GoogleTranslate

Ukrainian Chinese (Traditional) English French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Базалій Андрій Вікторович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – провідний інженер лабораторії сигнальних механізмів клітини Інституту біохімії О.В. Палладіна НАН України

Назва дисертації«Роль адаптерного протеїну Ruk/CIN85 у рецептор-залежних механізмах активації NADPH-оксидази і внутрішньоклітинного сигналювання у пухлинних клітинах»

Шифр та назва спеціальності – 03.00.04 – біохімія

Шифр спеціалізованої ради – Д 26.240.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут біохімії О.В. Палладіна НАН України (01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 9; тел. (044)234-59-74)

Науковий керівник – Дробот Л.Б., доктор біологічних наук, професор, завідувач лабораторії сигнальних механізмів клітини (Інститут біохімії О.В. Палладіна НАН України)

Офіційний опонент – Філоненко В.В., доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу сигнальних систем клітини (Інститут молекулярної біології і генетики НАН України)

Офіційний опонент – Матишевська О.П., доктор біологічних наук, професор кафедри біохімії (Навчально-науковий центр «Інститут біології», Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Захист дисертації відбудеться 26 вересня 2016 р. о 1600 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.240.01 в Інституті біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України за адресою: 01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 9.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України за адресою: 01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 9.

Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.240.01,

д.б.н., професор, акад. НАН України                                                               Костерін С.О.

 

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук

Loading ...

 

Відгук

на дисертаційну роботу Базалій Андрія Вікторовича «Роль адаптерного протеїну Ruk/CIN85 у рецептор-залежних механізмах активації NADPH-оксидази і внутрішньоклітинного сигналювання у пухлинних клітинах» представлену на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04. - біохімія. (ВІДГУК1- pdf ), (ВІДГУК2- pdf ).