GoogleTranslate

Ukrainian Chinese (Traditional) English French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна

Національної академії наук

України

Оголошує прийом до

АСПІРАНТУРИ

 

з відривом від виробництва по спеціальності - 091- біологія,

спеціалізація “03.00.04”-біохімія/

спеціалізація “03.00.20”-біотехнологія

Термін навчання: 2020 –2024 рр.

Вступники подають до 1 вересня 2020 р. до приймальної комісії (кімната  № 17, 1 корпус, тел. 234-12-96) такі документи:

1)  заяву на ім’я директора;

2) особовий листок з обліку кадрів;

3) список опублікованих праць і винаходів. Особи які не мають опублікованих праць, подають реферат з обраної наукової проблеми,  письмовий відгук наукового керівника та рецензію фахівця із оцінками публікації (особистий внесок вступника) або  реферату;

4) медичну довідку про стан здоров’я за формою № 286-у;

5) копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, - копію нострифікованого диплома);

6) посвідчення про складання кандидатських іспитів ( за наявності складених  кандидатських іспитів);

7) 2 фотокартки розміром 4 х 6см;

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна

Національної академії наук

України

Оголошує прийом до

ДОКТОРАНТУРИ

з відривом від виробництва по спеціальності -091- біологія,

Термін навчання: 2020 –2022 рр.

Вступники подають до 1 липня   2020 р. до приймальної комісії (кімната  № 17, 1 корпус, тел. 234-12-96) такі документи:

1)  заяву на ім’я директора;

2) особовий листок з обліку кадрів;

3) список опублікованих праць і винаходів. Список наукових робіт разом із їхніми копіями, завірений вченим секретарем Інституту, письмовий відгук наукового керівника та рецензію фахівця із оцінками публікації (особистий внесок вступника);

4) медичну довідку про стан здоров’я за формою № 286-у;

5) Завірені у відділі кадрів інституту копії дипломів та додатків до них. (спеціаліста/магістра). При собі мати оригінали.

6)Завірена копія диплому доктора філософії або кандидата наук.

7) Розгорнутий план докторської дисертації.

8) фотокартки розміром 4 х 6см;

9) Копія ідентифікаційного коду;

10) Копія паспорту;

11)Витяг з протоколу засідання наукової ради для осіб, рекомендованих до докторантури радами ВУЗів/наукових установ (за наявності). Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.