fasadn32

КОРОТКА ДОВІДКА


Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна Національної академії наук України (сучасна назва інституту) заснований у Харкові в 1925 р. з ініціативи та за безпосередньої участі професора (у майбутньому всесвітньо відомого академіка) Олександра Володимировича Палладіна як Український біохемічний інститут Народного Комісаріату освіти УРСР (протокол № 44 засідання Президії Укрнауки від 10 жовтня 1925 р. – ЦДАЖР УРСР, Ф. 165, оп. 5, спр. 720, арк.. 33, 34, 37). Офіційне відкриття його відбулося 9 листопада 1925 р. Інститут працював на основі “Положення про “Український біохемічний інститут”, затвердженого Комісією НКО УРСР ще 9 червня 1925 р.

Директором інституту від дня його заснування до лютого 1969 року був Олександр Володимирович Палладін, а потім його було призначено Почесним директором, яким він і залишався до дня своєї смерті 6 грудня 1972 р. Надалі директорами інституту були: з лютого 1969 до лютого 1972 р. — академік АН УРСР Володимир Олександрович Бєліцер, з лютого 1972 до лютого 1977 р. – академік АН УРСР Максим Федотович Гулий, з березня 1977 до грудня 1988 р. – акад. АН УРСР Валерій Казимирович Лішко, з березня 1989 до жовтня 1992 р. – акад. АН УРСР Сергій  Васильович Комісаренко, із січня 1993 до травня 1998 р. – чл.-кор. НАН України Георгій Вікторович Донченко. У травні 1998 р. після повернення із закордонного відрядження інститут знову очолив С. В. Комісаренко.

Штат інституту на час його відкриття складався з директора, двох наукових співробітників, дев’яти аспірантів, одного служника і одного рахівника. Наукові дослідження цього невеликого наукового колективу були досить різноплановими, а за одержаними результатами – вельми плідними.

У грудні 1931 р. Український біохемічний інститут Народного Комісаріату освіти УРСР було переведено з Харкова до Києва і включено до складу Академії наук УРСР під назвою Інститут біохімії АН УРСР. Спочатку його співробітники працювали у приміщеннях різних установ, аж поки у 1935 р. інститут не перебазувався до власного будинку на вулиці Леонтовича, 9, який і зараз є головним корпусом цієї установи .

Сьогодні Інститут є загальновизнаним лідером у своїй галузі. Основними напрямами наукової діяльності Інституту є:  
-        дослідження структури, фізико-хімічних властивостей і біологічних функцій складних білкових та надмолекулярних систем;
-        вивчення молекулярної організації метаболічних процесів та механізмів їх регуляції біологічно активними речовинами;
-        розробка біотехнологій та нанобіотехнологій для медицини, сільського господарства, екології та промисловості.

В ювілейному 2015 році загальна чисельність співробітників інституту становить 387 осіб, в тому числі 163 науковці, з яких 2 академіки і 4 член-кореспонденти НАН України, 25 доктори і 71 кандидати наук.
До структури Інституту входять 10 наукових відділів: нейрохімії (керівник – д.б.н., проф. Т.О. Борисова); біохімії м’язів (керівник – д.б.н., академік НАНУ С.О.Костерін); структури і функції білка (керівник – д.б.н., чл.-кор. НАНУ Е.В.Луговськой); біохімії вітамінів і коензимів (керівник – д.б.н., чл.-кор. НАНУ Г.В.Донченко); хімії і біохімії ферментів (керівник - д.б.н. Т.В.Гриненко); молекулярної імунології (керівник – д.б.н., академік НАН та АМН України С.В.Комісаренко), у складі відділу працюють 3 лабораторії: імунології клітинних рецепторів (керівник – д.б.н. чл.-кор. НАН України, М.В. Скок);  імунобіології (керівник – д.б.н. Д.В. Колибо); нанобіотехнологій (керівник – д.б.н., проф. О.П. Демченко); регуляції обміну речовин (керівник – к.б.н. С.Г. Шандренко); біохімії ліпідів (керівник – д.б.н., чл.-кор. НАН і АМН України Н.М.Гула); молекулярної біології (керівник – д.б.н., проф. О.Г.Мінченко); науково-технічної інформації (керівник – к.б.н., ст.н.сп. В.М.Данилова) та лабораторії: медичної біохімії (керівник – д.б.н., проф. М.М.Великий); сигнальних механізмів клітини (керівник - д.б.н., проф. Л.Б.Дробот); пептидних і білкових технологій (керівник – к.б.н. С.І.Андріанов),  оптичних методів дослідження (керівник – к.ф-м.н. С.О.Карахім).

До структури Інституту входять також загальноінститутські науково-технічні та науково-допоміжні підрозділи: група електронної мікроскопії; група хроматографії; радіблок; віварій дослідних тварин; експлуатаційно-технічний відділ; господарче обслуговування.

На базі Інституту працюють: кафедра біотехнології (філія кафедри біохімії ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету ім. Тараса Шевченка), спеціалізовані наукові центри (Центр колективного користування приладами, Випробувальний біологічний центр та Центр аналітичних досліджень білків та пептидів); Українське біохімічне товариство, яке є рівноправним членом Федерації Європейських біохімічних товариств (FEBS) та Міжнародного союзу біохімії і молекулярної біології (IUBMB).

Інститут видає два наукові часописи – «Український біохімічний журнал», який було засновано О.В.Палладіним у 1926 році під назвою «Наукові записки українського біохемічного інституту» (тепер має назву “Ukrainian Biochemical Journal”), та з 2008 року - «Біотехнологія» (тепер – “Biotechnologia Acta”). Головний редактор обох часописів – С.В. Комісаренко.

Одним із найстаріших підрозділів інституту є наукова бібліотека, яка працює з 1925 року (завідувачка – В.В. Редіна). Бібліотека має унікальний та досить великий фонд вітчизняної і зарубіжної періодики, монографій, довідкової літератури з біохімії і низки суміжних наук — фізіології, молекулярної біології, біофізики, медицини, імунології, фармакології, а також численних енциклопедичних видань

При Інституті біохімії працює Меморіальний музей О. В. Палладіна, створений у 1973 p. згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР. Експонати музею висвітлюють життєвий шлях, наукову, науково-організаційну, педагогічну і громадську діяльність засновника інституту та відомої у світі української школи функціональної біохімії. Як філія Державного музею історії м. Києва, Меморіальний музей О.В.Палладіна фактично є центром вивчення і пропаганди історії біохімічної науки в Україні (куратор музею – к.б.н. В.І.Назаренко)

Наукові дослідження інституту фінансуються державою з бюджету Національної академії наук України, а також з інших, т.зв. «позабюджетних» джерел. У 2015 році Інститут виконує 36 тем НДР, зокрема 12 - за базовою «відомчою» тематикою. Інші теми фінансуються за рахунок грантів вітчизняних наукових програм, держзамовлень, а також зарубіжних грантів.

За значний внесок у розвиток фундаментальних біохімічних досліджень, підготовку наукових кадрів, розроблення ряду технологій створення препаратів біологічно активних речовин, розроблення низки тестів для вдосконалення діагностики і лікування різних захворювань Інститут було нагороджено Орденом Трудового Червоного Прапора (19 грудня 1975 p.).та Почесною Грамотою Президії Верховної Ради УРСР (16 травня 1969 р.).

Адреса: Київ-ГСП, вул. Леонтовича, 9; тел.: (044) 234 59 74;факс: (044) 279 63 65; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.