GoogleTranslate

Ukrainian Chinese (Traditional) English French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Повідомлення про прийняття до розгляду

 дисертації на здобуття ступеня доктора філософії

Одноразова Спеціалізована вчена рада ДФ 26.240.001 Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна Національної академії наук України, утворена наказом МОН України від 09.11.2020 № 1392, повідомляє про прийняття до розгляду дисертації Хіти Олени Олександрівни на тему: «Механізми регуляції експресії генів мітохондріальних протеїнів у клітинах гліоми за умов пригнічення IRE1» з галузі знань 09 «Біологія» за спеціальністю 091 «Біологія».

Прийнято до розгляду 12.11.2020