Телефонний довідник

Ukrainian English French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства
освіти і науки України
12.05.2015 №528

Біологічні науки

В Інституті біохімії ім. О. В. Палладіна HAH України спеціалізована вчена рада Д 26.240.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних наук за спеціальностями 03.00.04 «Біохімія» та 03.00.20 «Біотехнологія» строком на два роки.

Додаток 3
до наказу Міністерства
освіти і науки України
12.05.2015 № 528

Склад спеціалізованої вченої ради Д 26.240.01

Голова ради:
1. Костерін Сергій Олексійович, д.б.н., професор, академік HAH України, заступник директора, Інститут біохімії ім. О. В. Паладіна HAH України, спеціальність 03.00.04.
Заступник голови:
2. Гула Надія Максимівна, д.б.н., професор, член-кореспондент НАН України і НАМН України, завідувач відділу, Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, спеціальність 03.00.04.

Вчений секретар:

3. Карлова Ніна Петрівна, к.б.н., провідний науковий співробітник, Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, спеціальність 03.00.04.
Члени ради:
4. Бабіч Лідія Григорівна, д.б.н. провідний науковий співробітник, Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, спеціальність 03.00.04;
5. Варбанець Людмила Дмитрівна, д.б.н., професор, завідувач відділу, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України, спеціальність 03.00.04;
6. Великий Микола Миколайович, д.б.н., професор, завідувач лабораторії, Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, спеціальність 03.00.20;
7. Виноградова Руфіна Петрівна, д.б.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, спеціальність 03.00.04;
8. Гриненко Тетяна Вікторівна, д.б.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, спеціальність 03.00.04;
9. Губський Юрій Іванович, д.м.н., професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедрою паліативної та хоспісної медицини, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 03.00.04;
10. Досенко Віктор Євгенович, д.м.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, спеціальність 03.00.20;
11. Дробот Людмила Борисівна, д.б.н., професор, завідувач лабораторії, Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, спеціальність 03.00.04;
12. Кібірєв Володимир Костянтинович, д.б.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, спеціальність 03.00.04;
13. Колибо Денис Володимирович, д.б.н., старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи, Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, спеціальність 03.00.20;
14. Комісаренко Сергій Васильович, д.б.н., професор, академік НАН України і НАМН України, завідувач відділу, директор, Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, спеціальність 03.00.20;
15. Курдиш Іван Кирилович, д.б.н., професор, завідувач відділу, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, спеціальність 03.00.20;
16. Луговськой Едуард Віталійович, д.б.н., професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу, Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, спеціальність 03.00.20;
17. Макогоненко Євген Митрофанович, д.б.н., професор, головний науковий співробітник, Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, спеціальність 03.00.20;
18. Матишевська Ольга Павлівна, д.б.н., професор, професор кафедри, ННЦ “Інститут біології” Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.04;
19. Микоша Олексій Степанович, д.м.н., професор, головний науковий співробітник, Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка НАМН України, спеціальність 03.00.04;
20. Мінченко Олександр Григорович, д.б.н., професор, завідувач відділу, Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, спеціальність 03.00.20;

21. Пархоменко Юлія Михайлівна, д.б.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, спеціальність 03.00.20;
22. Сергеєва Тетяна Анатоліївна, д.б.н., провідний науковий співробітник, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, спеціальність 03.00.20;
23. Скок Марина Володимирівна, д.б.н., професор, член-кореспондент НАН України, завідувач лабораторії, Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, спеціальність 03.00.04;
24. Солдаткін Олексій Петрович, д.б.н., професор, член-кореспондент НАН України, завідувач лабораторії, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, спеціальність 03.00.20.

Міністр

Сергій КВІТ

Директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації

Світлана КРИШТОФ