Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Захист дисертації відбудеться 29 березня 2021 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.240.01 в Інституті біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України за адресою: 01054, м. Київ, вул. Леонтовича, 9.

 

         Зленко Оксана Борисівна, молодший науковий співробітник лабораторії генетики мікроорганізмів Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН України. Назва дисертації: «Лабораторна діагностика туляремії (імуноферментний аналіз та полімеразна ланцюгова реакція), епізоотологічний моніторинг і генотипування збудника».

Шифр та назва спеціальності – 03.00.20 – біотехнологія. Спецрада Д 26.240.01 Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України (01030. м. Київ, вул. Леонтовича, 9; тел. (044) 234-59-74. Науковий керівник – Герілович Антон Павлович, професор, член-кореспондент НААН України, доктор ветеринарних наук, заступник директора з наукової роботи Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН України. Офіційні опоненти: Кричковська Лідія Василівна, доктор біологічних наук, професор кафедри органічного синтезу та нанотехнологій Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України. Колибо Денис Володимирович, доктор біологічних наук, професор       Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України.

Голова спеціалізованої

вченої ради Д 26.240.01

д.б.н., проф., акад. НАН України                                         Костерін С. О.

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук

Дисертація– «Лабораторна діагностика туляремії (імуноферментний аналіз та полімеразна ланцюгова реакція), епізоотологічний моніторинг і генотипування збудника»- посилання на дисертацію (pdf)

Відгук

на дисертаційну роботу Зленко О.Б. «Лабораторна діагностика туляремії (імуноферментний аналіз та полімеразна ланцюгова реакція), епізоотологічний моніторинг і генотипування збудника» представлену на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.20 – біохімія(ВІДГУК1-pdf-pdf, ВІДГУК2- pdf )