Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Прізвище, ім’я, по-батькові здобувача – Лісаковська Ольга Олександрівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник відділу вітамінів і коензимів Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Назва дисертації – «Роль вітаміну D3 у регулюванні NF-κB-асоційованих сигнальних шляхів за преднізолон-індукованого остеопорозу»

Шифр та назва спеціальності – 03.00.04 – біохімія

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України (01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 9. тел. 044-234-59-74

Науковий керівник – Великий Микола Миколайович, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу вітамінів і коензимів Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Офіційний опонент – Бондаренко Лариса Борисівна, доктор біологічних наук, головний науковий співробітник відділу токсикології ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»

Офіційний опонент – Натрус Лариса Валентинівна, доктор медичних наук, професор, директор Науково-дослідного інституту експериментальної та клінічної медицини Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук

 

Loading ...

 

Відгук

на дисертаційну роботу Лісаковської О.О.«Роль вітаміну D3 у регулюванні NF-κB-асоційованих сигнальних шляхів за преднізолон-індукованого остеопорозу» представлену на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія(ВІДГУК1- pdf,ВІДГУК2- pdf )