GoogleTranslate

Ukrainian Chinese (Traditional) English French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

29 жовтня 2018 року (понеділок) о 1400 

в конференц-залі Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна HAH України

відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.240.01

Міністерство освіти і науки України

Департамент атестації кадрів

Вищої кваліфікації

Спецвипуск газети «Освіта України»

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Мазанова Анна Олександрівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник відділу біохімії вітамінів і коензимів Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Назва дисертації – «Розробка імуноензимної тест-системи для визначення 25OHD як маркера забезпеченості організму вітаміном D за цукрового діабету»

Шифр та назва спеціальності – 03.00.20. – біотехнологія

Шифр спеціалізованої ради – Д 26.240.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут біохімії ім. О.В Палладіна НАН України (01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 9; тел. (044)234-59-74)

Науковий керівник – Великий Микола Миколайович, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу біохімії вітамінів і коензимів (Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України)

Офіційний опонент – Дзядевич Сергій Вікторович, доктор біологічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії бімолекулярної електроніки (Інститут молекулярної біології та генетики НАН України)

Офіційний опонент – Омельченко Людмила Іванівна, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, науковий керівник відділення хвороб сполучної тканини з групою психосоматики та психотерапії (ДУ Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України)

Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.240.01,

д.б.н., професор, академік НАН України                                            Костерін С.О.

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук

Loading...

Відгук

на дисертаційну роботу Мазанової А.О.«Розробка імуноензимної тест-системи для визначення 25OHD як маркера забезпеченості організму вітаміном D за цукрового діабету» представлену на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.20. – біотехнологія (ВІДГУК1- pdf,ВІДГУК2- pdf )