Повідомлення
про захист дисертації,

на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук

Захист дисертації відбудеться 14 грудня 2020 р. о 14 годині на засіданні

спеціалізованої вченої ради Д 26.240.01 в Інституті біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України за адресою: 01054, м. Київ, вул. Леонтовича, 9.

Прізвище, імʼя, по батькові здобувача – Пирогова Людмила Віталіївна

 

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює  молодший науковий співробітник відділу структури  і функції білка, Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Назва дисертації: «Формування і гідроліз фібринового згустку в плазмі крові людини за патологічних станів та за дії екзогенних факторів»

Шифр та назва спеціальності – 03.00.20 – біотехнологія

Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.240.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон  Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України (01054, м. Київ, вул. Леонтовича, 9; тел. (044)234-59-74)

Науковий керівник – Макогоненко Євген Митрофанович, доктор біологічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу структури і функції білка Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України.

Офіційний опонент – Верьовка Сергій Вікторович, професор, доктор біологічних наук, завідувач лабораторії біохімії ДУ «Інститут отоларингології ім. О.С. Коломійченка НАМН України»

Офіційний опонент – Компанець Ірина Володимирівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри біомедицини ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Голова спеціалізованої

вченої ради Д 26.240.01,

д.б.н., проф., акад. НАН України                                                              Костерін С.О.

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук

Дисертація– «Формування і гідроліз фібринового згустку в плазмі крові людини за патологічних станів та за дії екзогенних факторів»- посилання на дисертацію (Дисертація- pdf )

Відгук

на дисертаційну роботу Пирогової Л.В. «Формування і гідроліз фібринового згустку в плазмі крові людини за патологічних станів та за дії екзогенних факторів»» представлену на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.20–біотехнологія(ВІДГУК1- pdf,ВІДГУК2- pdf ).