GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Російських 

п/п

Назва наукового журналу Видавець
1 Биологические мембраны М.: Наука
2 Биомедицинская химия М.: РАМН
3 Биоорганическая химия М.: Наука
4 Биофизика М.: Наука
5 Биохимия М.: Наука
6 Бюллетень экспериментальной биологии и медицины М.: РАМН
7 Журнал микробиоло-гии, эпидемиологии и иммунобиологии М.: С-ИНФО
8 Иммунология М.: Медицина
9 Нейрохимия М.: Наука
10 Прикладная биохимия и микробиология М.: Наука
11 Успехи современной биологии М.: Наука

Українських

п/п

Назва наукового журналу Видавець
1 Biopolymers and cell Ін-т мол. біології і генетики
2 Вісник Національної Академії наук України Президія НАН України
3 Доповіді Національної Академії наук України Президія НАН України
4 Лабораторна діагностика Ін-т епідеміології... ім.Л.В.Громашев ського
5 Наука і суспільство Укр. Центр дух. культури
6 Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія Львівський національний медичний ун-т ім. Данила Галицького
8 Biotechnologia acta Ін-т біохімії
9 Ukrainian biochemical journal Ін-т біохімії