GoogleTranslate

Ukrainian Chinese (Traditional) English French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

 Міністерство освіти і науки України

Департамент атестації кадрів

Вищої кваліфікації

Спецвипуск газети «Освіта України»


 

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Прізвище, ім’я, по-батькові здобувача – Яценко Тетяна Андріївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник відділу хімії та біохімії ферментів Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Назва дисертації – «Молекулярні механізми регуляції фібринолізу за участі фрагментів фібриногену/фібрину»

Шифр та назва спеціальності – 03.00.04 – біохімія

Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.240.01

Назва наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, вул. Леонтовича, 9, Київ, 01030, тел. 044 234 59 74

Науковий керівник – Гриненко Тетяна Вікторівна, доктор біологічних наук, зав. відділу хімії та біохімії ферментів Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Офіційний опонент – Варбанець Л.Д., доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу біохімії мікроорганізмів Інституту мікробіології ім. Д.К. Заболотного НАН України

Офіційний опонент – Кучменко О.Б., доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біології природничо-географічного факультету Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.240.01

д.б.н., професор, академік НАН України                                                   Костерін С.О.

 

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук

Loading ...

Відгук

на дисертаційну роботу Яценко Тетяни Андріївни «Молекулярні механізми регуляції фібринолізу за участі фрагментів фібриногену/фібрину» представлену на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія (ВІДГУК1- pdf,ВІДГУК2- pdf )