Спосіб створення електронного центру віртуального офісу

(віртуальних офісів) трансферу технологій

(Права на корисну модель захищено патентом України)

Спосіб відноситься до створення, розподілу, керування інформацією в Інтернеті та може бути використаний для комерціалізації інформації. Від аналогів спосіб відрізняється тим, що:

  • заздалегідь створюють зразок типової угоди про надання права на оприлюднення інформації у віртуальному офісі та узгоджують зміст цієї угоди у третьої сторони (третіх сторін), що є керуючим(и) або повноважним(и) органом(ами) по відношенню до творця інформації та розробника електронного центру віртуальних офісів;
  • письмово укладають узгоджену угоду про надання права на оприлюднення інформації між кожним з творців інформації та розробником електронного центру віртуальних офісів, в якій декларують права та обов'язки сторін щодо достовірності, повноти та можливості публікації інформації, поданої для розміщення на віртуальному офісі, а також оновлювання, доповнення інформації та надання пропозицій щодо її комерціалізації;
  • створюють віртуальний офіс відкритого типу для загального користування та віртуальний офіс закритого типу з спільним доступом, захищений паролем, створюють зв'язок між ними та надають можливість попереднього редагування і тестування перед завантаженням на сервер. У віртуальному офісі закритого типу здійснюють процедуру збору, узгодження та затвердження поданої інформації для коректного її відображення у віртуальному офісі відкритого типу для загального користування;

Віртуальний офіс відкритого типу використовують для оприлюднення достовірної, узгодженої та затвердженої інформації та надання можливості проведення віртуальних конференцій між власниками інформації та користувачами з метою вивчення потреб споживачів і прискорення процесу комерціалізації інформації.

Розроблено: Інститутом фізики НАН України,

Інститутом фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України,

Інститутом проблем матеріалознавства ім. І.Н. Францевича НАН України,

Інститутом біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України.

Адреса: Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України,

вул. Леонтовича, 9, Київ 01601, Україна

Довідки: Тел.:+380 44 235 7157;Fах: +380 44 279 63 65;

Е-таil: tto@biochem.kiev.ua