, так і незбудливих клітинах. Особливою є роль α7 субтипу нАХР, який разом з a4b2 відповідає функцію пам’яті на навчання. Взаємодіючи на пряму з Аb, у тому числі і з аберантно процесованим 42, він опосередковує формування сенільних бляшок при хворобі Альцгеймера (ХА). Крім того α7 нАХР є важливою складовою прозапального холінергічного шляху і бере участь в регуляції запальних реакцій. Ми виявили, що імунізація мишей рекомбінантним позаклітинним доменом α7нАХР (α7(1-208)) і регулярні ін'єкції бактеріального ліполісахариду (ЛПС), стимулювали розвиток у них симптомів, характерних для ранньої стадії ХА: зниження щільності α7нАХР, накопичення 42 в мозку і астрогліоз, що викликало істотне погіршення їх пам'яті.

Щоб дослідити механізми, що лежать в основі дії ЛПС і α7-специфічних антитіл в головному мозку, ми використали модель гострого ЛПС-індукованого запалення, в присутності або відсутності цих антитіл. Було встановлено, що навіть короткочасна дія ЛПС викликає зниження рівня α7 нАХР в різних відділах головного мозку мишей, як на білковому рівні так і на рівні РНК, що робило неефективним холінергічний протизапальний шлях в мозку. Ефективність дії ЛПС прямо корелювала з його дозою, що була введена мишам. Прологнована дія запалення та α7(1-208)-специфічних антитіл, посилювала їх патогенний вплив на мозок мишей: зниження рівня α7 нАХР і накопиченням 42 в когнітивно важливих відділах в мозку супроводжувалось пошкодженням пам'яті мишей.

Відсутність повноцінного глікозилювання позаклітинного домену α7(1-208), дещо пом’якшували ефекти від імунізації, зокрема зростання рівня інтерлейкіну-6 в головному мозку при імунізаціі деглікозильованою формою α7(1-208) не відбувалося.

Спроба корекції розвитку ХА-подібних симптомів у ЛПС-ін’єктованих та α7(1-208)-імунізованих мишей за допомогою протизапальної терапії з використанням нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП) і N-стеароїлетаноламіну (NSE), дали позитивний результат.

Ми зробили висновок, що α7нАХР відіграє ключову роль у нейродегенеративних процесах, викликаних нейрозапаленням або аутоімунною реакцією, тому стабілізація його рівня за допомогою протизапальної терапії може затримати, або навіть і попередити розвиток когнітивної деградації при хворобі Альцгеймера.