GoogleTranslate

Ukrainian Chinese (Traditional) English French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Філія «БІОТЕХНОЛОГІЯ»

кафедри біохімії ННЦ «Інститут біології»

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Філія «Біотехнологія» кафедри біохімії ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка з підготовки спеціалістів бакалаврів та магістрів за спеціальністю біохімія, спеціалізацією – «біотехнологія» створена у 2000 році згідно договору про спільну науково-педагогічну діяльність між КНУ імені Тараса Шевченка (наказ по КНУ імені Тараса Шевченка від 07.06.2000 року) та Інститутом біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України (рішення Вченої ради Інституту від 06.11.2000 року) за підтримки Президії НАН України та Міністерства освіти і науки України. Науковою та експериментальною базою для створення філії «Біотехнологія» обрано Інститут біохімії імені О.В. Палладіна Національної академії наук України. Організатором філії та її керівником є директор Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України, академік НАН України С.В. Комісаренко.

Мета створення філії – підготовки спеціалістів в новій, перспективній і сучасній галузі біології. Біотехнологія – інтегральна наука, що виникла на стику біологічних, хімічних і технічних наук і поєднує фундаментальну й прикладну науку з виробництвом. Традиційна біотехнологія орієнтована на розробку теоретичних засад та створення технологій по використанню біологічних систем і процесів, клітин мікроорганізмів, тварин, рослин, а також речовин, отриманих із живих організмів: ензимів, амінокислот, вітамінів, антибіотиків та ін. для виробництва продуктів необхідних для людини. Сучасна молекулярна біотехнологія використовує нові підходи молекулярної генетики, клітинної біології, генетичної та клітинної інженерії для створення унікальних біологічних продуктів на основі використання рекомбінантних ДНК, антисенсових РНК, генетично модифікованих клітин та нанобіотехнологій. Ведеться розробка методів генної і клітинної терапії, застосування клітин, зокрема стовбурових, і біомолекул для створення діагностичних тестів, біосенсорів та біопалива, обґрунтовуються засади біобезпеки та біозахисту сучасних біотехнологій. Біотехнологія, як галузь технічних наук, займається скерованим отриманням цільових продуктів промислового та медичного призначення, а також знешкодженням і утилізацією відходів виробництва за допомогою біологічних агентів: мікроорганізмів, вірусів, клітин тварин і рослин, клітинних структур, окремих біомолекул, використанням біотехнологічних процесів для вирішення актуальних соціально-економічних проблем. З розвитком біотехнології пов'язано вирішення глобальних проблем людства – ліквідація нестачі продовольства, енергії, мінеральних ресурсів, поліпшення стану охорони здоров'я й якості навколишнього середовища.

Перший випуск по філії біотехнології відбувся у 2003 році. Студенти, що спеціалізуються по біотехнології, перші чотири семестри вивчають "базові" біологічні дисципліни в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка, а потім продовжують сумісне навчання у філії при Інституті біохімії ім. О.В. Палладіна. З 2013-2014 навчального року робота філії скерована виключно на підготовку магістрів біотехнологів.

Навчально-виховна робота з підготовки біотехнологів обов’язково поєднується з науково-дослідною роботою, що створює умови для набуття практичних навичок. Студенти біотехнологи проходять виробничу та переддипломну практики, виконують курсові та дипломні роботи під керівництвом провідних наукових співробітників у відділах та лабораторіях Інституту біохімії. Зокрема можливість виконати наукову роботу на високому сучасному теоретичному та методичному рівні надають відділи нейрохімії, біохімії м’язів, структури та функції білка, біохімії вітамінів і коензимів, хімії та біохімії ферментів, молекулярної імунології, регуляції обміну речовин, біохімії ліпідів, молекулярної біології, а також лабораторії, що інтенсивно розвиваються: сигнальних механізмів клітин, нанобіотехнології, імунології клітинних рецепторів, імунобіології, медичної біохімії, оптичних методів дослідження. З науковими напрямами роботи відділів, лабораторій Інституту біохімії та своєю майбутньою спеціалізацією студенти можуть ознайомитись на сайті Інституту.

Викладачами філії є провідні вчені і наукові співробітники, висококваліфіковані спеціалісти з біохімії та біотехнології Інституту біохімії імені О.В. Палладіна: доктор біол. наук, професор, академік НАН України С.В. Комісаренко (керівник філії); доктор біол. наук, професор, академік НАН України С.О. Костерін; доктор біол. наук, професор М.М. Великий (заст. керівника філії); доктор біол. наук, професор Л.Б. Дробот; доктор біол. наук, професор О.Г. Мінченко; доктор біол. наук, професор Т.О. Борисова; доктор біол. наук, професор Т.М. Кучмеровська; доктор біол. наук Ю.В. Данилович, кандидат біол. наук, доцент Д.Д. Жерносєков; кандидат біол. наук А.О. Тихомиров; кандидат біол. наук О.І. Юсова; кандидат біол. наук О.С. Олійник; мол. наук. співр. А.В. Хоменко (секретар філії).

Перелік нормативних та спеціальних курсів

філії „Біотехнологія" кафедри біохімії ННЦ “Інститут біології”

МАГІСТРИ 1 курс, 1 семестр

Лекції:                  

Імунохімічний аналіз (академік Комісаренко С.В., к.б.н. Олійник О.С.)

Лабораторні:

Імунохімічний аналіз (к.б.н. Олійник О.С.)

Біохімічні основи імунітету (к.б.н. Олійник О.С.)

Функціональна біохімія (д.б.н., професор Борисова Т.О.)

Фізхімія біополімерів (к.б.н. Юсова О.І.)

МАГІСТРИ 1 курс, 2 семестр

Лекції:

Біотехнологія ензимів (к.б.н. Тихомиров А.О.)

Сучасні біотехнології (д.б.н., професор Дробот Л.Б.)

Біотехнологія вторинних метаболітів (д.б.н. Кучмеровська Т.М.)

Лабораторні:

Біотехнологія ензимів (к.б.н., доцент Жерносєков Д.Д.)

Сучасні біотехнології (д.б.н., професор Дробот Л.Б.)

Біотехнологія вторинних метаболітів (д.б.н. Кучмеровська Т.М.)

Клітинна біохімія (к.б.н. Коваль Л.М.)

Біохімія активних форм азоту та кисню (д.б.н. Данилович Ю.В.)

МАГІСТРИ 2 курс, 1 семестр

Лекції:

Конструювання генів (д.б.н., професор Мінченко О.Г.)

Біотехнологія в медицині (д.б.н., професор Великий М.М.)

Лабораторні:

Конструювання генів (д.б.н., професор Мінченко О.Г.)

Біотехнологія в медицині (д.б.н., професор Великий М.М.)    

Регуляція обміну речовин (д.б.н. Кучмеровська Т.М.)

Механізми міжклітинної комунікації (д.б.н., професор Дробот Л.Б.)  

Контакти: Інститут біохімії ім. О.В Палладіна Національної академії наук України
вул.
Леонтовича, 9, Київ, 01030, Україна. Тел.:+ (380-44) 2345974; факс:+ (380-44) 2796365 E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.