ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БІОХІМІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ – 2021»,
присвяченої 30-річчю Незалежності України